onsdag 14 april 2010

Inte lärarnas fel?!?

Just när jag skulle börja författa ett inlägg med rubriken ”Allt är lärarnas fel 5” dök det upp en debattartikel i SVD författad av teknikdelegationen som lägger skulden för lärarnas bristande ämneskompetens och skicklighet på kommunerna. Det är fortfarande lärarna det är fel på men det är kommunernas fel att vi är dåliga.
Det är förstås skönt att det inte längre är bara vi lärare som får höra att vi ska skärpa oss, men någon större effekt har sådana uppmaningar inte – vare sig de riktar sig mot lärarna eller kommunerna.

Dessutom är det inte kommunernas fel att de är dåliga huvudmän för skolan. Utbildning är en osäker och långsiktig gröda. Det som sås i Haparanda kan lika gärna skördas i Malmö, och aldrig i tid för nästa mandatperiod. Däremot är den kommunalpolitiska överlevnaden beroende av en budget i balans och av att man avvärjer de mest högljudda missnöjesyttringarna. Varken åldringar eller barn marscherar särskilt flitigt för sina rättigheter och därför är åldringsvården och skolan tacksamma områden för besparingar – i synnerhet om man kan få tyst på personalen. Budget i balans underlättas också av att tonåringar hålls från gator och torg så att de inte belastar polis, socialtjänst och övrig renhållningspersonal. Den värsting som försvinner som skolkostnad dyker snabbt upp på något annat och betydligt dyrare konto. På kommunal nivå är det alltså långt mer lönsamt med omsorg än med kunskaper.

Ur ett statligt perspektiv är däremot skolan den viktigaste av alla investeringar eftersom en god och likvärdig grundutbildning är en förutsättning för ekonomiskt välstånd, internationell konkurrenskraft och demokrati. På statlig nivå vet man att världen har krympt, att vår kompetens ständigt måste höjas för att vi skall behålla vårt välstånd i konkurrens med andra länder, att andelen arbetstillfällen för lågutbildade ständigt krymper. Det är alltså inte för att staten med automatik är en bättre huvudman som skolan behöver vara statlig, utan för att utbildning så uppenbart är statens bord.

Vems är då felet? Göran Perssons förstås.

4 kommentarer:

 1. Hmm.. Du som verkar var insatt, nedan text från en kommentar till DN's ledare(Stärk lärarna):
  ****Göran Persson och Lärarförbundets ordförande Christer Romilsson genomdrev kommunaliseringen av skolan.
  Dessa två är ansvariga för skolan fungerar sämre idag än tidigare. Till sin hjälp hade de bland andra Lärareförbundets nuvarnade kanslichefen och förste ombudsman på Lärarförbundet. Sören Holm. Han var för 15 år sedan kommunist och facklig ledare i Herrljunga. Sören lovordade kommunliseringen och fick ett välbetalt toppjobb.****

  Sant? Var lärarförbundet inblandat och drev på? Var det inte bara Görans fel?

  Mvh
  Vetgirig

  SvaraRadera
 2. Vetgirig, jag tror inte att man kan säga att lärarförbundet drev på, men oskyldiga är de inte. Göran Persson ställde lärargrupp mot lärargrupp och lyckades på det sättet genomdriva sin politik. Det var ohederligt av honom och dåligt och osolidariskt av Lärarförbundet att ställa upp på den kohandeln.
  När SKL vill erbjuda högre lön till de lärare som går över till 40 timmars vecka ägnar de sig åt precis samma slags ohederliga förhandlingsmetoder.

  Riktigt så enkelt som att allt är Göran Perssons fel är det förstås inte, men jag tyckte att anklagelsen blev en effektfull avslutning på inlägget. Vissa friheter måste man få ta sig som bloggare.

  SvaraRadera
 3. Mm, kommunaliseringen är naturligtvis en olycka som aldrig borde ha fått ske, men nog är det de nuvarande kommunledningarnas fel att kommunerna inte bryr sig om undervisningens kvalitet eller lärares behörighet. Det enda man är intresserade av är att få många elever så att man får skolpeng och att hålla nere kostnaderna i kommunbudgeten, gärna med skolan som buffert. Kommunledningarna, utbildningsförvaltningarna, SKL, skolchefer och skolledare har en del att stå till svars för i mitt tycke.

  SvaraRadera
 4. David, jag tycker att det är slöseri med energi att - som teknikdelegationen i sin artikel - uppmana kommunerna att skärpa sig. Min argumentation bygger på uppfattningen att kommunerna är ungefär lika lämpliga att sköta skolan som räven är att vakta hönshuset. Då kan vi lika gärna diskutera om räven skall ha uniform och batong som om kommunerna skall få in sina fortbildningsplaner till skolverket.

  Men i att alla de du nämner har en hel del att stå till svars för instämmer jag helt.

  SvaraRadera