torsdag 8 april 2010

Rätt gjort av Folkpartiet

Jag kände mig som en riktigt stolt folkpartist när man annonserade att partiet lämnar förhandlingarna om lärarnas arbetstid. Det var rätt gjort av flera skäl. Dels ska inte ett liberalt parti medverka till något så odemokratiskt och otidsenligt som den avtalsrörelse SKL har dragit i gång. De hårda nypor, det maktspråk och den ovilja att dra lärdom av sina egna tidigare misstag som kännetecknar SKL hör inte hemma på en modern arbetsmarknad. Dels kan inte ett utbildningsparti som Folkpartiet medverka till att ytterligare försämra lärarnas villkor och yrkets attraktionskraft. Men framför allt måste undervisningens kvalitet värnas. Ibland får man riva en lektion ur rockärmen för att det inte har funnits någon tid att förbereda. Många gånger innebär det att läraren utan egen förskyllan slösar bort i bästa fall 40 minuter, i sämsta fall 90 för 30 elever. Räkna om det slöseriet i kronor och ören, den som vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar