lördag 8 maj 2010

Även kvinnor är människor

Utan rätten att förfoga över våra egna kroppar åtnjuter kvinnor inte de mänskliga rättigheter FN garanterar oss. I dagens UNT föreslår Ismail Kamil och Eva Edwardsson att svensk abortlagstiftning ska läggas ihop med EU:s fria rörlighet för tjänster. Det tycker jag är ett strålande förslag. Låt Sverige bli för Polen vad Polen var för Sverige på sextiotalet - en fristad för kvinnor som vill ha makt över sina kroppar och sina liv.

Ismail skriver också om det här i sin blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar