söndag 4 mars 2012

Bedömningskonferens och lärarlegitimationer

Jag har så mycket att göra just nu att jag har gjort listor för varje dag med vad jag måste göra utanför arbetstiden. Det som stod på fredagkvällens lista var, skriva lokalpolitiskt blogginlägg, läsa ut Anders Jönssons Lärande Bedömning och rätta 10 NP uppsatser. Idag skulle jag skriva medlemsbrev till Liberala Kvinnor, boka Parisresa för min C-kurs, sköta min korrespondens, träna på gym och skriva ett blogginlägg. Eftersom klockan nästan är ett när jag skriver det här har jag inte riktigt hunnit med mitt program (jag fastnade i att leta hotell i Paris) men allt annat har jag gjort. Morgondagen ska jag ägna mig åt något jag redan jobbat med ett bra tag; att förbereda min föreläsning på Lärarfortbildning AB:s Bedömningskonferens i Stockholm den 23 mars. Det som gör att jag måste sätta just den här söndagen på det är att jag ska hålla föreläsningen på vår egen studiedag på torsdag. Det är ett listigt sätt att få en generalrepetition, men kostnaden är att jag måste ta alla trådar och allt material och försöka sy ihop det till en helhet redan nu. Anne-Marie Körling ska också föreläsa på Bedömningskonferensen, så då får jag träffa henne. Den 20 april går konferensen av stapeln i Malmö och då får jag även träffa Morrica IRL. En hel del att se fram emot med andra ord. :)

Innan jag går och lägger mig måste jag ändå skriva några rader om lärarlegitimationen. I Lärarnas Nyheter skriver Troed Troedson att lärarlegitimationen sänker lärarnas status och motiverar det så här: ” När man sätter staket kring sitt yrke på det viset så talar man om att yrket behöver skyddas. Och något som behöver skyddas är något som inte är starkt nog att klara sig självt.”

För det första har det visat sig att läraryrket visst behöver skyddas. Det har varit fritt fram att stoppa vem som helst i katedern, att ständigt plocka på lärarna fler arbetsuppgifter mot mindre betalning, att göra föräldrar och elever till kunder som till varje pris ska hållas nöjda. Attackerna  mot yrket har varit så hårda att Skolverket måste köra igång massiva marknadsföringskampanjer i hopp om att locka sökande till lärarhögskolorna.
Jag skulle också vilja veta vilket yrke som ”är starkt nog att klara sig självt” och vad som menas med det? 
  För det andra är lärarlegitimation ägnad att skydda eleverna - inte yrket, precis som en läkarlegitimation är ägnad att skydda patienterna - inte läkarna.  Eleverna behöver garanteras att de blir undervisade av lärare, snarare än vem som än anmäler sig villig. En legitimation ger dem också skydd mot lärare som missbrukar sin position.
Den är en påminnelse till läraren om att man ägnar sig åt myndighetsutövning och har givits ett viktigt ansvar som måste förtjänas. En legitimation är också något man kan förlora om man inte kan hantera det ansvaret.

Troedson anklagar också lärarlegitimationen för att  ”dra upp gränser och hindra kreativitet.” Det är däremot helt sant. Legitimationen drar upp gränser mellan proffs och kvackare och den är ägnad att hindra sådant som kreativ betygssättning,  kreativa sätt att undvika styrdokumenten och kreativa metoder att trakassera, förödmjuka eller särbehandla elever. Legitimationen gör det möjligt att stoppa sådana som aldrig borde ha blivit lärare från negativ påverkan på tusentals elever.  En lärare som får gå för att insatserna inte har varit till belåtenhet dyker snart upp i ett annat klassrum. En lärare som förlorat sin legitimation i ett land där legitimation krävs får söka sig ett nytt yrke.

Höjs yrkets status av att det bara bedrivs av personer med adekvat utbildning, eller sänks den av det? Höjs yrkets status av att det bara bedrivs av personer som följer styrdokumenten, sätter betyg enligt kunskapskraven och som behandlar eleverna som de förtjänar att behandlas, eller sänks den av det?
Troedson säger nej. Han säger att legitimationen sänker lärarnas status. Jag tror tvärtom att den antagligen höjs.  Men statusen är bara en bieffekt av att elevernas rättighet till god och likvärdig undervisning säkras.

... Hur kan det uppfattas som ett problem?

På Wikipedia finns en lång lista på yrken som kräver legitimation. Jag var särskilt glad att se att socionom fanns med på listan. I det yrket ägnar man sig också åt delikat myndighetsutövning. Den som missköter uppdraget och/ eller missbrukar sin makt kan ställa till med mycket elände och bör kunna hindras från att utöva sitt yrke.

23 kommentarer:

 1. Som vanligt intressant och välformulerat!
  Dina reflektioner utifrån Troedson är ett eko av mina egna reaktioner på hans text. Det är märkligt hur rädda vissa verkar vara för att respektera att lärarskapet är en vetenskap som behöver specialistkunskaper, och jag blir särskilt glad över hur du framhäver att det naturligtvis i verkligheten är eleven som ska skyddas, inte läraren.

  Ett stickspår som jag kanske kan tillåtas ta upp är hänvisningen till Wikipedia. För mig som styrelseledamot i Wikimedia och långvarig wikipedian är det roligt att se hur skolans proffs använder och vidareutvecklar Wp. Din hänvisning här visar dock på komplexiteten i uppslagsverket. Om man tittar på diskussionssidan till den artikel du visar på så ser man att just uppgiften om socionomernas legitimation är ifrågasatt, tyvärr utan svar. Vi ser också att frågan om lärarnas legitimation (de saknas ju i denna lista som definierar yrkeslegitimationen till de som legitimeras av socialstyrelsen) lyfts, tyvärr utan diskussion. Kanske kan din hänvisning bidra till att en kunnig person hittar frågorna och kan utveckla svar? MVH/Ylva Pettersson

  SvaraRadera
 2. Ylva, tack för dina uppskattande ord och även för påpekandet om Wikipedia. Min egen reflektion var att advokater i praktiken fungerar som legitimerade då de kan avstängas från framtida yrkesutövning. Jag blev också förvånad när jag såg socionomer i listan och satte då en liten dumstrut på mig själv. Jag har nämligen avsett att politiskt driva att även socionomer i utåtriktad verksamhet skulle legitimeras eftersom jag anser att olämpliga socionomer bör kunna avstängas. De flesta gör säkert ett utmärkt arbete,men jag har under min lärarkarriär stött på fall där barn hamnat illa i kläm. När barn som far illa i sin uppväxt dessutom skadas av de myndigheter som ska stötta får det väldigt allvarliga konsekvenser.

  SvaraRadera
 3. Du belyser tydligt en av de avgörande avskiljarna i skoldebatten - den mellan fokuset på lärarnas situation respektive fokuset på elevernas situation. Ibland glöms eleverna helt olyckligt bort, eller talas om som inslag i lärarens vardag och vips får hela debatten slagsida. Det känns bra att du rätar upp den igen.

  Ser fram mot April!

  /Morrica

  SvaraRadera
 4. Legitimationen varken sänker eller höjer lärarnas status.Människor i gemen förstår nu att det är vanliga lärare som förut inte var legitimerade som nu blir det en masse.

  Tanken att det skulle finns inbyggt något system för att hindra lärare som inte är lämpliga från att komma in i legitimationssystemet är lite naiv. Kolleger anger sällan kolleger. Det har vi sett genom åren att olämpliga lärare har fått fortsätta för att deras kolleger ansett att det inte är deras sak att sålla bort de olämpliga.

  De som kommer att tas ifrån sin legitimation blir i huvudsak sådana som begått brott av typen sexuella ofredanden och annat liknande. Min gissning är att ingen lärare kommer att avstängas på grund av sin bristande förmåga att vara pedagog i klassrummet.

  SvaraRadera
 5. Morrica, eleverna är liksom poängen. Och de är väldigt viktiga varenda liten kotte. Därför är det inte intressant med procentsatser när det gäller skolan. Alla ungar ska gå i en bra skola och har behöriga engagerade lärare. Inte en del, inte 70, 80 eller 90 % eller ens de flesta. Alla! Ser också fram emot april. :)

  SvaraRadera
 6. Bertil, jag tycker inte att det vore rimligt om någon blev avstängd på grund av bristande förmåga att vara pedagog i klassrummet - det är ju trots allt både något som kan tränas upp och som beror på många yttre förutsättningar och villkor. Ska till exempel en enskild lärare straffas för att utbildningen inte hållit måttet, eller för att rektor inte ger rimliga förutsättningar? Däremot finns det också lärare som missbrukar sin makt och som visar mycket dåligt omdöme. De är sällsynta, men de finns. Dem kommer man åt med legitimation.

  SvaraRadera
 7. Det finns ju lärare som inte når eleverna alls, det blir ständigt disciplinproblem och eleverna klagar. Ska inte sådant prövas i relation till legitimation? Då blir det ju som jag beskriver.

  SvaraRadera
 8. Det är inte lätta gränsdragningar, Bertil, men när allt annat prövats så visst. Eleverna behöver mer skydd än lärarna.

  SvaraRadera
 9. Titeln socionom är skyddad. Kommunerna har inte
  befattningar för socionomer utan för socialsekreterare.
  På så sätt behöver de inte anställa de något dyrare
  socionomerna. Känns det igen?
  De som kritiserar legitimationen går förbi frågan
  om vi ö h t skall ha reglerade lärarbefattningar och
  hur regleringarna i så fall skall se ut

  SvaraRadera
 10. Anonym, mycket välbekant. Det är inte bara ansvaret för skolan kommunerna borde befrias från. Kommunerna kan ha ansvar bara för myndiga, friska, talföra personer som kan säga ifrån.

  SvaraRadera
 11. "Legitimationen varken sänker eller höjer lärarnas status.Människor i gemen förstår nu att det är vanliga lärare som förut inte var legitimerade som nu blir det en masse." Helt rätt Bertil.

  Det är inte legitimationen som sådan som höjer läraryrkets status utan det är de åtgärder som följer av den som kan höja yrkets status. Den synliggör vilken slapp syn på ämneskompetens som funnits från skolledningar i Sverige och får den kommunerna att börja bevara och odla detta så höjs yrkets status. Den gör det möjligt att sortera bort olämpliga lärare på ett mycket bättre sätt och kombineras det med att yrket görs attraktivare så höjs statusen.

  Lärarlegitimationen är en nödvändig konsumentupplysning som behövs för det fria skolvalet. Den paras väl med en ökad insikt hos föräldrar om att deras barn behöver en skola med kunskapsfokus. Den behövs för elevernas skull.

  Jag tror inte att läraryrkets status kommer att höjas, då skolans huvudman kommer att kämpa för att sänka statusen. Olika statushöjande förslag från regeringen kommer att mötas av SKL och kommunerna som är väl medvetna om att höjd lärarstatus kommer att resultera i högre löner och ökade kostnader.

  SvaraRadera
 12. Jan, egentligen är det rätt absurt att den här uppstramningen behövs. Det borde hela tiden ha varit självklart att lärare ska ha utbildning.

  Jag är mer optimistisk än du, Jan. Men det är nog för att jag tror att vi får ett återförstatligande på litet sikt. Inget jag hör från SKL inger något som helst hopp.

  SvaraRadera
 13. Kanhända spelar omgivningen roll och min skolledning är bra men överens i sin kritiska inställning till Björklund. Jag känner mig udda i att vara en av de få som öppet vågar försvara Björklund och ganska modlös ibland kring alla förluster som kunskapsuppdraget lider. SKL har varit ganska framgångsrika i att bygga en lojal kader av lojala skolledare. Jag anser att fysik och kemi undervisningen på en majoritet av våra högstadieskolor förvandlats till någon slags förenklad NO-orientering och det har bara tillåtits ske. Det är mycket som talar för att grundskolan kommer att de lika ödesbestämt som i en tragedi av klassiskt grekiskt slag.

  SvaraRadera
 14. På vilket sätt är de kritiska?
  Av ditt inlägg kan man ju ana att de tycker illa om Björklunds ökade betoning av kunskapsuppdraget, men är det något mer?

  Jag frågar mest av nyfikenhet, för jag har svårt att förstå den motvilja som ofta framskymtar mot Björklund.

  SvaraRadera
 15. Det är väldigt mycket att han skulle förespråka gammaldags metoder vilket jag i och för sig tycker är osant men ändå har svårt att värja mig mot. Hans militäriska stil används också för att dra en mängd slutsatser om hans personlighet och mål.

  SvaraRadera
 16. Jag tror att aversionen mot Björklund har mycket att göra med att han sopar fram så mycket som andra vill ha dolt. Jag tror verkligen att alla i SKL utom folkpartisterna tycker att han är besvärlig och ställer till det för dem med uppföljning, kunskapsfokus etc.

  SvaraRadera
 17. Niklas och Jan, det jag tycker är värst är att kritiken så ofta blir personlig och känsloladdad. Björklund är si och så och det är piskor, medeltid, backa in i framtiden. Bortglömda i ett hörn står sakfrågorna. Skolan förtjänar verkligen bättre än så.

  SvaraRadera
 18. Lärarlegitimationen skulle väl vara utmärkt om det inte var så att i princip samma sak hade uppnåts om i princip bara behöriga lärare hade anställts, detta utan det tyngande byråkratiska ramverk som kommer med den.

  Att legitmationen kommer skilja särskilt många från yrket som inte hade fått lämna det ändå är inte särskilt troligt.

  SvaraRadera
 19. Tack Jan och Helena.

  Det jag slås av är att det är så svårt att hitta något sakligt i kritiken.

  SvaraRadera
 20. Henrik, behöriga lärare är det stora steget, men lärarlegitimation blir nog bra det också. Tyngande byråkrati är det ju bara nu första gången. Att veva iväg en PDF-fil till en varje nyexad och prövad lärare kan inte vara någon stor sak.

  SvaraRadera
 21. Helena:
  Om vi bortser från hur inkompetent införandet har implementerats från utbildniningsdepartements håll så tänkte jag snarare på den struktur där lärare ska kunnas fråntas sin legitimation, med implicita dokumentationskrav och explicita inspektioner utifrån.

  En del byråkrater verkar tro att undervisning är lika "lättutvärderat" som sjukvårdspersonalens uppgift. Legitimationen sätter enbart en lägstanivå, de lärare som kommer mista sin legitimation hade med all sannolikhet inte fått undervisa ändå. Mer administrativt arbete med få fördelar alltså.

  SvaraRadera
 22. Henrik, det är nog en annan typ av olämplighet man kommer åt med legitimationen än bristande undervisningsförmåga. Skillnaden är väl närmast att den lärare som hittills blivit av med jobbet, men varit fri att söka ett nytt vid en annan skola nu blir tvungen att söka ett nytt jobb.

  SvaraRadera