måndag 24 oktober 2011

Nu kör vi igång Liberala Lärare!

Det talas mycket om hur läraryrket behöver återupprättas och lärarna få högre status och högre lön. Verkstad är det betydligt sämre med. Lärarna är mer överarbetade än någonsin och nästan lika överkörda. Lönerna stampar i samma spann och kraven på oss ökar ständigt. Ett exempel? Här är länken till Skolverkets Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen. Goda råd måhända, men så många och detaljerade att knappast någon lärare kan leva upp till kraven - och ändå handlar det bara om den del av målen och kraven som relaterar till undervisningen.

 Ingen kommer att lyfta upp oss lärare, damma av oss och ge oss kronan och halva kungariket.  Ska läraryrket återupprättas, ska vi får den frihet och de redskap vi behöver för att kunna göra ett bra jobb måste vi slåss för det. Det är bara vi som kan återupprätta vår profession. För att ro i land med det behöver vi både samtala och samarbeta. För att dra vårt strå till den stacken har Gertie, Gösta och jag startat Liberala Lärare. Ett nätverk inom FP där många är folkpartister, men inte alla. Alla Liberala Lärare är däremot villiga att diskutera, samarbeta, debattera och väcka opinion för att återupprätta världens viktigaste yrke. Som vi skriver i vårt manifest:  Aldrig mera en skolkommission utan lärare!

Hur ska vi gå tillväga? Steg ett är att samla medlemmar. Ju fler vi är desto högre hörs vi. Steg två är att enas om frågor att driva och att föreslå representanter till de forum där skolan diskuteras och där viktiga skolbeslut tas. Vi kommer att uppvakta politiker, påverka lärarfacken, samarbeta med forskare, näringslivsrepresentanter, elev- och föräldraorganisationer. Vi kommer att skriva artiklar, blogga och väcka opinion.

Intresserad? Steg ett är att be om tillträde till Facebook-gruppen och kolla in hemsidan. På så sätt kan man delta i diskussionerna och ha insyn i vad vi sysslar med. Steg två är att mejla någon av oss grundare och bli registrerad som medlem. Då får man vårt medlemsbrev och kan vara med och bestämma vilka frågor vi ska driva och hur styrelsen ska se ut. Nu i inledningsfasen är det grundarnas hjärtefrågor som gäller. Vilka de är? Det har vi redogjort för i vårt manifest som du hittar här.

Vi kommer att göra det mesta av vårt arbete online. Skypekonferenser, chattar, google documents, twitter, etc. Det enda fysiska mötet för intresserade medlemmar blir årsmötet. Inga dåliga samveten, inga sura miner och inget gnäll - i Liberala Lärare hjälps vi åt efter lust, tid, ork och förmåga och vi har siktet framåt.
Här hittar du hemsidan:
Facebookgruppen

Kontaktuppgifter för potentiella medlemmar finns på hemsidan och i manifestet.

18 kommentarer:

 1. Strålande initiativ! Må lycka och välgång följa er på vägen *dänger champangeflaskan mot fören*

  SvaraRadera
 2. Är hela skolan lika viktig? Barn på lågstadiet spenderar ofta längre tid på fritids än i skolan. Men den delen av dagen är inte alls lika viktig verkar det som. Fritids som arena för socialt samspel är något som folkpartiet verkligen inte greppat. Det är viktigare med läxläsning...

  Fritidspedagog!

  SvaraRadera
 3. Anonym, var i all världen kom det där ifrån? Jag vägrar inlåta mig i någon strid lärare mot lärare.

  SvaraRadera
 4. Ett mycket lovansvärt företag!

  En ny lobbygrupp har alltså skapats.
  Jag önskar er all lycka.

  SvaraRadera
 5. Det var inte meningen som en stridsmarkering! Ett jättebra inititiv tycker jag, om syftet är att höja hela skolan. Men er utbildningsminister har inte samma syn på oss fritidspedagoger...

  SvaraRadera
 6. Anonym, om du har kloka förslag när det gäller hur fritidspedagoger ska kunna göra ett bättre jobb har du mitt fulla stöd. Men jag är hjärtligt trött på lärargrupper som ska ställas mot andra och på att lärargrupper ska ha synpunkter på varandras arbetsvillkor. Man kan och bör vara kollegial över stadier och nivåer. Men i det ingår inte någon plikt att tala för alla samtidigt. Man ska hålla sig till det man känner till tycker jag.

  Vet inte vad du menar med annan "syn på fritidspedagoger". Det låter vagt och som om du uppfattar dig som föremål för diskriminering. Kärnan måste vara vad eleverna behöver - vad vi behöver är intressant bara i relation till målet en bra skola.

  Jan Björklund har inte samma syn som mig när det gäller språken, but I'm working on it. Att försöka övertyga och påverka är definitivt vad Liberala Lärare handlar om. :)

  SvaraRadera
 7. Bra fortsätt att påverka, det är bra att vi gör det på alla plan och i många sammanhang. Vårt mål är ju trots allt det samma. En bra skola, hela dagen för våra barn.

  Det jag skriver om fritidspedagoger handlar om att vi har ställts utanför lärarlegitimation,"degraderats" i den nya behörigghetsförordningen och att många kommuner har sparat så mycket på fritidshemmen att den verksamhet som bedrivs i bästa fall kan liknas vid tillsyn.

  Men vi fritidspedagoger kämpar på för att få bättre villkor och en bättre verksamhet på fritidshemmen.

  Bra att du jobbar för att förändra folkpartiets arbete vad gäller skolfrågor. Det går inte bara trumma på med kunskap, ordning och reda. Det behövs så mycket mer för våra barn i framtiden. Kreativitet och stort socialt kunnande tycker jag är viktigare än denna jakt på kunskap.

  De lite "mjukare" frågorna måste få mer utrymme, den ubildningpolitik (och mycket annan politik) som förs känns väldigt hård.

  SvaraRadera
 8. @anonym: Förskollärarlegitimation är kopplat till det pedagogiska ansvaret i skolformen förskola. Lärarlegitimationen är kopplat till det pedagogiska ansvaret för undervisning i vissa ämnen i grundskola och gymnasieskola. Fritidshemmet är ingen egen skolform och har därmed inga ämnen som det går att legitimera för.
  Den som är utbildad för fritidshemmet får undervisa i fritidshemmet precis som tidigare, alltså ingen degradering. Det som är konstigt är snarare att de som har legitimation också enligt förordningen kallas "behöriga" i fritidshemmet när det ändå inte har någon praktisk betydelse.
  Fritidshemmets största problem är väl snarare att man ofta inte ens har några fritidspedagoger, att elevgrupperna är för stora och att en stor del av fritidspedagogernas tid läggs under skoltid vilket ger låg personaltäthet under själva fritidstiden. Det är ju först och främst skolhuvudmännens ansvar, inte ministerns.

  SvaraRadera
 9. Anonym,

  du skrev:
  "Det går inte bara trumma på med kunskap, ordning och reda. Det behövs så mycket mer för våra barn i framtiden. Kreativitet och stort socialt kunnande tycker jag är viktigare än denna jakt på kunskap."

  Meningsfull kreativitet förutsätter ofta kunskap, ordning och reda. Vad är för socialt kunnande?

  SvaraRadera
 10. Anonym, jag jobbar inte för att förändra folkpartiets arbete i skolfrågor. Däremot försöker jag påverka arbetet där jag uppfattar att det behövs. Det jag försökte kommunicera är att det är bättre att komma med konkreta förslag och använda demokratiska kanaler för påverkan än att beklaga sig och säga fy vad dumma dom är.

  När det gäller kunskap är jag av exakt motsatt uppfattning. Att förmedla kunskap och färdigheter är skolans hela existensberättigande och det uppdraget sköter vi på tok för illa. Kunskap är makt och vi är skyldiga våra barn bra mycket mer av den makten än vad de har idag.

  SvaraRadera
 11. Anna och Niklas Z, tack för kloka och balanserade kommentarer.

  SvaraRadera
 12. Det här är ett jättebra initiativ, vi lärare behöver odla våra olikheter och stötta varandra i att vi prioriterar olika. Det är så vi bygger en stark skola som möter elever med stora olikheter.

  Det är därför ett liberalt perspektiv på lärare är en så viktig frigörare.

  När det gäller fritidspedagoger så tror jag att den yrkesgruppen alltför ofta binder ris åt egen rygg genom att försöka härma exempelvis ämneslärare och önska legitimationskrav etc. Läkare har exempelvis receptutskrivningsrätt och lärare betyggsättning, det behöver finnas någon konkret behörigt kopplad till en legitimation. Jag känner också att förskollärare och fritidspedagoger kan bli tvungna att ärva administrationsbörda och förlora i autonomi pga jämförelserna. Jag tror att yrkesidentiteten stärks bäst genom att vi alla lyfter fram våra styrkor och förklarar varför de ger starka positiva effekter på de barn och ungdomar vi är ansvariga för.

  Jag anser att Jan Björklund är en riktig liberal och vill att alla yrkesidentiteter ska få odlas och att alla ska få öka sin autonomi. Hans förtydligande av de krav och den uppföljning som är nödvändig att ha är frigörande på många sätt. Jag fascineras över de som misstolkar honom, hur många gånger har han inte påpekat vilket stort friutrymme som skapas för den enskilde läraren. Det är egentligen bara kommunernas klåfingrighet som han försöker beskära.

  SvaraRadera
 13. Det jag skriver om fritidspedagoger handlar om att vi har ställts utanför lärarlegitimation,"degraderats" i den nya behörigghetsförordningen och att många kommuner har sparat så mycket på fritidshemmen att den verksamhet som bedrivs i bästa fall kan liknas vid tillsyn.

  andrea

  SvaraRadera
 14. Andrea, tråkigt att det är så i din kommun. Det är inte roligt att arbeta när förutsättningarna att göra ett bra arbete saknas. Varför spelar legitimationen roll?

  SvaraRadera