fredag 21 oktober 2011

Smaklig måltid, Storebror!

Så var mitt andra landsmöte avklarat. Jag kan säga att landsmöten är inget för veklingar. Man sitter från arla morgon till tidig natt och lyssnar, talar, läser och röstar. Mat kastar man i sig i all hast - i den mån det finns någon - och sover gör man knappt. Föregås och följs en sådan helg av tuffa arbetsveckor gäller det att man lägger sig i hårdträning i god tid för att inte kroppen ska säga ifrån.

Samtidigt är landsmöten höjdpunkter i det politiska arbetet. Det är då man lyfter blicken från hanteringen av det som dyker upp i kommunen eller i riket och tittar efter vart man är på väg och bestämmer vilka korrigeringar man vill göra. För min del gick mycket bra under landsmötet. Jag är riktigt glad över vårt jämställdhetsprogram. Det är inriktat på att ta bort hinder, informera och erbjuda morötter. Ett liberalt jämställdhetsprogram utan kvotering och pekpinnar. Jag är också glad över att vi fick bort drogtesterna i skolan. (mer om det i ett senare inlägg). Studentexamen fick jag inte ta upp. Istället fick jag en välbehövlig lektion i skillnaden mellan yrkande och motion. Men jag fick beskedet att partistyrelsen är positiv - och det är förstås en tillräckligt god nyhet.  När det gäller Östergötland hade vi tre motioner som handlade om infrastruktur och jag fick mitt sagt om att lägga mer krut i mitten av riket. Men trots alla personliga segrar känner jag en kvardröjande förstämning. Och det beror helt och hållet på det ljumma intresset för integritetsfrågor i FP (LUF och Östergötland undantagna).

Hanne Kjöller skriver på DN om dum ungdom som inte förstår att de på Facebook bjuder på just sådan information man slåss så hårt för att hålla för sig själv i kampen mot IPRED, FRA och datalagringsdirektiven. Jag gillar Hanne Kjöllers sätt att ta ut svängarna skarpt och håller även här med henne i slutsatserna - individen måste ha makt över sitt material även på nätet. Men den här jämförelsen haltar ordentligt. Det är en jäkla skillnad på att som medborgare välja att vara öppen i sin kommunikation och att myndigheterna tillskansar sig information utan tillstånd - eller ens information om att man gör det. Jag får ett brev hem om någon utforskat min kreditvärdighet - men inte om någon läst min e-post.

Med förbluffande små protester har vi vi tillåtit stora inskränkningar i våra fri- och rättigheter. Övervakningskameror, signalspaning, datalagring, kartläggning och avlyssning. Vi köper bilden av att vi alla är potentiella offer som måste skyddas från onda brottslingar och terrorister, bilden att vi väljer mellan frihet och fara eller ofrihet och trygghet. Det har alltid funnits våld, hot och faror. Vår tid skiljer sig inte från någon annan därvidlag. Om något säger forskarna att vår tid är fredligare än mången annan. Ändå kryper myndigheterna längre och längre in i våra privata skrymslen och vrår - och vi låter dem göra det. Polisen talar inte bara om att patrullera nätet utan om att infiltrera och göra det under täckmantel. Som om vi var tillbaka i det kalla kriget.

Vi har i västvärlden någon slags skum självgod syn på utveckling och på oss själva i ett historiskt perspektiv. Vi verkar tro att vi är bättre än folk i andra delar av världen, bättre än vi själva var förr, att vi har större insikter, har utvecklats, evolverat - kort sagt att vi inte riskerar att göra samma misstag som våra förfäder eller grannar. Ingen Muammar Khadaffi kan födas på våra breddgrader. En Hitler var bara möjlig förr när vi inte visste bättre. Någon annan förklaring kan jag inte hitta till att vi så beredvilligt  och så ironiskt lämnar ifrån oss våra fri- och rättigheter i kampen mot brottslighet och terrorism  - a.k.a. kampen för demokratin.

Storebrorssamhället är redan här. Nu är det bara Storebror som fattas.
   Men förr eller senare dyker han upp. Det har han alltid gjort.

Media:  DN:s Annika Ström Melin varnar för att ge polisen för stora befogenheter i Varning för nätaktivism, Om Khadaffi  skriver DN i Skräckväldet är historia. SVD:s ledare om diktatorns fall hittas här: Libyen är befriat från diktatorn Gadaffi. Johanne Hildebrandt skriver om Säpo och DDR,
Läs också Kriget mot terrorismen är en lönsam industri i Aftonbladet och  Dator vår som är i Himmelen i Expressen.

28 kommentarer:

 1. Helena.

  Här måste jag verkligen anmäla avvikande mening. I vårt samhälle talar vi om öppenhet och demokrati. I behandlingar (terapier) är det öppenhet som uppmuntras. Vill vi verkligen ha ett samhälle där alla håller på alla data om sina egen person. Den personliga integriteten, detta mystiska, svårdefinierade begrepp, har jag flera gånger slagit mig blodig mot. Jag jobbade i tio år i ett forskningsråds etikkommitté och lärde där känna Datainspektionen Mman släpper ledigt fram vissa register men är sällsynt hård mot forskningsdito. Allt detta tal om integritet underblåser människors paranoia.

  SvaraRadera
 2. Bertil, nu undrar jag om vi pratar om samma saker?
  Det jag oroar mig för är inte öppenhet, utan maktmissbruk och maktkoncentration.

  SvaraRadera
 3. Jo, vi står på varsin sida om statyn och talar samma staty. Statyn föreställer personlig integritet
  och du kopplar den till maktmissbruk medan jag kopplar den til öppenhet.

  SvaraRadera
 4. Kan du förklara litet närmare hur du tänker?
  På vilket sätt är det lovvärd öppenhet att våra myndigheter kan läsa all vår korrespondens, följa hur vi rör oss, våra mobilsamtal, vad vi handlar, vad vi tycker?

  Är du av uppfattningen att vår demokrati är trygg mot maktmissbruk, korruption och maktövertagande?

  SvaraRadera
 5. "I vårt samhälle talar vi om öppenhet och demokrati. I behandlingar (terapier) är det öppenhet som uppmuntras. Vill vi verkligen ha ett samhälle där alla håller på alla data om sina egen person."

  När vi talar om vikten av öppenhet i ett demokratiskt samhälle, så menar vi inte vikten av att människor öppnar sig totalt för andra människor, företag och myndigheter.

  Du hänvisar till att öppenhet är viktigt i terapi. Och? Terapi är en speciell situation där öppenhet är central för att terapin ska fungera. Att detta skulle utgöra ett argument för öppenhet i allmänhet kan jag inte se. Sedan är ju ofta öppenheten villkorad, terepeuten får inte yppa vidare vad som anförtrots (Om denna garanti inte ges patienten så är sannolikheten för att hon öppnar sig mindre.)

  Till sist, mig veterligen har ingen förespråkat ett samhälle där alla håller på alla data om sin egen person. Frågan handlar om att myndigheter (och företag) inte ska ha rätt till information om en person mot dennes vilja, givet vissa undantag.

  SvaraRadera
 6. Det finns en hel del problem här som verkligen borde rättas till. FRA-lagen, IPRED och det så kallade Datalagringsdirektivet är exempel på sådana problem för närvarande.

  Det finns dock fortfarande hopp om en ändring på den här politiken. Slumpvisa drogtester var något som till exempel föll på Folkpartiets kongress här i dagarna. Datalagringen är på väg att kollapsa helt och hållet. Flera länder kan inte implementera direktivet överhuvudtaget då det strider mot deras grundlagar. Datalagring är dessutom anmält till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna så det kommer prövas också där.

  Jag är ganska övertygad om att datalagringen också kommer falla i Sverige när den prövas i Högsta domstolen så småningom. För jag kan inte tänka mig annat än att operatörerna kommer att vända sig till domstol för att stoppa det här.
  FRA-lagen ligger redan i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Så där kommer det nog att hända saker framöver också.

  I Tyskland kom motsvarigheten till Piratpartiet in i Berlin med ca 9 procent av rösterna och om det varit val idag hade man också kommit in den tyska förbundsdagen på nationell nivå. Dessutom ligger tekniken alltid ett steg för lagen och det finns nu teknik som gör det omöjligt att spåra och avlyssna telefonsamtal, SMS och trafik över Internet.

  I Internets fall har vi idag kryptering som har samma nivå på som de amerikanska kärnvapnen har. Den är inte helt lättillgänglig ännu, men den här typen av tjänster finns. Så det händer oerhört mycket inom området.

  SvaraRadera
 7. Trofinios, precis så. FRA, Ipred och datalagringsdirektiven har inget med öppenhet att göra. Det handlar om en slags nytt kallt krig där vi redan har sett en hel del "collateral damage".

  SvaraRadera
 8. Fredrik, jag skulle ha lättare att dela din optimistiska tro på positiva ändringar om folk brydde sig mer.

  Intressant det där med Tyskland. Ska försöka läsa in mig på debatten där.

  SvaraRadera
 9. Det är inget fel på poliser som patrullerar på gatorna, men dom gör ingen nytta där. Det är mycket ovanligt att kriminella begår brott medan polisen tittar på. Det skulle vara bra om polisen fick möjligheter att göra iaktagelser på de platser och vid de tidpunkter då brotten begås. Det finns redan video och it-teknik som skulle ge dom möjlighet att göra det, men gällande lag lägger hinder i vägen. Jag tror att vi måste diskutera varje teknik och varje lagstiftning för sig, annars är det risk för att vi kastar bort barnet med badvattnet.

  SvaraRadera
 10. Classe, vi skulle komma bra mycket längre i brottsbekämpning om vi satsade mer på förebyggande åtgärder. Framför allt behöver socialtjänsten fler verktyg och tydligare mandat. Nu är det frivilliga åtgärder och tvångsomhändertagande och väldigt lite däremellan.

  Poliser behövs både på gatan och nätet i förebyggande såväl som undersökande syfte, men befogenheterna behöver vara rimliga och uttalade.

  SvaraRadera
 11. Jag menar att öppenhet är gott i sig. Nu anses öppenhet bra i vissa fall, i andra fall anses den ödesdiger. De maktmissbruk som t.ex. forskningens databaser skulle ha gett upphov till skulle jag vilja ha påtalade. Denna tilltro till vikten av "privata sfärer" för människor är en borgerlig fundering som inte hör hemma i ett modernt samhälle.

  Vem har talat om att öppna sig totalt? Inte jag. Men här rör det ofta ganska triviala uppgifter som människor inte vill att andra ska känna till. Varför?

  Också dessa poliser vars åtgärder ska vara rimliga och uttalade.....så talar en tudelad liberal!

  SvaraRadera
 12. Jag håller med om att vi måste ge myndigheterna rimliga och uttalade befogenheter att använda modern teknik. Det ska både polisen och socialtjänsten ha. Annars kommer dom att sluta fungera. En lagstiftning som tillåter videoövervakning på allmän plats skulle vara ett steg på vägen mot ett tryggare samhälle. Vi måste skilja mellan offentligt och privat. Då skulle det också vara lättare att lagstiftningsvägen hindra den integritetskränkande övervakning i människors hem som redan bedrivs av obehöriga med hjälp av den senaste tekniken. Det är där det verkliga hotet finns.

  SvaraRadera
 13. Classe.

  Jag har under flera år följt forskningen inom det här området och ingenting talar för att det blir tryggare med kameraövervakning på allmän plats. Det är dessutom alldeles orimligt i ett fritt och demokratiskt samhälle.

  Vi ska inte bygga ett övervakningssamhälle och egentligen skulle jag vilja ha övervakningen på allmän plats med massor av kameror prövad i Europadomstolen. Integriteten är en förutsättn. för demokrati och tillhör en av de mänskliga rättigheterna.

  SvaraRadera
 14. @frekar06: Jag förstår inte vad du menar med forskning på det här området. Alla som har använt videoövervakning vet att det går att identifiera brottslingar på utmärkta bilder, bara man vet tid och plats för brottet. Jag tycker att det är helt ok att polisen utreder brott, det är ju inte självklart att brottslingarna sedan ska få hemska vidriga straff. Bara man har hittat dom kan man ju till och med tänka sig att sedan skicka dom till en vänlig socialsekreterare på sociala servicecentralen? Allt detta kan regleras i lagar som ska följas av alla, även av polisen.

  SvaraRadera
 15. @Classe

  Vilken forskning åberopar du för att övervakning med kameror inte skulle vara effektivt mot brott oh för att uppklara dem?

  SvaraRadera
 16. Du sköna nya värld!

  Tror ni verkligen på allvar att Storebror är intresserad av just Dig? Varför skulle en liten partipolitruk vara så intressant för den allsmäktiga Staten. Det är bara om Du utmanar Staten som du kommer bli föremål för granskning och övervakning. Så länge du rättar in dig i ledet så kan fortsätta med dina små hemligheter...men å andra sidan kanske du har syndat och lett din nästa i fördärvet.

  SvaraRadera
 17. Bertil, när du kallar kameraövervakning och möjligheten för myndigheter att läsa folks privata korrespondens (något som man tidigare bara råkade ut för om man satt i fängelse) för öppenhet tycker jag att du ägnar dig åt Orwellskt nyspråk.

  SvaraRadera
 18. Classe, premissen för att ge socialtjänst och polis de befogenheter du skriver om är att myndigheterna och de enskilda personer som får tillgång till all information är goda, pålitliga och inte kan eller vill använda informationen i andra syften än de tänkta. Att förutsätta det är enligt min mening att tigga om trubbel.

  SvaraRadera
 19. Fredrik, även jag har läst studier där man ifrågasätter effekten av övervakning och integritetskränkningar. De grova brottslingar man säger sig vara ute efter är de som först anpassar sig till det nya. När det gäller skadegörelse har man sett en viss effekt. Men man kan fråga sig varför vårt övervakningssamhälle producerar så många skolbränder och så mycket skolskadegörelse och varför USA:s metalldetektorskolor går hand i hand med hög ungdomsbrottslighet.

  SvaraRadera
 20. Helena,

  Det finns en möjlighet som både skulle göra vårt samhälle tryggare, inte innebära några kränkningar av integriteten och dessutom göra det trevligare att röra sig kvällstid på stan.

  I Helsingborg monterade man upp lampor på ett ställe som heter Gröningen. Enligt polisen har antalet brott som anmälts på platsen halverats sedan lamporna sattes upp. Detta trots att de här lamporna inte var tända hela tiden då man från kommunens sida hade klantat till det och missat att söka byggnadslov.

  http://svt.se/2.33782/1.2084774/trygghetslampor_slacks_i_groningen?lid=senasteNytt_1851293&lpos=rubrik_2084774

  Om lampor kan halvera brottsligheten på en plats som den i Helsingborg (samma sak har hänt i andra kommuner också) så undrar över om vi inte omgående bör sätta igång på nationell nivå för att kraftigt öka belysningen i vårt samhälle. Det finns vissa vetenskapliga studier som pekar i samma riktning dessutom. Så det finns också en viss teoretisk forskningsbaserad grund för det här.

  SvaraRadera
 21. Vi behöver inte dra all modern teknik över en kam. Ett exempel på hur lagstiftningen kan anpassas till den moderna tekniken på ett icke integritetskränkande sätt:
  Om farbror Olle blir utsatt för ett rånöverfall på Götgatan klockan 01:57 ska den polis som gör förundersökningen självklart få lov att titta på videobandet från den platsen och den tiden från videokameran där - om det finns någon. En modern videokamera ger utmärkt tydliga fotografier av rånarna. Självklart ska polisen inte få lov att titta på andra videoband utan vidare. Jag tror inte att vi behöver ett yttrande från någon självutnämnd forskare för att vi ska se det konstruktiva i en lagstiftning som tillåter sådana förundersökningar. Det är tråkigt att våra jurister inte kan skriva vettiga lagar som reglerar användningen av modern it-teknik, men vi får inte ge upp för det, det är bara att fortsätta att diskutera problemen.

  SvaraRadera
 22. Fredrik, det där med belysning är rätt känt bland kommunpolitiker. Jag vet att man gjorde en ordentlig belysningsdrive i Uppsala. Men man kan fråga sig om brotten försvinner eller om de bara flyttar på sig.

  SvaraRadera
 23. Classe, inget ska dras över någon kam. Men att vi kan göra saker betyder inte att vi bör göra dem. Tanken på myndigheter som sprättar upp kuvert och läser medborgarnas brev är för de flesta anstötlig. Då tycker jag det är konstigt att det är okej att man gör det med mejl. De flesta av oss har trots allt nästan all vår korrespondens elektronisk.

  SvaraRadera
 24. Helena.

  Det är just på grund av risken för att brotten flyttar sig som jag menade att vi behöver göra mer på många fler platser i Sverige när det gäller det här med belysning. Desto mer belysning, desto bättre är det.

  SvaraRadera
 25. Belysning är nog bra, men allra bäst är förebyggande arbete. Ibland när jag ser mig omkring tycker jag att vi odlar trubbel.

  SvaraRadera
 26. Helena,

  Det kom i alla fall en positiv nyhet idag när det gäller det här med medborgerliga rättigheter. För regeringen har gjort upp med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att säga nej till att införa tillfälliga gränskontroller på EU-nivå.

  Därmed kommer EU-kommissionens förslag om att de ska få bestämma över tillfälliga gränskontroller att falla i Sveriges riksdag med stor majoritet.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4765752

  SvaraRadera
 27. Odlar trubbel? Verkligen! Med tanke på att gränserna står vidöppna och Sverige släpper in människor utan urskiljning. Om man sår problem och kommer att få skörda katastrofer.

  SvaraRadera