fredag 27 juli 2012

Jämställdhet eller feminism i Folkpartiet - the extended version

 Inspirerad av Sanna Raymans funderingar kring feminismen i FP i ledarbloggen lägger jag ut den oavkortade artikeln. I sin egen blogg får man ju faktiskt tala till punkt. :)

Jämställdhet eller feminism i Folkpartiet?

Under Folkpartiets dag i Almedalen gick Liberala Kvinnors ordförande Bonnie Bernström till attack mot Folkpartiet. I artikeln ”Feminismen - ett minne blott i Folkpartiet?” (AB 5.7.) anklagar hon partiet för ett minskat intresse för jämställdhetsfrågor och menar att Nyamko Sabuni, vår jämställdhetsminister, har del i den utvecklingen.

Bernström kommer emellertid inte med någon underbyggnad för sina anklagelser. Det enda hon har att anföra är att hon inte tror att Folkpartiet skulle publicera en antologi med namnet Liberal Feminism idag, något man gjorde för tio år sedan. Vad hon har för grund för den tron - annat än att det vore dålig hushållning med partiets medel att reprisera en sådan antologi så snabbt - berör hon inte. Önskar Bonnie Bernström mer aktuell lektyr kan jag anbefalla partiledningens rapport ”Ett parti för lika möjligheter. Jämställdhet och mångfald i Folkpartiet liberalerna” från 2008.

När det gäller Sabuni är det enbart det faktum att hon inte kallar sig feminist som lyfts. ”Feminismen som en del av den liberala ideologin tycks ha försvunnit från agendan när den folkpartistiska jämställdhetsministern har sagt sig inte vara feminist, även om hennes engagemang mot mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och tvångsäktenskap är omfattande.” Problemet är alltså inte hur Nyamko Sabuni sköter sitt ministerium utan det faktum att hon inte kallar sig feminist.

Liberalismens kärna är alla människors lika värde, oberoende av kön, etnicitet, ålder, begåvning, ställning, egendom. Det är sålunda en självklarhet att jämställdhet är en huvudfråga i ett liberalt parti, en fråga som både engagerar partiets manliga och kvinnliga medlemmar. Till ordet feminist har emellertid många ett konfliktfyllt förhållande, både inom och utanför FP. Dels på grund av striden om själva definitionen. Särarts-, likhets- radikal- queer- extrem- ny- och anarkafeminism är bara några av förgreningarna. Förgreningar som följts av split om vad som är den sanna feminismen. Men också grund av vänstermonopolet på ordet som inneburit att det kommit att förknippas med ett särskilt åtgärdspaket. Under föregående decennium var det populärt att utmana framför allt män, få dem att svara på om de var feminister. Göran Persson svarade ja på frågan. Nyamko Sabuni säger att epitetet liberal är det enda hon vill ha och att det täcker allt. Gör det Persson till en bättre jämställdhetskämpe än Sabuni? Är det överhuvudtaget rimligt att använda ett ord som exkluderar män, ett ord som står för kvinnokampen för jämlikhet i ett parti där jämlikhet är en lika angelägen fråga för båda könen? Skall inte en jämställdhetsminister vara neutral? Se båda könens perspektiv?

Orsaken till det här utspelet mot det egna partiet är inte att Folkpartiet saknar en jämställdhetsplattform. En sådan antogs vid landsmötet i fjol och den bestod till övervägande del av jämställdhetsarbetsgruppens förslag - en grupp i vilken Bonnie Bernström själv ingick. Och vår duktiga och omtyckta jämställdhetsminister, Nyamko Sabuni, har FP enbart orsak att vara stolta över.
Orsaken är snarare att Liberala Kvinnor allt mer svängt från att vara partiets kvinnoförbund till att bli en lobbygrupp med en egen politisk agenda, en agenda som i flera stycken skiljer sig från den som röstats fram av Folkpartiets medlemmar och istället liknar vänsterpartiernas program.

Men högerpartierna är skyldiga sina väljare ett alternativ - inte mer av samma. Dessutom finns det ett växande sug efter en borgerlig jämställdhetspolitik. Allt färre känner igen sig i vänsterfeminismens verklighetsbild med kvinnan som ständigt behöver borstas av, tröstas och hjälpas på fötter och mannen som antingen behöver låsas in eller tvingas skärpa sig. Allt fler vill se en annan inriktning på jämställdhetspolitiken än vänsterfeminismens hårdhänta och förmyndaraktiga metoder. Men ska vi lyckas skapa ett trovärdigt alternativ för väljarna måste vi göra ett ordentligt förarbete. Först av allt måste vi formulera en ny verklighetsbild. En verklighetsbild som bygger på de problem och frihetsinskränkningar människor de facto upplever. Kvinnor och män. Inte en som har lika många blöjbyten, lika många timmar Counterstrike, lika många fällda älgar som utgångspunkt. För det andra behöver vi lägga fram förslag på åtgärder som står i samklang med de liberala idealen om individens frihet, tolerans, en liten och lyhörd stat och vikten av att vi alla tillåts forma våra liv enligt egna prioriteringar - även när det innebär misstag och felkalkyler. Men framför allt måste män och kvinnor samarbeta om vi ska nå målet jämställdhet. Då är det inte konstruktivt att använda ett epitet som exkluderar män och gör det hela till en kvinnokamp. Vi är feministerna stort tack skyldig för de många gånger dyrköpta landvinningar vi har. Men nu är det dags för nästa steg. Dags att vi tillsammans arbetar för jämställdhet. Kvinnor och män.

Helena von Schantz
ordförande för Liberala Kvinnor i Östergötland
programgruppen för jämställdhet, FP

Länk till kortversionen i Aftonbladet.

14 kommentarer:

 1. En liten sak bara: I de kretsar jag umgås i (mycket vida) är Sabuni inte så väl respekterad alls.

  SvaraRadera
 2. Sabuni har av många ansetts som kontroversiell då hon inte alls kör innetugget

  SvaraRadera
 3. Bertil, är det av det skäl Jan nämner eller något annat?

  SvaraRadera
 4. Jan, en av de saker jag respekterar henne för. Det finns gott om politiker som ägnar sig åt att hålla tungan rätt i mun. Behövs inte fler av det slaget.

  SvaraRadera
 5. Men Helena, vid sidan om allt annat, när vi nu är i Sverige kan vi väl skriva "den fullständiga versionen"?

  SvaraRadera
 6. Utmärkt!

  En stor gåta i politiken är hur de borgliga partierna kunnat helt och hållet anamma vänsterfeminismen med deras kollektivism och kvoteringstänkande. Vi bör istället formulera en jämställdhetspolitik som handlar om individens, man eller kvinna, rättigheter.

  Vi bör därför lägga ner förbundet Liberala Kvinnor och istället bilda ett nätverk för män och kvinnor som vbill verka för jämställdhet. Ett nätverk av motsvarande slag som Gröna Liberaler som samlar miljöengagerade folkpartister.

  Vi bör rensa ut kvoteringsidéerna från folkpartiets politik. På nästa landsmöte kommer jag, som jag gjort hittills på varje landsmöte, motionera om av fp skall verka för avskaffande av de sk pappamånaderna. Detta är en förutsättning för att fp med trovärdighet skall kunna driva en liberalt grundad jämställdhetslinje. Jag hoppas på att få uppslutning från många.

  Ragnar Arvidsson
  helsingborg

  SvaraRadera
 7. Ragnar, envetenhet är en klar framgångsfaktor i politiken. Ideologisk medvetenhet likaså. ... Skulle det verkligen behövas ett nätverk för jämställdhet i ett liberalt parti? Är det inte självklart att alla är för jämställdhet? Däremot tror jag att kvinnoförbund behövs som ett medel i strävan mot jämställdhet.

  SvaraRadera
 8. Ett gemensamt innehåll i skolan har varit en av de viktiga sakerna även i vår strävan efter ökad jämställdhet mellan könen. Det här är ett försök att locka dig att skriva något slagkraftigt om detta. Området blev väldigt aktuellt för mig när jag från oväntat håll mötte starkt motstånd mot centralt definierat gemensamt innehåll.

  http://jansyrligheter.wordpress.com/2012/08/14/ett-gemensamt-innehall-behovs-for-likvardigheten/

  SvaraRadera
 9. Nu först ser jag den här kommentaren och länken. Tack käre Jan. :)

  SvaraRadera
 10. Helena!

  Kanske behövs inget nätverk för jämställdhet. Nåväl det kanske är så, eller borde vara så. Men då behövs ju Liberala Kvinnor ännu mindre. Felet med ett kvinnoförbund är att jämställdheten görs till en kvinnokamp som Du själv skriver.

  Förutom att ett kvinnoförbund i sig är ett problem är problemet att Liberala Kvinnor är kollektivistiskt och har en socialistisk människosyn.
  Det kollektivistsiska består i att förbundet utgår från gruppen kvinnor och gruppen män istället för individer. Den socialistiska människosynen består i att man ser på resultatet istället för på förutsättningarna. Alltså man accepterar inte att kvinnor och män gör fria val. Alla måste skjuta lika många älgar.

  Den liberala jämställdhetstanken bör vara: Är de lagar vi stiftar könsneutrala? Är den verksamhet det offentliga bedriver jämställd? Kring en sådan liberal grundsats kan både män och kvinnor samlas.

  Ragnar Arvidsson
  Helsingborg

  SvaraRadera