torsdag 11 augusti 2011

Mer frihet till folket - och mindre frihet till politikerna!

Idag försvarar jag Nyamko Sabunis kvoteringsförslag på Newsmill. Något jag aldrig trodde skulle hända. Jag har med stort ogillande sett hur mer kompetenta kandidater fått stå tillbaka för kvoterade kvinnor på olika universitetsfakultet och jag tycker att det är odemokratiskt och diskriminerande att män kvoterats in på veterinärsutbildningen i Uppsala och att kvinnor som bäst kvoteras in till polis- och brandmansutbildningar. Åtgärdar man orättvisor med orättvisor kallas åtgärden hämnd - och det vet vi alla att hämnd inte leder till något gott.

Men det är inte bara det. Jag har helt och hållet stora problem med politiker som mästrar, bevakar och styr medborgarna. Jag tror att sådant leder till en sämre värld hur ädla motiven än må vara. Men jag har upptäckt att jag inte har något som helst problem med att politiker mästrar, bevakar och styr politiker. Av den varan behövs det tvärtom mycket mer.

Det är inte bara oskicket att valresultat åsidosätts i vad jag skulle vilja kalla en kvotering av infödda män i övre medelåldern som behöver stoppas. Det gäller i minst lika hög grad bristen på kontroll av sambandet mellan politiska insatser och arvoden, mellan avsatta medel och resultat. Politiker handhar och tar emot mycket pengar med på tok för litet granskning och insyn. Varje nämnd, styrelse och utskott borde inför väljarna och kommunfullmäktige årsvis redovisa både sitt arbete och de utgifter man åsamkat kommunen. Varje avlönad politiker borde årsvis redovisa sitt eget arbete för väljarna och för sina politikerkollegor. Gärna tillsammans med en redogörelse för tidsanvändning vecka för vecka. Givetvis sida vid sida med arvoden och övriga kostnader och ersättningar. Det är ju faktiskt rent absurt att samma politiker som är så svaga för att kontrollera, mästra och topprida sina väljare - dvs sina uppdragsgivare - inte själva utsätts för den kontroll, styrning och ansvarsavkrävning de ägnar andra och själva i så hög grad förtjänar.

Vi har få mutskandaler i lärarkåren. Inte är det vanligt med ekonomiska oegentligheter heller (även om jag inte håller det för omöjligt att en och annan lärare kopierar privata dokument i skolan, eller tar en kopp kaffe de glömmer betala för). Ändå tvingas vi dokumentera precis allt vi gör, ändå ses den lilla professionella frihet vi har kvar med misstänksamhet och girighet av våra folkvalda - som själv åtnjuter en frihet från granskning och redovisning som är få förunnad. Jag föreslår att vi ägnar vår kollektiva gräsrotsmakt åt att försöka vända på det förhållandet.

Mer frihet till folket och fler stämpelur i riksdag, kommunhus och landsting!Media: Thomas Gür i SVD skriver "Rör inte vårt kommunala självstyre". Det vill vi inte göra, det är bara den kommunala diskrimineringen vi vill åt. Maria Ludvigsson (SVD) skriver "Principskillnad". Men den princip hon beskriver är inte applicerbar. Hon vill ha lika spelregler istället för lika utfall. Tänk det är ju precis det här förslaget syftar till. I Corren uppmanar Maria Björk Hummelgren oss folkpartister att säga nej till kvotering.

Bloggar: Tysta Tankar, Per Hagwall (M), Dennis Nilsson (M), Mikael Wendt (FP).

16 kommentarer:

 1. Helena!

  Jag nästan önskar att lärare vore mer korrupta än de är. Varför inte 20000 för ett MVG eller A? Jag skulle definitivt ha överseende med en unge som egentligen inte är "där" mot ett litet apanage. Idag så får dessa ungar MVG helt utan ersättning.

  Janne

  SvaraRadera
 2. Janne, jag älskar att skämta med mina elever om sådant. Hoppas ingen anmäler mig.

  SvaraRadera
 3. Uderbart att du tar tag i detta fenomen Helena!
  I Halmstad har vi "politiker" som rimligen måste var "superkvinnor", då man besitter över tjugo (20) uppdrag inom kommun, landsting och kyrka. En moderatkvinna sitter på så många stolar att hon borde visas upp på cirkus för sin oerhört sällsynta förmåga. (http://agitare.blogspot.com/2010/12/kvinnornas-eget-fel.html). Ingen - man eller kvinna klarar av att sköta så många uppdrag. Därför Helena, har vi det samhälle vi har idag - alltså det samhälle vi förtjänar.
  Min favorit, Cecilia Wigström (Fp) förslog vid tillfälle att vi skulle införa personval! http://agitare.blogspot.com/2010/11/varfor-ar-personkryssen-fortfarande-sa.html. Idag är det en liten klick som beslutar om vilka som skall föras fram och det i numrerad ordning. Man borde egentligen visa kandidater i alfabetisk ordning, så får väljarna välja den kandidat man tycker för fram deras röst i de olika etablissemangen. Jag vill att personval skall införas vid valet 2014!

  SvaraRadera
 4. Jan, även jag har stött på dessa imponerande mångsysslare. Dock utan att se några som helst tecken på stressyndrom hos dem. Insyn och transparens, offentlig redovisning och återkoppling som underlag för väljarna och på det precis som du föreslår ett ordentligt personval. Då skulle vi komma någon vart.

  SvaraRadera
 5. Jag har blivit erbjuden pengar för ett visst betyg, men summorna låg inte på den nivån. Jag tror inte det finns någon lönsamhet i att vara mutbar i en skola där betygen sätts som de gör i dag.

  I politikerbranschen tycks det löna sig bättre, och den transparens du efterlyser, Helena, efterlyser jag också. Inte bara vore det rakryggat, det skulle också ge gemene man en tydligare bild av vad politiker faktiskt ägnar sina dagar åt, hur beslut fattas, på vilka grunder och var och när möjligheten att påverka är som störst.

  SvaraRadera
 6. Mutbar blir man bara när man har viss makt, Morrica. Lärare blir snarare utsatta för hot eller utpressning än mutor.

  Tack för en strålande sammanfattning om varför vi behöver transparens i politiken.

  SvaraRadera
 7. Helena vore inte den här bifogade rapporten från Umeå Universitet, kopplat till Inga-Britt Ahlenius synpunkter något som ni bör ta i beaktande i folkpartiets program.

  Jag tror att det är i den bifogade rapportens "anda" ni bör gå framåt inte genom kvotering.

  http://www.edusci.umu.se/digitalAssets/66/66047_delrapport-kommungranskning.pdf

  SvaraRadera
 8. Cuben, tack för en högst intressant länk. Det som emellertid slog mig mest när jag som hastigast ögnade genom rapporten är hur litet granskning kommunpolitiker utsätts för och hur litet väljarna vet om vad enskilda politiker uträttar. Det var mycket tal om frivilliga och intresseorganisationer i rapporten.

  Vad är det för Ahlenius synpunkter du hänvisar till?

  SvaraRadera
 9. När det kommer till besättning av styrelseledamöter i nämnder och bolagsstyrelser i såväl politiska nämnder och bolag som ute i näringslivet är det som själva f--n flugit i folk.
  Argumentet att Staten och samhället inte kan lägga sig i den privata äganderätten att själv få bestämma exempelvis kraven personerna som utses i ett bolags styrelse är nys! Redan idag ställer Staten upp en mängd krav på bolagen och personerna som skall väljas.
  1. För att överhuvudtaget skall få ifrågakomma krävs en granskning av Finansinspektionen (Fi) av personen. Man får fylla i formulär och sanningsförsäkra.
  2. Staten ställer upp krav på olika redovisningar som bolaget måste göra.
  3. Bolaget måste redovisa en mängd uppgifter och formalia för att överhuvudtaget få en årsredovisning godkänd.
  EU:s alla direktiv. De blir upphöjda till lag så fort EU antagit dem och rekommenderat dem till medlemsstaterna.
  INGENSTANS står det vilken kompetens som en styrelseledamot skall besitta för att ifrågakomma i en bolagsstyrelse. Det är upp till valberedningen. Där ägarna finns kraftigt representerade. Istället säger "Kollegiet för bolagsstyrning"s representant för ett seminarium om bolagskoden som jag arrangerade förra året att " det finns inte tillräckligt med kompetenta kvinnor i Sverige för att kliva in i börsbolagens styrelser. Därför är jag FÖR en kvotering även inom börsbolagen för att slå sönder strukturerna. En lag som kan gälla i fem år för att sedan tas bort!

  SvaraRadera
 10. Ahlenius vill ha en oberoende professionell revision av kommuner. Detta skulle stärka den kommunala självbestämmanderätten, så länge som rapporterna är offentliga för oss medborgare, enligt mig. Makten utgår ju från folket. Vi vill ju inte heller att vi ställer våra politiker i kommunerna inför något som ens kan misstänkas vara jävsförhållanden.

  Ahlenius bör vi lyssna på. Hon är väl idag vår främsta expert på offentlig revision. Kanske en av världens bästa också.

  Från rapporten från Umeå Universitet;


  "2. Oberoende professionell revision
  Enligt detta utvecklingsperspektiv ansvarar kommunerna i dag för omfattande och
  komplexa verksamheter. Ansvarfördelningen har delats upp mellan en mängd offentliga
  och privata aktörer. Den offentliga verksamheten uppvisar inte klara gränser visavi den privata sektorn. Verksamhet som tidigare bedrevs i övervägande offentlig regi genomförs
  numera i en blandning av traditionella och marknadsmässiga organisationsformer,
  samt frivilliga insatser.

  Inga-Britt Ahlenius avfärdar argumentet att det skulle vara särskilt demokratiskt att
  revisionen genomförs av de förtroendevalda. Enligt detta synsätt föreligger moraliska-,
  etiska- och ansvarsproblem med dagens kommunala revision där enskilda fullmäktigeledamöter
  uppträder både i rollen som utförare och uppdragsgivare av enskilda granskningar. Fullmäktigeledamöter är också samma personer som sitter i nämnder och styrelser – de organ som revisorerna granskar. De folkvalda revisorerna granskar med andra ord sina kollegor i nämnder och styrelser. Ett sätt att komma tillrätta med dessa problem är att denna omfattande och komplexa kommunala verksamheten bör bli föremål för oberoende professionell revision (Ahlenius, 2003)."

  "Ahlenius, I-B. (2003) I Dagens Nyheter (16 maj 2003)."

  SvaraRadera
 11. Jan, tack för din långa, insiktsfulla kommentar. Du har betydligt mer kunskaper inom det här området än jag och får väldigt gärna tala mig till rätta om och när jag halkar snett. :)
  Min allmänna mening är att politiker och andra makthavare behöver utsättas för granskning och underkastas regler i högre utsträckning än vanliga medborgare och min erfarenhet är att det i verkligheten ofta är precis tvärtom. Jag menar också att ”the truth is in the pudding”. Visst vore det bra med vettiga krav på kompetens inför styrelseuppdrag, men ännu mer viktigt är att det arbete de enskilda ledamöterna utför och den måluppfyllelse en styrelse har redovisas och granskas. Det ska märkas vem som läser in sig och vem som kommer oförberedd till varje möte. Det ska märkas vilka som för arbetet framåt och vilka som bara sitter av tid.

  Du skriver att du är för kvotering i näringslivet. Tror du inte att det skulle räcka med offentlig redovisning av uppdrag, arvoden och resultat? Det vore till exempel väldigt fint att få veta vilka som sitter på fler uppdrag än de rimligen kan sköta med hedern i behåll. Jag skulle i varje fall rösta med fötterna och många andra med mig om bara insynen fanns.

  SvaraRadera
 12. Cuben Inga-Britt Ahlenius är en kvinna som väcker både min respekt och min beundran. Självklart ska vi lyssna på henne. Argumenten för en statlig revision är också övertygande. Men det räcker inte med att kontrollera pengaflödena, internkontrollen och dokumentationen. Det behövs transparens också när det gäller vad som görs, varför och vilka effekter det får. Allt i enlighet med mitt svar på Jan Rejdells kommentar.

  SvaraRadera
 13. Jag håller med en granskning av pengaflöden, internkontroll och dokumentation är inte tillräcklig. En modern revision idag omfattar "substansgranskning". Denna kan innefatta beslut, åtgärder och förhållanden i en enhet eller i kommunen. Att förvaltningen har skett i enlighet med lagar osv.

  I en förlängning så kan man ju också tänka sig att kommuner blir ISO certifierade och att en kvalitetsrevision då måste och kan göras.

  Många "lekmän" tror nog att en revison bara innefattar räkenskapsrevision men så är inte fallet. Detta är ett annat argument för att öka den professionella revisionen av kommuner. De mesta av våra skattemedel går ju just "bort" i kommunalskatt.

  SvaraRadera
 14. Cuben, som ny kommunpolitiker är jag ärligt talat chockerad över hur hipp som happ det kan gå till och över hur lättvindigt man kan handskas med beslut som får stora konsekvenser och givetvis också med stora summor pengar.
  Substansgranskning och kvalitetsrevision låter helt rätt. Gärna också en sådan rankning av kommuner. Varför ska det bara gälla företagarvänlighet?

  SvaraRadera
 15. Herregud vilket hjärnsläpp. Allt det här förslaget skulle åstadkomma är ytterligare ett steg mot längre gående kvotering och mer makt för genusidioterna.

  Att det något skiftar sammansättningen att intrigerande småpåvar som vill styra och ställa är i stort sett ointressant.

  Att kön i sig skulle vara någon slags utslagsgivande faktor vad gäller politiska sinekurer verkar ju också helt taget ur luften.

  Det är väl som i alla andra branscher (det vill säga alla branscher) där män dominerar i toppen att män är villiga att lägga mer resurser på att bli bäst.

  I det politiska fallet innebär det att de är mer villiga att fulspela, nätverka och tävla i status för att få ledarpositioner. Vilket du antagligen känner igen från klassrummet.

  SvaraRadera
 16. Rasmus, borde inte du bestämma dig för att antingen attackera det här som ett slag i luften eller också som kvotering och makt för "genusidioterna"? Jag vill i alla fall tacka dig för det goda skratt jag fick när jag läste raden om att män är villiga att lägga mer resurser på att bli bäst. VM i kommunala bolagsstyrelser nästa. :)

  SvaraRadera