fredag 24 maj 2013

Resultatuppföljningen i gymnasieskolan


En till motion till Folkpartiets landsmöte i november: 
 1. att partistyrelsen verkar för ett centralrättat examensprov med preliminärbedömning och möjlighet att begära överprövning av den centrala bedömningen för den undervisande läraren.
 2. att partistyrelsen verkar för att studentexamen utformas som ett komplement till slutbetyget.
 3. att partistyrelsen verkar för att eleverna har möjlighet att göra om examensprovet.
 4. att partistyrelsen verkar för att examensprovet ersätter samtliga nationella prov i gymnasieskolan.
 5. att partistyrelsen verkar för att de nuvarande kursbetygen ersätts med slutbetyg samt att eleverna medges möjlighet att få prövning för ett högre betyg.

En studentexamen fyller många viktiga funktioner. Ett examensprov möjliggör en systematisk uppföljning av kunskapsresultaten i skolan, en kontroll av enskilda lärares, skolors, huvudmäns måluppfyllelse och bedömning, samtidigt som den ger en kompletterande, oberoende och rättssäker bedömning av elevens färdigheter och kunskaper. En förutsättning för att examensprovet fungerar som ett uppföljningsinstrument är emellertid att det rättas centralt. Med preliminärbedömning når man både en kontroll av och en utveckling av bedömningsskickligheten hos den undervisande läraren, samtidigt som den undervisande läraren har möjlighet att se och anmärka mot en tveksam, eller tveksamt motiverad central bedömning. Därmed förbättras både internkontrollen i systemet och rättssäkerheten i bedömningen av varje enskild elev.

I ett examensprov kan man pröva de centrala färdigheterna, men man kan inte pröva alla kunskapskrav i ett enskilt ämne, därför bör ett examensbetyg utformas som ett komplement till ämnesbetygen. Examensbetyget ska varken vara styrande för ämnesbetygen eller ha som ambition att vara heltäckande.

En elevs framtid får inte hänga på enskilda provtillfällen. Ämnesbetygen bör  även av det skälet vara separata från studentexamensbetygen. 

Av samma skäl bör det finnas möjlighet att tentera underkända resultat och att förbättra ett studentexamensbetyg. Förslagsvis ett begränsat antal gånger och till viss kostnad.

I dagens gymnasieskola har vi en betygshets och en uppsjö nationella prov och slutbetyg. Med en avslutande studentexamen försvinner behovet av nationella prov i gymnasieskolan. Övriga nationella prov på gymnasienivå bör därför dras tillbaka.

 I samband med en examensreform bör den nuvarande kursutformningen slopas. Kursutformningen bidrar till snuttifiering och stress för såväl elever som lärare. I färdighetsämnen får kursutformningen dessutom den absurda konsekvensen att en elev kan gå ut med ett lägre betyg i steg ett än i de följande kurserna i ett ämne, trots att den högsta måluppfyllelsen på steg ett är given i och med den högsta måluppfyllelsen på ett högre steg. Kursutformningen innebär vidare att elever som mognar och väljer att satsa på skolan under den senare halvan av gymnasietiden går ut med sämre betyg än en kamrat med en jämnare prestation, trots att de kan gå ut med bättre kunskaper. Slutbetyg med möjlighet att begära prövning för ett högre betyg ger eleverna bättre incitament att anstränga sig och mer rättvisa möjligheter att lyckas i sin skolgång.

4 kommentarer:

 1. Mycket konstruktivt! Själv kommer jag inte längre än att "smågnälla" över situationen. Situationen är alltså den att NP tar fullständigt över från april och framåt. Vad NP ska vara till och vilken vikt vi ska lägga vid resultatet finns inte tydligt uttalat. Däremot kommer det årligen rapporter och braskande rubriker om: "den och den skolan sätter si och så mycket högre än NP-resultat". Dessa utpekade skolor motiverar alltid det med att de coachade eleverna till stordåd den månaden som fanns kvar. Alltså, det som kan rensa upp i detta träsk är bra. Tror dock att du är lite tidigt ute. Tror att vi inte riktigt är där men jag supportar dig. Tänker att det är ställer väldigt höga krav på examensprovet, att det håller hög kvalitet och inte blir något man kan drilla inför. Men självklart borde det kunna gå./Karin

  SvaraRadera
 2. Karin, tack. :) Du har helt rätt i att det att man inför ett examensprov inte i sig är någon lösning. Det måste bli ett prov som får hög legitimitet hos lärare, elever och högskola. En orsak till att jag vill ha ämnesråd är att utvecklingsarbetet ska ske i små steg kontinuerligt - med andra ord examensproven behöver ständigt utvärderas och utvecklas i dialog med alla intressenter. Vår variant av skolutveckling där vi ska göra om allt från grunden, ägnar tio år åt att implementera, tio år till på att gnälla och sedan gör om allt från grunden ... inte bra.

  SvaraRadera
 3. Bra, modernt förslag. Vi kan se hur MIT och de främsta högskolorna tar fram allt kraftfullare fria kurser och att de satsar på att få in pengar på examinationer etc. Det är tydligt att den digitala utvecklingen innebär att vi får en förskjutning mot slutprov och flera alternativa möjligheter att visa vad man duger till.

  SvaraRadera
 4. Jan, det är väl ingen tokig utveckling i så fall? Alternativa möjligheter att visa vad man duger till önskar vi väl oss litet till mans ibland.

  SvaraRadera