torsdag 24 april 2014

Vad har det fria skolvalet betytt för oss lärare?

Det här är ämnet för kvällens #skolchatt och en högst relevant fråga att ställa, för det var ju lärarnas dåliga löner och låga status som lyftes som ett huvudskäl till konkurrensutsättningen. Med det fria skolvalet skulle lönerna stiga, statusen öka, arbetsvillkoren förbättras. I och med friskolornas höga löner och goda arbetsvillkor skulle de kommunala skolorna tvingas att anpassa sig och på så vis skulle alla lärare bli vinnare – men i all synnerhet de skickligaste lärarna.

Så hur blev det? I kväll får vi förhoppningsvis höra många lärarröster i frågan. Här kommer några av mina för-reflektioner.

Den bästa läraren visade sig inte vara den skickligaste läraren utan lärare som inte alls var lärare. Andelen obehöriga formligen exploderade och vi som var behöriga lärare fick se stora dumstrutar växa upp på våra huvuden. Överskott i budgeten, flexibla lyhörda anställda som kunde sägas upp över somrarna var några av vinsterna här. De skickligaste lärarna visade sig vara de minst attraktiva på den nya skolmarknaden. Dels har de högre löner än nyexade eller obehöriga lärare, dels är skickliga lärare besvärligt folk som ställer krav och har synpunkter. Till exempel är de ofta ovilliga att undervisa i ämnen där de saknar behörighet. Skickliga lärare har också en besvärande tendens att sätta låga betyg. 

Lönerna då? När jag fick ett vikariat på Kunskapsgymnasiet och berättade att jag hade 24.000  - en då högst genomsnittlig kommunal lön bleknade rektorn och förklarade att så mycket kunde jag inte hoppas på där. Arbetsvillkoren? Semestertjänst och knappt något inflytande över metodik och material. Det finns säkert undantag, men när det gäller att underbetala och att begränsa lärarnas frihet och inflytande trumfas de flesta kommuner av friskolor. Det är MYCKET bättre med semestertjänst, säger mången friskolerektor hurtigt. Lärare jobbar alldeles för mycket annars.

Vår professionella roll och status? I och med det fria skolvalet blev föräldrar och elever kunder. Kunder vi alla behöver vara till lags. Tidigare skickades  elever  till rektor när de misskött sig. Idag är det lärare som blir skickade till rektor. När en förälder ringt om ett misshagligt betyg. När en elev klagat över ett lektionsupplägg, eller över en tillrättavisning. Eller när du – gud förbjude – har varit tråkig, ställt krav eller serverat något svårt.

Marknadsföringen vi numera får ägna oss åt får även den föras upp på det fria skolvalets konto. Istället för att förbereda lektioner producerar vi glassiga folders, planerar Öppet Hus och är vår skolas goda ambassadörer. Det är vi för den delen även när Skolinspektionen kommer på besök. Dåliga recensioner ger vikande söktryck ger att skolan får dålig budget, och vi sämre arbetsvillkor – ja i värsta fall till att skolan får läggas ner.

En kostnad med det fria skolvalet är också att det kostar att kritisera det fria skolvalet. Många människor har stora pengar och prestige investerade i skolkonkurrensen och tar varken ifrågasättanden eller mothugg lättvindigt.

Per Kornhall skriver om den låga takhöjden i sin kommun där man inte vill acceptera att han ger sig in i skoldebatten. Jag tror att takhöjden skulle ha varit mycket högre om han integett sig in i friskoledebatten. Själv har jag många gånger uppfattat att jag mött avståndstagande och avoghet från människor med makt på grund av mina inlägg i samma debatt. Riktigt säker har jag inte varit. Kanske tolkar jag in för mycket. Kanske beror avogheten på spenat mellan tänderna eller något annat tillkortakommande.

När Folkbladets chefredaktör och Friskolornas Riksförbunds f.d. ordförande Widar Andersson kyligt stirrade genom mig när jag hälsade på honom inför FP:s primärval inför EU-parlamentsvalet var jag sålunda inte helt bombis på att orsaken var mitt friskolekritiska skrivande.

Men den kvällen var google min vän. Först fick jag fram att Widar Andersson är ordförande i AcadeMedias advisory board. Därnäst såg jag den artikel och den bild som fanns på Folkbladets sida:

     
                                        Armen längst till vänster är min. Jag mejlade Widar en bild där alla åtta kandidater finns med. Han svarade inte. 


Några av mina blogginlägg i frågan: Dagsländor och myror 3,  Från fängelse till friskola,  Kvalet med det fria valet,
Media: Per Kornhall i Skolvärlden: Jag kommer inte att sluta delta i debatten..., en intervju med Jonas Vlachos i Skolporten ni inte får missa: Skola+ Marknad =Problem. En högst tänk- och läsvärd artikel i Expressen: Den Jagade Generationen.  SVD: Elever - eller skolans dyrbara kunder? , Anna Dahlberg i Expressen: Därför bör vi förbjuda vinstintresset i skolan. SVD:  Det fria skolvalet gör lärare till betjänter.10 kommentarer:

 1. "Armen längst till vänster är min." :D:D:D Trotsky-varning där.

  Fast egentligen är det ju inte roligt alls. Och du har verkligen många poänger då du räknar upp alla förluster som det fria skolvalet i stor utsträckning inneburit inte minst för oss lärare och i förlängningen för väldigt många elever (och ska man använda stororden: för Sverige).

  Helt klart är det som du skriver att det finns många potentäter som investerat mkt prestige i detta skolprojekt. Frågan är hur långt det ska gå och vad som ska ske för att det ska förefalla ohållbart för den opinionskänslige att klamra sig fast vid nuvarande ordningen? Pendeln svänger då det börjar anses ansvarsfullt och i grunden progressivt att överge en naiv och fartblind hyperindividualistisk syn på skolan och samhället. Politiker ska uppleva att det finns poäng att göra på att gå i fronten för en ny inriktning. Sedan kan det gå fort: "triangulering" kallas det väl numera?

  SvaraRadera
 2. Min stående kommentar är att kommunaliseringen beredde vägen för friskolevalet och jag kompletterar det med min senaste icke PK åsikt att de svaga eleverna får inte vara mer i fokus och anses viktigare. Nu när duktiga elever används för andras behov och helt får försaka sin egna, nu när kamrateffekten används som ett skäl för att skötsamma elever ska jobba för att tillfredställa andras behov istället för sina egna nu tror jag inte längre att det går att rulla tillbaka det fria skolvalet. Det skulle bli ett ramaskri från föräldrar som fått kämpa för att deras barn ska betyda något.

  http://jansyrligheter.wordpress.com/2014/04/22/kom-inte-och-sag-att-duktiga-elever-ar-mindre-viktiga/

  Det är andra beslut som måste rullas tillbaka innan det finns en chans att rulla tillbaka det fria skolvalet.

  SvaraRadera
 3. Just det Jan, först och främst måste kommunaliseringsbeslutet och skolpengsbeslutet "rullas tillbaka". Vad friskolorna beträffar bör de med det snaraste tvingas driva sin verksamhet utan offentlig finansiering och döpas om till privatskolor.Sådana ska givetvis få finnas, under förutsättning att de bedriver sin verksamhet i enlighet med skollagen.

  SvaraRadera
 4. Henrik, :) Jag mejlade in en bild där alla kandidaterna syntes och påpekade missen. Widar har inte svarat på mitt mejl än. Jag tror som du att det kan gå snabbt i den här frågan. Politiker och folkopinionen är inte riktigt i takt.

  SvaraRadera
 5. Jan, jag håller med om att kommunaliseringen och friskolereformen går hand i hand och behöver hanteras båda. Skolan är den gemensamma angelägenheten framom alla då vår framtid och demokrati hänger på att den är god och likvärdig. Det ansvaret får inte frittlas bort.

  SvaraRadera
 6. Svar
  1. Vågar jag tro att du menar allvar med din respons på mitt "recept", Helena ? Är det tillåtet för en folkpartist (vilket jag är än så länge) att ha de åsikter om skolan som jag har ?

   Radera
  2. Ingvar, självklart menar jag allvar. Folkpartiet och jag delar inte heller i alla stycken åsikter, men jag gör mitt bästa för att åtgärda den saken. :)

   Det går inte att få ett liberalt och tolerant samhälle utan en likvärdig skola så det likvärdighets-målet måste vara överordnat i ett liberalt parti. Saken blir inte mindre angelägen av att det inte heller går att ha ett framgångsrikt skolsystem utan en hög grad av likvärdighet.

   Radera
 7. Jag, som var en enveten motståndare till kommunaliseringen men tämligen positiv till det fria valet, håller med er huvudsak. En sak jag inte riktigt förstår/förstod är hur extrem den svenska modellen blev. Det finns väl andra modeller i andra länder där det fria valet kanske är mer begränsat, men utan de katastrofala avigsidorna med det svenska finansieringssystemet.

  SvaraRadera
 8. Totte, you and me both. Jag trodde att friskolorna skulle förbättra lärarnas löner, arbetsvillkor och status - även om jag ända från början var fundersam över konkurrensen och likvärdigheten.

  SvaraRadera