torsdag 9 januari 2014

Betraktelser kring moderaternas forskningsbaserade skolpolitik del 3

  Nu har det blivit dags att dissekera moderaternas nästa förslag: 2. Mer tid mellan lärare och elev.  Eftersom tid även är i centrum i alliansens senaste förslag och dessutom i kvällens #skolchatt blir det en och annan utvikelse. 

Men först till moderaternas forskningsbaserade skolpolitik: ”Mer tid mellan lärare och elev”.  Närmare bestämt är det mer undervisningstid i matematik och svenska moderaterna vill se och framför allt nämner man låg- och mellanstadiet. 
   Någon forskning nämns inte i samband med detta påstått forskningsbaserade förslag, men ett motiv Tobé lyfter är att det finns många håltimmar i svensk skola. Håltimmar är förstås inte bra, det är bara det att sådana finns inte alls på låg- och mellanstadiet och de är sällsynta även på högstadiet. Det här är ett gymnasieproblem och där är det fram för allt logistiken det handlar om. Borde inte ordförande för utbildningsutskottet känna till sådant? Eller åtminstone de sakkunniga som jobbat med artikeln och förslagen?

 Tobé påstår även att svenska elever har färre skoltimmar per dag än elever i andra länder.  Det är möjligt att det stämmer på gymnasiet. Det är rent märkligt hur luftiga scheman man kan ha på den nivån och hur mycket eget ansvar man ger våra gymnasister. Jag har aldrig förstått hur man kan ha teoretiska gymnasieprogram där eleverna läser kärnämnena bara två av åren och jag förstår inte heller hur man tänkte när man drog in de estetiska ämnena. Det är också alarmerande med svajigheten i tidsutlägg - att så många gymnasister inte får den tid de har rätt till och den tid som krävs för god måluppfyllelse.

När det gäller grundskolan finns det länder där man har fler, andra där man har färre lektioner. Så här ser det ut i några relevanta länder:

6326                                  Finland
6785                                  Sverige        
7733                                  Norge (ett år längre grundskola 1-10)
6572                                  Polen
7112                                  Danmark

Inte mycket som tyder på att antalet timmar på skolbänken i sig är en framgångsfaktor. Toppländerna Finland och Polen har båda färre lektioner i grundskolan än Sverige.

När man som i Sverige har utbildade lärare med högst skiftande ämneskunskaper och kompetens, en lärarkår där cirka hälften saknar relevant utbildning och lärare som sällan har möjlighet att prioritera undervisningen blir det ännu mer diskutabelt vilken effekt extra timmar får. Mer tid kan betyda mycket när tiden har kvalitet och när tidsbrist är ett problem.  Men mer tid mellan lärare och elev leder inte med automatik till höjda resultat.

 I Norrköping lade man ut mer tid i grundskolans timplan. Jag tyckte när det begav sig att det lät som en bra idé. I praktiken blev effekten negativ - åtminstone i mitt ämne och på mitt stadium. Eleverna fick väldigt långa och kompakta skoldagar. Det innebar att de lärde sig mindre under lektionerna och även att de skötte läxorna sämre och trivdes sämre. Ur mitt lärarperspektiv fick jag en timme mer undervisningstid i veckan med samma mängd grupper och därmed också mindre tid för för- och efterarbete. I praktiken innebar det att all min undervisning sjönk i kvalitet. Jag är inte en lärare som väjer för långa arbetsdagar och indragna pauser, men det finns en brytpunkt och passerar man den blir allt man presterar sämre hur mycket man än vill och försöker.  Den brytpunkten nådde jag i och med den här arbetsökningen. Den nådde eleverna tydligen också för både de och föräldrarna beklagade sig över de långa skoldagarna och korta rasterna. Så här i backspegeln hade det kloka varit att pröva med utökad timplan och utvärdera effekten. Men så gör vi ju inte i den svenska skolan. Vi prövar sällan och vi utvärderar ogärna.

Om vi går från att jämföra länder till att jämföra ämnen har matematiken idag 1020 timmar och svenskan 1480 – att jämföra med engelskans 480, bildens och musikens 230 vardera och idrottens 500. Om tiden var den viktigaste faktorn borde våra elever redan vara ena riktiga fenor på matte och svenska. Istället är det den tidsmässigt styvmoderligt behandlade engelskan som är svenska elevers bästa ämne.

 … Är det verkligen bra för matematiken och svenskan att idrotten och de estetiska ämnena behandlas njuggt? Lyssnar vi på hjärnforskarna talar de om vikten av motion och motorisk träning för hjärnan och inlärningen.  De säger också att musik är bra för hjärnan och vi vet att bildämnet har många beröringspunkter med både svenska och matematik. Grafer, diagram, algebra, bildspråk, bildanalys med mera.
 I Asien väljer man inte bort de praktisk-estetiska ämnena. De dansar, målar och spelar piano, violin och pingis för glatta livet och är ena fenor på matematik. Jag tror att vårt snäva nyttoperspektiv innebär att vi biter oss själva i svansen. Det kanske är motoriken som behöver mer tid på lågstadiet om det ska gå bättre i matematik? Eller musiken och bilden? Det kom nyligen en finsk forskningsrapport som visade på en stark koppling mellan musik och inlärning. Extra starkt var sambandet mellan att spela piano och att lösa matematiska problem. Forskning visar också att barn som lär sig nya språk blir bättre på problemlösning, mer kreativa, får ett bättre minne och lättare att sovra intryck och information.  Inte helt oväsentliga förmågor vare sig i matematikinlärningen eller i livet.

Det här med att mer av samma leder till bättre resultat är en ren villfarelse. Hjärnan vill ha variation och stimulans - inte monotoni. En bra lärare planerar balanserade lektioner med lagom doser eget arbete och katederundervisning, svårt och lätt, färdigheter, ämnesområden. En skicklig lärare känner även av när planeringen behöver brytas och ändras.  Men det behövs också fingertoppskänsla högre upp i hierarkin.  Lägger vi väldigt mycket undervisning i ett ämne eleverna ogillar eller tycker är tråkigt leder det bara till motvilja och skolk. Många skolämnen hjälper som sagt också varandra – ibland på sätt som är svåra att överblicka.

Vid det här laget står det nog klart att jag inte ger mycket för Tobés förslag. Tid spelar roll. Men det är framför allt den tid eleven ägnar åt aktiv inlärning som har betydelse. Därför är kvaliteten på tiden viktigare än kvantiteten. Hellre en kort lektion som inspirerar, ger insikter och sporrar till nya tankar och studier än tio sega, innehållslösa sådana. Goda lektioner med hög kvalitet och effektivitet kräver skickliga, kunniga och motiverade lärare som trivs med yrket och som har förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb. Vi är så långt ifrån det målet att det snarare är så att lärare behöver mindre tid med eleverna, så att vi kan ge den tiden högre kvalitet.

Med det sagt är jag mån om min lektionstid. Jag gillar inte när det blir många schemabrytande aktiviteter. Lektionerna ska börja och sluta rätt tid och tiden ska användas effektivt. Jag anstränger mig också för att få eleverna att lägga mycket tid på just mina ämnen. Här handlar det dels om att signalera att det här är viktigt, att vi tycker att eleverna är viktiga, dels om att få så mycket effektiv inlärningstid som möjligt. En annan viktig signal är kopplingen mellan insats och utdelning.  Eleverna måste få klart för sig att det är de själva som har den största makten över resultaten och måluppfyllelsen. Stakar de ut ett mål, bedömer vilken arbetsinsats som krävs och genomför – ja då uträttar de ofta storverk.

Därför tycker jag om alliansens senaste förslag om sommarskola och ett extra grundskoleår på slutet. Det ger precis rätt signaler att ge extra arbete och extra tid till den som inte nått målen och det har också en motiverande effekt. Eleverna i nian vill till gymnasiet – de vill inte stanna ett år till i grundskolan. Alla elever vill också ha sitt sommarlov. Den avskräckande effekten borde medföra att det blir färre elever som misslyckas på grund av slapphet eller bristande intresse.  Det innebär också att kopplingen mellan arbete och resultat blir tydligare och att de som behöver mer tid och hjälp faktiskt får det. I skolan ska det ju inte handla om tid för tidens skull, utan tid för att lära sig.  Ett år till i början är inte heller fel. Min äldsta började skolan som fem-åring på Nya Zeeland och hon både älskade skolan och lärde sig massor. Men det var en skolgång full av bilder, danser, rörelselekar, musik, berättelser och utflykter. ... Om inte en skola präglad av lekens form så åtminstone en skola influerad av den. Undervisningen bestod av korta moment, mycket fysisk rörelse och stor variation. Ska vi få till en bra tidig skolstart måste vi först göra upp med vår ängsliga utilitarism och vi måste ta de praktisk-estetiska ämnena både till heders och till hjälp. Att börja skolan som sex-åring ska vara roligt och stimulerande - inte ett förtida kliv in i allvar och tristess. 

Mer tid med andra ord, men på rätt ställen, med rätt innehåll och med  rätt uppföljning. När det handlar om mer tid mellan lärare och elev behöver tiden placeras klokt och ackompanjeras av mer tid för läraren utan elever. Åtminstone om den utökade tiden ska resultera i ökade kunskaper. Men långt viktigare än att vi får mer tid mellan lärare och elev är att den tid eleverna har med sina lärare får en högre kvalitet och utformas så att den stimulerar och utvecklar eleven på bästa tänkbara sätt. Ska vi nå det målet måste Tomas Tobé och övriga skolpolitiker sluta förlita sig på PISA och Timms och själva systematiskt ta reda på vad våra barn lär sig i skolan.Ska vi nå det målet måste Tomas Tobé och övriga lyssna mindre på varandra och på sina sakkunniga och istället lyssna betydligt mer på lärarna. Det är politikerna som ska staka ut målen och ta reda på vilken måluppfyllelsen är. Men det är vi lärare som kan jobbet och som ska göra jobbet. Det är först när vi alla gör det vi ska  och tar reda på hur det gick som vi kan få den svenska skolan på rätt köl.


Medier: Maria Ludvigsson om tid i SVD, huvudledaren i DN tar fasta på de viktiga signalerna från vuxenvärlden, Expresssen kallar förslagen en tummetott och Aftonbladet lyfter skolsegregationen som ett viktigare problem. Olle Johansson (S) om alliansförslaget i NT. LR:s Bo Jansson, SACO och Skolledarförbundet på SVT.se.16 kommentarer:

 1. Mmm...smaka på de orden - inspiration och kvalitet.:-)

  SvaraRadera
 2. Ja nog låter de bättre än "Mer tid mellan lärare och elev" allt, Gertie. :)

  SvaraRadera
 3. Här tycker jag man kan även diskutera klasstorlek som ett alternativ. Om du har 30 elever på en 40 min lektion så har du 1 1/3 min per elev. Med färre elever så ökar även tiden mellan elev och lärare utan att öka antal timmar för varken lärare eller elever.

  SvaraRadera
  Svar
  1. men Carina, du undervisar väl inte en elev i taget? Jag hoppas att du undervisar alla elever samtidig och ger dem hela 40 min av din undervisningstid!?

   Radera
  2. Även om man undervisar alla samtidigt så ska man anpassa undervisningen till varje elevs individuella behov. Hur gör man det när det är så många elever i klassrummet att du har svårt att komma ihåg vem som är vem? Jag har som mest haft 38 elever i en klass, det fanns inte ens stolar till alla utan vi fick gå och hämta i angränsande klassrum när alla var på plats. Hur anpassar jag min undervisning till 38 elever? Hur är studiemiljön i en klass när det är 38 elever i ett klassrum där vissa elever får dela bänk? Visst var situationen extrem, och jag har haft mindre klasser som visat sig vara en större utmaning pga andra faktorer, men det är klart att klasstorleken spelar in. Dessutom undervisar man inte alltid alla samtidigt. När eleverna skriver arbeten eller arbetar med övningsuppgifter i klassrummet går man runt och hjälper eleverna med det som just den eleven behöver hjälp med. Vad händer när det är så många elever att alla inte hinns med på lektionstiden?

   Radera
 4. Väldans well done Helena, igen! @Carina, klassstorlek (och ja! …det borde vara tre s så att man inte tror att det handlar om storlek på klasar) bör vi nog inte prata om innan vi bestämt vad som ska hända med undervisningen när klassen har färre elever. Mer av samma sak med lite mer tid åt varje tror jag inte kommer få någon större effekt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Per. :) Precis så tänker jag också när det gäller klasstorlek generellt. Men det finns inga absoluta sanningar i skolan. Ibland är klasstorleken ett problem och då bör det lösas.

   Radera
 5. Bra skrivet! Håller med helt och hållet. Jag jobbade tidigare på en skola med 20 timmars undervisning i veckan, fördelat på tio olika klasser och kurstillfällen. Nu arbetar jag på en skola med 15-16 timmars undervisning i veckan, fördelat på fem klasser och kurstillfällen. Dessutom är klasserna mindre. Skillnaden är enorm. Jag har mer tid med varje elev, men också mer tid till planering och uppföljning vilket ger en bättre undervisning och mer kvalitet i mitt arbete. På min gamla skola har de nu anammat idén om mer tid mellan lärare och elev, vilket inneburit 23-24 undervisningstimmar per vecka, och mindre tid för uppföljning och planering. Det enda det leder till är utbrända lärare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym, det du beskriver är skillnaden mellan ett väl utfört och tillfredsställande arbete och ett arbete präglat av stress, frustration och otillräcklighet. Grattis till ditt jobblyft. :)

   Radera
 6. @Per Berggren: Det ska vara klasstorlek med två s om du inte avstavar ordet: "Tre likadana konsonanter reduceras till två: till+låta skrivs tillåta. Vid avstavning skall dock den tredje konsonanten sättas ut: till-låta" (http://www.spraknamnden.se/sprakvard/innehallsforteckning/2_06/tillat.pdf)

  SvaraRadera
 7. Carina visst kan man diskutera klasstorlek som ett alternativ. Personligen tar jag hellre större klasser och mer tid för för- och efterarbete. Men det är på högstadiet. Jag förstår mig inte på ett skolsystem där man har trettio-klasser på lågstadiet och klasser med litet över tjugo elever på högstadiet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klasstorlek har också att göra med sammansättningen av klassen. Jag har haft klasser på 30 som inte varit ett problem, och klasser på 22 i behov av delning. Elevernas förkunskaper, motivationsnivå, eventuella diagnoser och stämningen i klassen är egentligen det som borde spela någon roll i sammanhanget, men då måste vi också ha en finansiering som gynnar skolor som satsar på mindre klasser där det behövs, istället för som idag, gynnar de som har störst klasser.

   Radera
 8. Helt sant Jessica, och precis hur det ser ut för mig just nu. Den minsta klassen är den mest krävande. Svårt att ändra en grupp som "satt sig" fel. Även det här kommer man åt om man lyssnar på lärarna och har systematisk uppföljning.

  SvaraRadera
 9. Det finns många förslag både från allians och sossar om fler "lärare", mer tid, mer timmar i viktiga ämnen och jag känner mig lite stillsamt positiv men jag vill på det bestämdaste föreslå lite läsning av vad John Hattie säger om detta.

  Sådan reformer har mycket svaga positiva värden. Läser man noggrannare kan det framskymta en möjlighet att dessa reformer kan lyckas men de bygger på att man ökar kvaliteten samtidigt som man ökar kvantiten. När dessa reformer misslyckats har man exempelvis istället för en duktig lärare med en stor klass, skapat två halvstora klasser där den duktiga läraren fått den ena och till den andra har man till slut hittat något obehörigt svagt kort. Ena halva har bara fått det lite bättre och andra halvan har fått det markant sämre. En förutsättning för att lyckas är en plan som innebär att de tillkommande lärartjänsterna tillsätts med minst lika duktiga lärare som de befintliga. Häri ligger utmaningen!

  SvaraRadera