måndag 30 augusti 2010

FP enda partiet med en integrationspolitik

Förra veckan gick två miljöpartister till hårt angrepp mot Folkpartiet i NT. Folkpartiet är främlingsfientligt påstod de och tyckte att det är läge för de röd-gröna att följa Bengt Westerbergs exempel och resa sig och gå när en folkpartist kliver in i tv-studion. Eftersom NT inte publicerar debattartiklar lägger jag in bemötandet här:

FP enda partiet med en integrationspolitik.

Hur kommer det sig att vi i Sverige är så dåliga på integration? Hur kommer det sig att invandrare lär sig språket och kommer in på arbetsmarknaden bättre och snabbare i andra länder? Hur kommer det sig att brottsligheten bland invandrare är högre här än i andra länder? Vad gör vi fel och andra rätt?

Det här är frågor som ingen annan verkar ställa än Folkpartiet. Sverigedemokraterna ser invandrarna i sig som ett problem. I FP ser vi mångfalden som en tillgång. Däremot uppfattar vi vår passiviserande flyktingpolitik och bristfälliga integration som problem - problem som det är varje politikers skyldighet att göra något åt.

I NT den 23 augusti går två miljöpartister till skarp attack mot FP. I artikeln står inget om deras egen politik. Man ska helt enkelt rösta på dem för att Folkpartiet är ”skrämmande främlingsfientligt”.

Vilka är då anklagelsepunkterna? Det första man nämner är ”kravet på språktester”. Språk är nyckeln till en god integration. Det är alla partier överens om. Men där andra partier lider av beröringsångest har folkpartiet kommit med en rad konkreta åtgärder och förslag. Skärpta krav på kommunernas SFI undervisning, statliga kursplaner, prov och resultatuppföljning innebär en kraftfull stärkning av rätten till god svenskundervisning. Det förslag om krav på svenskkunskaper för medborgarskap som antogs vid folkpartiets förra landsmöte är en tämligen anspråkslös skärpning av skyldigheter. Att medborgarskap knyts till grundläggande kunskaper i svenska är något vi hoppas kan fungera som en morot att lära sig svenska. Någon piska är det ju inte. Att ansöka om medborgarskap är inget villkor för att bo här. Det är något man gör när man har bestämt sig för att rota sig i Sverige och vill axla både de rättigheter och skyldigheter som följer med ett medborgarskap.

Nästa anklagelsepunkt är förslag som Nyamko Sabuni tar upp i sin nyutgivna, självbiografiska bok. Sabuni ser framför sig riktiga människor av kött och blod och kommer med några förslag för att minska lågutbildade kvinnors utanförskap. Förslag som är Sabunis egna och inget som hittills diskuterats i Folkpartiet. Självklart kan Miljöpartisterna i likhet med många folkpartister ifrågasätta förslagen. Men när de ifrågsätter Sabunis rätt att diskutera ett utanförskap hon som invandrarkvinna sett på nära håll är det de själva som gör sig skyldiga till främlingsfientlighet.

Den sista anklagelsepunkten är den mest absurda. Man kallar Henrik Emilsson Sabunis närmaste medarbetare och ondgör sig över att han kunnat ha inflytande över regeringens politik. Den tjänsteman som jämförde islam med kommunism var anställd på departementet långt innan Sabuni blev minister och har enligt egen utsago träffat henne en gång. Han har aldrig haft något inflytande över något partis politik. Däremot borde vi politiker anstränga oss mer för att skydda Emilssons rätt till religionsfrihet - den inkluderar nämligen rätten att förhålla sig kritisk till religion.

Det känns ironiskt att miljöpartiets dräpa mot FP finns i samma tidning där en huvudnyhet är att somaliska folkpartister för andra gången blivit misshandlade och hotade till livet av en landsman när de bedriver valkampanj. Ett skriande exempel på både bristande integration och bristande rättssäkerhet.
Att se de samhällsproblem och det utanförskap som finns och försöka göra något åt saken är inte främlingsfientligt, det kallas integrationspolitik. Det är något fler partier borde ägna sig åt. Då kanske Miljöpartiet skulle kunna diskutera problem och lösningar istället för att på tveksam grund ifrågasätta andras goda avsikter.

Helena von Schantz FP Valdemarsvik
Mattias Sundin FP Norrköping
Anders Nordin FP Norrköping

Press: Aftonbladet, Expressen, SVD, Expressen.
Bloggar: Youbetterthink, Niklas Hellgren, In Your Face.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar