onsdag 17 juli 2013

Sveriges kluvna skola


Jag har skrivit en replik på artikeln ”Den svenska skolan bättre ur ett finländskt perspektiv” som nu ligger på DN-debatt.se: ”Finlands mål är en likvärdig skola”. Min ursprungliga artikel var något mustigare och en gnutta spydigare, men huvudbudskapet är detsamma. Vi tävlar inte med våra grannländer, slutsatserna vilar på lösan sand och en god värd återgäldar inte sina gästers hyfs med förolämpningar. Det är en helt felaktig bild Strandgren målar upp, men jag hade uppfattat det som skämsigt av Strandgren att återgälda sina gäster på sådant vis även om han hade haft rätt i sak. Det fick mig att fundera litet över vett och etikett. Hur ser det ut med sådant nuförtiden? Larmrapporten om riksdagsledamöter som ”sänder oförskämda signaler” och går klädda i shorts i fel sammanhang tyder på ett problemområde. 

Nu låter vett och etikett kanske tråkigt, men det handlar i grunden om hänsyn, omtanke och ett gott bemötande mot sina medmänniskor. I det ingår att vara en uppskattande gäst. I det ingår också att vara en god värd. Blomma till värdfolket, ett litet tackmeddelande, en flaska whisky till den vän eller bekant som bogserade bilen eller vattnade blommorna under semestern, en avstängd mobil när man fikar med väninnan, att betala tillbaka även små lån, att återgälda en bjuden öl eller cigarett. 

.... I vårt nyttofixerade samhälle är det kanske bäst att samtidigt påpeka att det kostar både affärer, goodwill, samarbete och fördelar att reta upp folk och framstå som ohyfsade internationellt.

Men det viktigaste berörde jag aldrig i min replik. Åsiktsklyftorna i den svenska skolan. För utan den klyftan skulle den här artikeln aldrig ha skrivits. Och den skulle definitivt aldrig ha fått sådan spridning. Nu är inte heller det bara ett ämne. Det finns nämligen så många skolberättelser i Sverige att vem som helst kan bli förvirrad.

Den förhärskande bilden är att skolan är i kris. Under en längre tid har kunskapsresultaten sjunkit och är nu alarmerande låga. Det handlar inte bara om att många elever slås ut. De duktigaste eleverna i Sverige klarar sig allt sämre med internationella mått mätt.
I samma takt som kunskaperna dalat har likvärdigheten gjort det. Idag är föräldrarnas utbildningsgrad den viktigaste faktorn i elevens skolframgång och skillnaden mellan skolor stor. Som en följd av bristen på uppföljning och konkurrensen mellan skolor har vi glädjebetyg och glädjerättning av nationella prov. Studenter kommer därför in på högskolan utan förutsättningar att klara utbildningen, medan andra går miste om framtidsmöjligheter de egentligen hade förtjänat. Det finns också gymnasieprogram som utbildar till arbetslöshet. En orsak är att många program och linjer har lös koppling till arbetsmarknaden.  En annan orsak är att eleverna inte lär sig att ta ansvar, hålla tider, vara trevliga mot kunder. Parallellt med kunskapskrisen har vi en lärarkris. Andelen behöriga lärare är låg, lärarna mår dåligt, är överarbetade, flyr yrket och söktrycket till lärarutbildningarna är på tok för lågt.

Att den här dystra bilden är förhärskande beror på att den vilar på ett tämligen digert underlag. Den bygger på  statistik, på Skolverkets undersökningar, på Skolinspektionens kontroller, på IFAU:s och SNS: undersökningar, på internationella undersökningar och tester och på återkoppling från universiteten.
Det finns heller inga större politiska motsättningar när det gäller verklighetsbilden. Det är när det gäller åtgärderna och orsakerna som åsikterna går isär i partipolitiken. Inte alls så mycket isär som de gjorde tidigare, förtjänar att tilläggas. Det så uppenbart allvarliga läget har fått som konsekvens att samtalet om skolan har blivit mer allvarligt och mindre demagogiskt. Själv håller jag ofta med både Olle Johansson (skolråd i Norrköping, S) och Ibrahim Baylan.  Johan Kant och jag tillhör också olika politiska läger och är ändå så gott som alltid överens i skolfrågor. När det gäller breda politiska skollösningar känner jag mig mer hoppfull än någonsin tidigare. Det vore i sig en väldigt bra sak. Den ideologiska striden om skolan är typiskt svensk och en av orsakerna till våra problem.

Men det finns en motbild. Den säger att den svenska skolan är på framkant. Vi har frimodiga, frågvisa och talföra elever som trivs i skolan. Visst surrar det i svenska klassrum, men det handlar om ett produktivt surr, om elever som samspelar. Våra elever blir duktiga på sådant som inte är så lätt att mäta - som förmågan att reflektera och analysera, entreprenörskap, samarbete, socialt samspel. De får inte så mycket faktakunskaper - men vad gör det? Vi har ju Wikipedia. I Sverige är vi i täten när det gäller IKT. Svenska skolor har flest laptops i Europa och eleverna är bra på att använda dem (den svaga länken är vissa reaktionära lärare). Det kommer att ge oss en stor konkurrensfördel i framtiden. Faktakunskaper, punktlighet och arbetsro - sådant hör forntiden till. Framtidens arbetsmarknad kommer att vara annorlunda och den kräver en annorlunda skola. En skola där klassrummen öppnas upp, där gränserna mellan artificiella ämnen suddas ut.

När det gäller den här bilden är det svårare att hitta underlag. Den sprids ofta av lärare och rektorer som är trötta på larmrapporter om sin arbetsplats, som tycker att de själva är duktiga på sitt jobb och att de inte känner igen den dystra mediebilden på sina skolor. Det finns också en oro att den negativa bilden blir självförverkligande och en tro att en ljusare bild i sig skulle leda till en bättre skola. Det finns även forskare och skoldebattörer som sprider den ljusa bilden ( forskare med visioner - dvs den typ av forskare som gör mig orolig). 

Jag kan förstå de här reaktionerna. För det första ser verkligheten väldigt olika ut. Det finns skolor som är rena katastrofen och andra som är alldeles utmärkta. Och givetvis allt däremellan. Lärare och skolledare som protesterar kan därför göra det utifrån egen erfarenhet. De gör själva ett bra jobb, har duktiga kollegor, nöjda elever och föräldrar. En sådan skola är Nyströmska i Söderköping där min dotter går. Hon blir motiverad, stimulerad och utmanad och eftersom storebror gick i samma skola och precis har fullgjort sin examen vid KTH på utsatt tid har vi facit. Det är kunskaper och inte luftbetyg man får med sig från den skolan. Jag hoppas att det finns många lika bra skolor i Sverige och tycker att de alla förtjänar att lyftas. Visst är det också viktigt att vi lärare har yrkesstolthet och raka ryggar, att vi begär och får erkänsla för det goda arbete vi gör.

En mindre positiv orsak till att den här bilden får en sådan spridning är den svenska självbilden, en självbild som präglas av en hel del arrogans. Vi vill inte se vårt land som ett i mängden. Andra länder ska undersöka,  imponeras av och imitera den svenska modellen. Tanken att vi skulle ha orsak att följa andras exempel, att våra reformer har varit misslyckade och kontraproduktiva slår vi ifrån oss med kraft. Det är typiskt oss att gå längre än alla andra och sedan stoltsera med det. Sexköpslagen, friskolereformen, högskolebehörighet för alla, kvoteringen i föräldraförsäkringen är några exempel på det här.  Vi ska vara mest jämställda, mest moraliska, mest framgångsrika och vi hade också ställt siktet mot ”Världens bästa skola”. 
Den här självbilden är lika felaktig och lika destruktiv som den imperialistiska självgodhet som England så plågsamt fick göra sig av med under sjuttio- och åttiotalen. Men vi har vår i kärt behåll. 

Inte konstigt därför att den ljusa bilden är så lockande. Enligt den är vi ju fortfarande de visionära pionjärerna. Har vi bara litet is i magen är det snart hit alla kommer på studiebesök igen. Den är lockande, men den är också omoralisk. Vi är skyldiga alla de elever som slås ut bättre än så. Vi är också skyldiga alla de kollegor som lämnar läraryrket bättre än så.  (i min närhet finns det fler sådana i år än någonsin tidigare under min lärarkarriär). För även om det finns lärare som trivs och mår bra, elever som lär sig precis det de ska är det alldeles för många som inte gör det, ändå är den svenska skolan i kris. Och det är riktiga, viktiga barn och tonåringar som får sina liv och valmöjligheter krympta av det skälet, varje dag. Deras försummade möjligheter kompenseras inte av någon annans vinstlott. Det finns inga acceptabla förluster i en fungerande skola. Varje barn måste få tillgång till en fullgod utbildning, till en fullgod möjlighet att forma sitt eget liv efter egna önskemål och förutsättningar.


Att se till att de får den rätten är ett kollektivt ansvar.  Alla barn måste vara allas ansvar. Därför behöver skolan bli statlig. Därför måste vi få till stånd en systematisk kontroll av kunskapsresultaten så att lärare, skolor, huvudmän som inte håller måttet kan identiferas och gallras bort. Det räcker inte med ett facit som visar procentsatser för landet, länet eller en huvudman. Vi måste ha facit för varje elev. Det är bara då vi ger dem alla samma värde, samma rätt och samma möjlighet. 

Media: Maria Ludvigsson har skrivit en bra ledare om det här i SVD: Lägre krav ger inte gladare elever. 
Bloggar: Morrica skriver klokt om social kompetens och om sociala koder, Plura reflekterar över likvärdighet.

23 kommentarer:

 1. De där sociala koderna igen - hur gick det till när vi slutade se skillnad på ohövlighet och rättframhet, när vi började uppleva hövlighet som falskhet? Jag förundras, och förtvivlar, och våra unga blir allt sämre rustade för att leva i ett globalt samhälle.

  Väl skrivet, även här!

  SvaraRadera
 2. Tack kära Morrica. Jag tänkte på dig när jag skrev det där, för du kan vara hövlig till och med när du är riktigt irriterad. Den enda jag har träffat som kan den konsten. :)Kan det tänkas att vi uppfattar även det här som modernt? Att vi kastar av oss gamla förlegade krav, är moderna och naturliga?

  SvaraRadera
 3. manuell pingback:

  http://curiousheathen.wordpress.com/2013/07/17/just-nu-har-jag-inte-mycket-att-tillagga/

  SvaraRadera
 4. Helena, nu förstår jag inte vad vi var oeniga om förut! Du har återigen skrivit ett välformulerat inlägg som, enllgt mig, ligger så nära sanningen man kan komma. :)

  SvaraRadera
 5. Här sätter du fingret på något jag länge frustrerat tänkt på. Dock har jag inte ens i tanken kunnat formulera det så självklart som du. Så länge vi tror att larmrapporter från höger och vänster inte berör oss kommer vi ingen vart. Tyvärr tror jag inte att Jan Björklund är rätt man att samla skarorna till något som liknar samsyn. Allt för många är allt för anti till honom och även hans bra förslag blir kritiserade. Han är liksom som ett rött skynke. Synd! (och mycket egen förskyllan tycker jag själv)

  Precis som du beskriver är det ganska typiskt att Sverige ska utveckla friskolereformen in absurdum. I vissa fall är jag dock lite stolt att svenskar utmärker sig och för att ta ett exempel: flest sålda miljöbilar i Sverige. Kanske är det samma fenomen att vi tidigt var det mest mobiltäta landet (gammal statisktik, gäller nog inte längre) samt utvecklade datoranvändandet på dagis ("Gud vad vi är framåt men är det verkligen vad som borde prioriteras?" Andra länder tänker lite mer innan man kastar sig över) . När jag gick på lärarhögskolan var learner autonomy "inne" och jag var helt såld på det. Nu i efterhand beklagar jag de elever som blev utsatta för detta. Hur många trender har passerat egentligen och som vi oreflekterat kastat oss över. Självklart måste skolan utvecklas och vi måste hänga med i samhällsutvecklingen.

  OK, jag känner att jag egentligen inte tillför något till vad du redan skrivit men jag blir så glad när någon på ett sådant skarp vis lyfter oerhört viktiga frågor. Så därför svamlar jag visst på:) Tack!

  SvaraRadera
 6. F ö: synd att du inte berörde detta i din replik. Förhoppningsvis hittar många din blogg istället!

  SvaraRadera
 7. Anonym,du tillförde definitivt något för mig, så tack för att du tog dig tid att skriva dina kommentarer. Det där med Learner Autonomy är tyvärr bara ett symptom - sjukan, det vill säga jakten på den rätta vägen, den rätta pedagogiken finns kvar oförminskad. Learning study, entreprenöriellt lärande,formativ bedömning är några exempel. För det mesta finns det bra saker och insikter inblandade, men så fort något blir frälsningslära och uppifrån påbjudet går det åt skogen.

  ... Det är mänskligt att vara stolt när man utmärker sig, men vi är inte i första hand i tävlan med andra länder. Det är för mycket fokus på konkurrens och för litet på samverkan. Där tror jag att vi har en orsak till EU-misstron. En union har man med vänner och samarbetspartners - inte med konkurrenter och medtävlande.

  SvaraRadera
 8. Men jag tror egentligen inte att det handlar om tävling utan att vi, på gott och ont, är öppna för nya saker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym, är det inte väldigt mycket tävlingsretorik? Vår kommun ska ha de bästa resultaten, vi ska vara bäst på IKT?

   Radera
 9. Tack!
  Tack för att du tog dig tiden att skriva en replik.
  Jag fick liknande tankar när jag läste rektorns inlägg.
  Det är frustrerande att så många inom skolans värld försöker släta över dåliga resultat.
  Tänk om samma inställning fanns i vården:
  ”Han blev halt efter operationen men hade det väldigt trevligt i sjukhussalen efteråt”
  Jonas

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för halsbrytande och målande liknelse, Jonas. Vi har i stora delar en enorm fritidsverksamhet istället för skola. Mycket demoraliserande.

   Radera
 10. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hann läsa din kommentar och såg att vi mestadels är överens. :)

   Radera
 11. Nej, skolan är inte i kris. En kris är ett kortare tillstånd av oro. Skolan har varit i förfall i decennier.

  Orsaken förklaras bäst i Per Kornhalls bok "Barnexperimentet". Det drog igång i bakvattnet efter SIA-utredningen. Allt handlade om decentralisering av besluten. Vi fick LGr 80. Plötsligt handlade det om hundratals skolor som inte längre behövde ha samma grundsyn. Skolorna skulle p r o f i l e r a sig.

  Sedan kom kommunaliseringen och friskolereformen. På mindre än 2 decennier gick vi från en skola med tydliga läroplaner och kunskapskrav till över 290 kommunala huvudmän och några hundra friskolehuvudmän. Man skulle k o n k u r r e r a och profilera sig. Vad som lärdes ut var mindre viktigt.

  Sedan jag började som lärare har jag haft fyra olika läroplaner, tre olika betygssystem (dessutom med modifieringar), tre olika skollagar. Till det kommer sex olika reformer på lärarutbildningens område.

  Jag har även haft åtta skolchefer som samtliga förändrat skolområden och tjänster vid tillträdandet. Fjorton olika rektorer som samtliga förändrat personalsammansättningar. Jag var suttit i arton olika arbetslagskonstellationer genom åren.

  Sedan 1990 har varje mantra levt ett, högst två år. Learner autonomy, Learner study, PBL, entreprenöriellt lärande, IT-baserat lärande, Thin tank-learning samt lärande om lärstilar. Vi har haft IT-pedagoger, alltså arbetslösa som gått snabbkurs för att lära ut pedagogik, vi har blivit itutade att valars brunstvrål ackompangerat av synthbakgrunder stimulerar barns tänkade och kreativitet, vi har fått veta att "läraren minsann inte behöver vara den som ska kunna mest i klassrummet" samt en mängd andra exempel på pedagogiskt kvacksalveri, allt på grund av att någon skolledare hört en f a n t a s t i s k inspirationsföreläsning. Förutom de gurus som är på modet; Vygotskij, Hattie eller någon annan.

  Effektivt? Bra arbetsmiljö? Ordning och reda?

  Samtidigt har vi parallellt med detta haft en god utveckling i klassrummen. Den svenska klassrumsatmosfären är både demokratisk, lärande och präglas av trivsel. Lärare som du och jag gör jättejobb för att en havererad skola trots allt ska fungera. Yrkesstolthet, som du beskrivet det.

  Och som du skriver - skolan måste förstatligas. I samband med detta måste det till en radikal löneförhöjning så att man lockar de allra bästa. När jag gick krävdes 4,5 i snitt för att komma in på den lärarhögskola jag gick. Idag... suck. Sedan behöver skolan minst 20 år i lugn och ro utan stora politiska utspel.

  Den gamle läraren

  SvaraRadera
 12. Stort varmt tack käre gamle lärare för en kommentar som borde publiceras någonstans med större synlighet. Spretigheten, frälsningslärorna, de inspirerade politikerna /skolledarna - ja ibland kollegorna, allt det finns kvar och allt det leder fel. Mitt främsta önskemål och främsta hopp är en central resultatuppföljning - centralrättade NP och en vettig studentexamen. Då kan man åtminstone se vem som gör sitt jobb och vem som inte gör det.

  SvaraRadera
 13. Utmärkt skrivet och mitt i prick Helena. Jag uppskattar verkligen att läsa din träffsäkra text med den väl passande rubriken. Dina kloka ord om hövlighet och den ibland svenska självgodheten är intressanta och leder mina tankar vidare:-)

  SvaraRadera
 14. Du gör ett mycket bra arbete Helena och är en alldeles utmärkt representant för den socialliberala ideologin. Hoppas att du och andra kan kontra mot de skamliga sätt att försöka inkompetensförklara (FP): skolpolitisk inför valet 2014. Motståndarna satsar naturligtvis på att väljarnas minne är kort och kommer nog att försöka få det till att de sjunkande skolresultaten egentligen beror på friskolor, och allmänna reaktionära tänkesätt (som ändå inte fungerar). När alla vet att valet vanns 2006 mycket pga av att (S) och (V) hade en skolpolitik som väljarna inte ville ha. Skadeverkningarna av flummet, kaoset i klassrummet, det ständiga verbala hackandet på Sveriges lärarkår eftersom de är akademiker som ska tryckas ner, föraktet för kunskap, självgodheten och DDR-strukturerna har gett en mental mind-set och skador i skolsystemet som tyvärr inte den bäste utbildningsminister på årtionden kan trolla bort i en handvändning. Och Jan Björklund är i det stora hela en alldeles utmärkt utbildningsminister, mycket bra! Men vilken mentalitet att kämpa mot för (FP)!!

  SvaraRadera
 15. Anonym, tack för ditt beröm. Jag skulle själv känna mig mycket mer optimistisk när det gäller skolan om vi var närmare en oberoende kontroll av kunskapsresultaten. Så länge vi inte har en sådan kommer debatten att stanna vid tyckande istället för att lyftas mot vetande.

  SvaraRadera