lördag 9 februari 2013

Från pappersskola till kunskapsskola?

 ”Lovar dom att ta bort omdömena, då ska jag fan ta mig rösta på socialdemokraterna”. En röst i mitt kollegium som följdes av idel instämmande mummel dagen efter Ibrahim Baylans och Stefan Löfvens utspel om att minska lärarnas dokumentation. Eller muttranden snarare. De skriftliga omdömena väcker nämligen en hel del ont blod i lärarled. Varje termin har vi satt mängder av tid på att skriva dem. Varje termin har vi suttit i utvecklingssamtal och tillsammans med föräldrar och elever satt mängder av tid på att försöka tolka de omdömen våra kollegor skrivit. Ibland ger till och med de egna omdömena huvudbry. Det man skrev i december kanske inte alls stämmer i februari. Ibland stämmer det inte ens veckan därpå.

På senare tid har man vid Skolverket varit kritiska till hur vi har formulerat oss i omdömena, med påföljd att vi får våra små texter recenserade inte bara av eleven, föräldrarna, våra kollegor, den uppmärksamme och engagerade skolledaren utan även av Skolinspektionen. Just det här sistnämnda har lett till ett håll-ryggen-fri tänk hos många lärare. Istället för att skriva en personlig analys av elevens måluppfyllelse och utvecklingsområden klipper man och klistrar avsnitt ur kursplanen. Resultatet är omdömen som är så gott som obegripliga för både elever, föräldrar och mentorer och som alltså inte gör någon som helst nytta. ... Utöver att föreskrifterna följs och att Skolinspektionen inte kan hitta något fog för anmärkning.

Tänkte man helt fel när man en gång införde IUP och skriftliga omdömen? Det tror jag inte. Målen var att öka elevens förståelse för, inflytande över och delaktighet i sin egen inlärning och måluppfyllelse, att öka föräldrarnas insyn och också att skärpa kraven på att lärarna anpassar sin undervisning till de elever som verkligen sitter i klassrummet. Viktiga mål allesammans. Problemet är att kraven och även uppföljningen handlar om medlen - dvs om just IUP och skriftliga omdömen - inte om målen. Det man åstadkommer på så vis är att dokumentationen blir målet, och att kvittot på framgång blir att den inte kan kritiseras av Skolinspektionen. Klassisk håll-ryggen-fri-dokumentation med andra ord.


Mitt eget motstånd har långa rötter. Så här skrev jag i inlägget "Mitt omdöme om skriftliga omdömen" i mars 2010: "Mitt skriftliga omdöme om de skriftliga omdömena är att de inte når målen. De kommer ofta för sent och har sällan rätt material med sig. Dessutom stör de arbetsron, startar konflikter, försämrar kvaliteten på undervisningen och ger oss lärarna sömnlösa nätter. Snälla Jan Björklund, här räcker det inte med stramare tyglar, ta ungen ur skolan – åtminstone ur min skola."
 Nu tre år senare verkar jag ha fått gehör för min vädjan. I veckan tillkännagavJan Björklund att han föreslår att både omdömen och IUP slopas helt på högstadiet. Eftersom förslag som läggs i regeringsställning rätt snabbt brukar bli verkstad är det troligt att mina kollegor inte kommer att ha just den här anledningen att rösta på socialdemokraterna i nästa val.

Vad händer då med de vällovliga målen? Räcker det med betyg som återkoppling? Självklart inte. Elevens och föräldrarnas rätt att få fortlöpande information om både uppnådda mål och utvecklingsbehov finns kvar i skollagen - likaså kravet att undervisningen ska bygga på elevernas önskemål och behov och att den ska planeras och utvärderas tillsammans med eleverna. Det är ju inte IUP och skriftliga omdömen man slopar utan kravet på dem. Allt det som var syften för dokumentationen finns kvar. Skillnaden är att man i framtiden förhoppningsvis kan välja medel och ge information som behövs och önskas, när den behövs och önskas. Själv föredrar jag samtal. Det ger mig möjlighet att ställa frågor, att höra vad eleven har för mål, att diskutera arbetssätt och vilken insats som krävs för just det målet. I ett samtal finns det också en ömsesidighet. Jag kan kritisera elevens arbetsinsatser, eleven kan kontra med kritik av upplägget och läxorna eller med egna önskemål eller åtgärdsförslag. Sist men inte minst får det mycket bättre effekt att svara på frågor än att erbjuda information ingen har efterlyst.  Som till exempel när man får ett mejl från en elev som lyder så här: ”Helena, jag vill verkligen höja mig i engelska. Vad behöver jag göra? Har du nåt material?” Det omdöme man skriver då har man all orsak att lägga tid på för i det läget är det nästan säkert att det man föreslår blir verkstad. Jag kommer alltså inte att sluta skriva omdömen. Där det känns motiverat, där jag tror att det får rätt effekt kan jag tänka mig att skriva omdöme på omdöme. Men jag ser verkligen fram emot att få möjligheten att välja medel och metod efter elev och situation. Jag ser också fram emot att inte längre behöva störa den elev som får kunskaperna och färdigheterna som en biprodukt av passion och  fritidsintresse med oönskade skriverier om betygssteg och kunskapskrav - skriverier som i bästa fall tråkar ut och distansierar eleven, i sämsta fall skadar passionen och motivationen.

Tummen upp för  både Baylans löfte och Jan Björklunds förslag, med andra ord. Men jag hoppas att det inte stannar där.  Det finns fler dokumentationskrav som behöver slopas. Åtgärdsprogrammen till exempel. Invecklade dokument som dessutom ska utvärderas skriftligen. Tänk om vi satte den tid vi idag lägger på att dokumentera problem på att åtgärda dem?  Med dagens system är huvudsaken att det finns pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram skrivna och att de är skrivna så att Skolinspektionen inget har att anmärka - inte att eleven har fått rätt stöd och nått målen, dvs att åtgärderna har haft effekt. Det är till och med så illa att de skärpta dokumentationskraven ibland medför att det dröjer längre än tidigare innan åtgärder sätts in - något som är förödande för eleverna.

Hur borde det se ut istället? För det första ska varken krav eller uppföljning ha fokus på medlen utan både krav och uppföljning ska utgå ifrån de viktigaste målen: Elevernas kunskaper, färdigheter, trivsel, trygghet och delaktighet. Självklart måste man följa upp att eleverna får sina rättigheter tillgodosedda. Men ett mer konstruktivt dokumentationskrav vore en överlämnande dokumentation, dvs att man inför stadiebyten skriftligen redovisar vilka utredningar som har gjorts, vilka åtgärder som har satts in, vilken effekt de har haft tillsammans med underkända betyg. Sådan dokumentation fyller ett praktiskt behov och tjänar dessutom som kontrollerbar dokumentation när det gäller om skolan ger eleverna det stöd de har rätt till. Varför skulle det behöva finnas dokumentation på alla elever man har fått i mål? Varför skall det krävas en skriftlig pedagogisk utredning, när den mest effektiva utredningen kan vara ett fem minuters samtal mellan mentor och ämneslärare eller mentor och elev?

Dessutom borde den verkliga måluppfyllelsen kontrolleras betydligt bättre. Förstår eleverna målen? Får de konstruktiv och lärande bedömning av sina lärare? Får eleverna välja arbetssätt? Får de planera och utvärdera undervisningen?  Får de tillfälle att visa sina färdigheter och kunskaper på olika sätt? Det borde vara en simpel sak att systematiskt begära svar på sådana frågor i nationella utvärderingar. Vid den regelbundna tillsynen kunde man följa upp med djupintervjuer och observationer. Här vore det dessutom betydligt mer konstruktivt att lyfta framgångsexempel än att publicera avvikelserapporter. Lägger vi till det en studentexamen som systematiskt mäter de viktigaste kunskaperna och färdigheterna och centralrättade nationella prov har vi en skola som får rätt incitament.

.En skola där tryggheten går före trygghetsplanen, där åtgärderna går före åtgärdsprogrammen, där betyg och provresultat står för samma saker överallt i landet, överallt i skolsystemet.
... En kunskapsskola istället för en pappersskola.

Media: Skolvärlden, SVT, Jan Björklunds nyhetsbrev. Aftonbladet, SVD,
Bloggar: Max Entin jublar i bild, Många folkpartister hurrar: Liberala Anna, Daniel Andersson, Rasmus Jonlund, Lotta Edholm, Staffan Werme, Helene Odenljung, Magister Björn tar avstamp i twitterflödet och Magnus Blixt resonerar om när och hur dokumentation får rätt effekt. Tankar om skolan i media,

Missa inte Max Entins: Kärnuppdraget.


15 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. undrar just vad du skrev där, käre Fredrik?

  SvaraRadera
 3. Jag är glad att IUP:en aldrig kom till gymnasiet. Hoppas att dörren nu stängs för gott. Vi har våra åtgärdsprogram, och de torde räcka gott och väl även för den som har en förkärlek för papper och administration.

  SvaraRadera
 4. En bra sammanfattning av varför IUP:n blev helt fel. Det finns ju en och annan debattör som nu gråter över minskad formativ bedömning, mindre föräldrakontakt osv. men sanningen är att man inte kan administrera fram ett bättre arbetssätt. Dokumentation i all ära ibland är den till hjälp för oss lärare men den ska avändas som ett hjälpmedel. Uppföljningen ska göras direkt på de viktigaste resultaten därutöver så handlar det om att skapa en miljö som utvecklar läraren för att därigenom utveckla eleverna.

  SvaraRadera
 5. Henrik, hoppas gruppen med en förkärlek för papper och administration samtidigt krymper och med dem den absurda världen av pekpinnar och papperskontroll som enbart skymmer och hindrar kärnverksamheten. Dokumentation ska finnas där den stödjer och förbättrar kärnverksamheten, den har inget egenvärde.

  SvaraRadera
 6. I min kommun (FP-styrda Landskrona) har vi både IUP och åtgärdsprogram även på gymnasiet ! Däremot inga åtgärder värda namnet för elever som har svårigheter med studierna. Det blir för dyrt. Lärarna får veta att det är deras uppdrag att inom kursens ram sätta in de stödåtgärder som behövs, och självklart får det inte kosta arbetsgivaren ett öre. Att den här meningslösa pappersexercisen får ytterst negativ effekt på undervisningen förvånar väl ingen ärlig lärare. Men behovet av stödåtgärder minskar nog framöver med tanke på att måluppfyllelsen i Landskrona förbättrats dramatiskt under loppet av ett par år - från botten till toppen vad gäller satta betyg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym, jag vet att flera Skånekommuner har en detaljerad centralstyrd dokumentation, och jag delar din kritiska inställning. I vissa fall undrar jag hur man får det att gå ihop med skollagen. Det man gör är ju att ta sådant som ligger antingen på rektors eller lärarnas bord och utföra det centralt.
   Har du tagit kontakt med lokala politiker kring det här? Med LR?

   När det gäller stödåtgärder kan man åtminstone se till att eleverna och deras föräldrar vet precis vad skollagen ställer för krav på skolan. Föräldrars protester smäller i allmänhet högre än lärares.

   ... Gillar ironiska slutklämmen. :)

   Radera
 7. Jan, lagstadgade krav på dokumentation ger inte god formativ bedömning. Formativ bedömning är för övrigt överflödig för självständiga och självbedömande elever.

  ... Jag gillar ditt skolutvecklingsrecept. :)

  SvaraRadera
 8. När Christian Lundahl berättade om konceptet BFL, den formativa bedömningens flaggskepp så togs det upp mängder av metoder för att skapa en bra miljö för just självbedömning. Vi är ju tillbaka i att öka elevens metakognition, vilket togs upp redan på min lärarutbildning. Det är fascinerande lite nytt som torgförs med pukor och trumpeter. Tänk om det lades mer kraft på att lärare ska få tid att utvecklas och samarbeta kring att utveckla sin kompetens med ämneskollegor istället för att vi ska förpacka något välkänt i ny dräkt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "... utvecklin sin kompetens med ämneskollegor...", precis!

   http://birkebo.blogspot.se/2013/02/learning-studies-jag-ar-pa.html

   Radera
  2. Jan, verkligen mitt i prick i din kommentar. Jag upphör aldrig att förundras över hur flitigt man dissar äldre tiders undervisning och höjer dagens metoder - trots att skolan uppenbarligen är både mindre likvärdig och mindre effektiv i dag.

   För det första har metoder inget egenvärde, för det andra är mångfald och variation viktiga framgångsfaktorer, för det tredje måste varje elev mötas och hanteras utifrån sina behov och förutsättningar - behov och förutsättningar som varierar inte bara från individ till individ utan ibland från dag till dag.

   Tack för länken, Henrik.

   Radera
 9. BFL och formativ bedömning....begreppen står mig upp i halsen!!! Måste säga att de har tjatats ut rekordsnabbt! (sen finns ju förstås mycket vettigt i dem också). Åh, vad jag längtar efter någon fortbildning som inte handlar om just det.

  SvaraRadera
 10. Anonym, jag förstår verkligen dina övermättnadskänslor. Så länge jag har varit lärare har det funnits någon frälsningslära, något förhållningssätt, någon metod som vi alla ska anamma och sedan ska allt bli så mycket bättre. Just det elevaktiva arbetssätt som nu får skulden för både minskad likvärdighet och försämrade resultat predikades med samma frenesi från varje skoltalarstol på nittio-talet.

  SvaraRadera
 11. Övermättnad på förhållningssätt som predikas till lärare tror jag till stor del beror på den generalitetsgrad på vilken de behandlas på.Pratar man om BFL eller Hatties budskap görs det oftast på ett allmänt och generellt plan vilket gör det svårt att tillämpa i det egna klassrummet. Skulle fortbildningen istället läggas på ämnesnivå tror jag att resultatet skulle bli ett helt annat. Hur använder vi BFL i matematik, vad är relevant från Hatties tankar för fysikämnet. Med ett sådant angreppssätt skulle man som lärare lättare kunna se nyttan för den egna undervisningen, och mättnadskänslan skulle på så sätt kunna undvikas.

  SvaraRadera
 12. Jo, det skulle underlätta om inte samma grunder, samma kart-metaforer osv skulle vevas om och om igen. Dock har vi på min skola också specifika BFL-ämnestider då vi kan konkretisera. Bra i och för sig men, som sagt....blääää:)

  SvaraRadera