måndag 8 februari 2016

Hur ska kunskapskrav och betygssystem se ut?

När det gäller engelska har flera lärare reagerat över att resultaten i färdigheterna kan sammanvägas i de nationella proven trots att den möjligheten inte längre finns vid betygssättning.  Argumentationen brukar landa i att NP konstruktörerna ska tänka om. Men är det verkligen rätt slutsats? För det första blir tyngden stor vid varje enskild färdighet på det viset, för det andra kan varje lärare räkna ut hur resultatet blir i varje färdighet i alla fall.  Men framför allt – är det rimligt att alla kunskapskrav ska vara uppnådda i varje ämne. Vad får det för konsekvenser i ett färdighetsämne som språk?

Jag är i skrivande stund på väg till Stockholm och Skolverket just för en diskussion om kunskapskrav och betygsskala. Diskussionen ska ta avstamp i en utförd och analyserad utvärdering och den ska utmynna i konkreta åtgärdsförslag. Jag är glad att en utvärdering är gjord, glad att åtgärder diskuteras och alldeles väldigt glad över att jag får delta i diskussionerna.

Vad är det då vi kommer att diskutera och vad vill jag föreslå? Ett tvistefrö är att alla kunskapskrav ska vara uppfyllda för ett bestämt betygssteg. I vissa ämnen kan det här eventuellt fungera som en sporre – tenta upp mellankrigstiden så får du A – men i språk är färdighetsutveckling ett långsiktigt projekt som går i ryck. Även när eleven gör allt rätt är det sällan möjligt att höja till exempel muntlig förmåga från C till A på några veckor. Här finns kostnader på flera plan. För det första leder det här till orättvisa betyg. En elev som har överträffat de flesta krav men som har en ojämn färdighetsprofil får ett lägre betyg än klasskamraten som generellt har lägre färdighetsnivå men jämnare mellan färdigheterna. Nästa problem är incitamenten och elevernas möjlighet att nå uppställda mål genom att arbeta för dem.  Med det nya systemet händer det för ofta att en elev som gjort tydliga framsteg stannar på samma betyg. Förbättringar i två eller tre färdigheter påverkar nämligen inte betyget om en eller två färdigheter släpar efter.  Sist men inte minst spelar personligheten in. En elev med tunghäfta eller med ovilja eller oförmåga att sätta sina tankar på pränt kan inte få ett högt betyg hur imponerande färdigheterna i övrigt än är.

Vi har alltså ett betygssystem som utgår ifrån svagheter snarare än styrkor och där den personliga läggningen kan få en avgörande betydelse för betygen.

Det jag önskar mig mest av allt är därför möjligheten att väga styrkor inom en färdighet mot svagheter inom en annan – möjligheten att ge ett betyg som ger rätt information och rätt incitament.

Jag har också invändningar mot de nya områden vi har fått att bedöma.  Jag tänker på strategier, på digital läsning och på de kraven på interkulturell kompetens. Min första invändning är att redan mängden krav på varje betygssteg försvårare en rättvisande bedömning och ökar vår arbetsbörda. Fyra färdigheter med olika hänsyn är redan det en hel del att utveckla och bedöma.

Min andra invändning är att vi här bedömer medel snarare än mål. Strategier fyller en viktig funktion i kommunikation över språk och kulturgränser. Men strategierna är ett medel, inte ett mål. De borde alltså ingå i vad vi lärare förväntas inkludera i undervisningen – det som bör bedömas är hur framgångsrikt eleverna kommunicerar.  Det är för övrigt rimligtvis så att behovet av strategier minskar med ökande språkkunskaper. Hur kan man då motivera att ha en betygsprogression för användandet av strategier?

Så till digital läsning. Först kan jag varmt rekommendera Skolverkets nya stödmaterial. Det finns utmärkta provuppgifter för varje stadium och också utförliga resonemang kring vad kravet står för och hur det ska tolkas. Men digital läsning är också det ett medel snarare än ett självändamål – åtminstone i språkämnena.  Digital läsning borde därför inte vara ett kunskapskrav på eleverna utan ett innehållskrav på lärare och huvudmän.

Det som upprör mig mest med det här kunskapskravet är att tillgången till IKT är så ojämnt fördelad i landet.  Vissa elever har en-till-en datorer, andra kan på sin höjd få en inbokad lektion i datasal någon gång per termin, med nätverk som bara tillåter det mest rudimentära arbete. Även i hemmen är tillgången till olika medier ojämnt fördelad. Kunskapskravet är inte bara orättvist mot eleverna utan även mot oss lärare. Det ingår knappast i vår kompetens att bedöma om en elev använder en digital källa för enkla eller för välgrundade förbättringar av ”egen framställning”. Faktum är att jag undrar vilken lärare som kan sätta ett rättvisande betyg på något så subjektivt och situationsberoende?
Ska digital läsning finnas i kunskapskraven borde det vara samma krav på alla kunskapssteg och vara formulerat så att det räcker att eleverna kan hitta och tillgodogöra sig relevant material – inte att de ska mata in det i sin egen produktion på ”relevant” sätt. När eleverna pratar och skriver ska de ha fokus på vad de vill ha sagt eller skrivet – inte på att pussla in något de hittat på nätet i kommunikationen.

Sist men inte minst har vi den interkulturella kompetensen – krav som ger många språklärare huvudvärk. Orsaken är att de nya kraven är både godtyckliga och svårbedömda. Kan man objektivt och rättvisande bedöma om en elev diskuterar översiktligt eller utförligt eller utförligt och nyanserat? … Eller för den delen huruvida en jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper är enkel eller välutvecklad eller välutvecklad och nyanserad? Och företeelser? … Vad är en företeelse?
Hur mycket beror här på slumpen? På vilket område läraren valt som fokus? Stämningen i klassen? Examinationsformen? Sätts betyget på arbeten som gjorts hemma eller klippts från Wikipedia? Är det överhuvudtaget rimligt att bedöma elevernas personliga förhållande till det de lär sig snarare än vad de lär sig? Vore det inte bättre att med utgångspunkt i elevernas intressen och tidigare kunskaper och lärarens kunskapsområden sträva efter att eleverna får en så rik kunskap om och ett så stort intresse för omvärlden som möjligt?

Igen ger Skolverkets kommentarsmaterial klarhet. Det visar sig nämligen att det även här är undervisningen man vill styra: ”Syftet att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen betyder att eleverna ska få reflektera över skillnader 
och likheter mellan egna erfarenheter och företeelser i och på områden där engelska används. Forskning om lärande visar att det är viktigt att undervisningen knyts till elevernas förkunskaper, erfarenheter och behov. Man brukar tala om elevens förförståelse. På så vis skapas meningsfulla och funktionella sammanhang.”

Kunskapskraven i interkulturell kompetens är sålunda inte heller de ett verkligt mål utan ett medel för att öka elevernas motivation och undervisningens effektivitet. Inte nog med det – på köpet vill kursplaneförfattarna få med den övergripande läroplanens värdegrundsmål:

”Genom att eleverna får veta mer om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella före- teelser i olika delar av världen där engelska används, får de möjlighet att reflektera över likheter och skillnader i språkområdena, utan att för den skull direkt värdera dem. På det sättet finns det en central koppling mellan värdegrundsfrågor och undervisningen i engelska.”

Den övergripande läroplanen bör vara levande för alla lärare. Men det är helt oacceptabelt att den påverkar kunskapskraven i språk – dessutom på ett sätt som leder till orättvis och godtycklig bedömning och antagligen också till ökade fördomar. För när eleverna får klart för sig att de blir bedömda på sin förmåga att jämföra och relatera till egna kunskaper – ja då sätter de igång och värderar. Visst kan resultatet bli ökad tolerans och förståelse för kulturella likheter och skillnader, men det kan också bli intolerans och minskad förståelse. Det egna samhället är ju trots allt den måttstock allt annat mäts efter.

Betyg i engelska ska sättas på färdigheter och kunskaper i engelska. Färdigheter som som vägs mot varandra i en samlad bedömning. Ska något annat vägas in i betyget räcker det fint att det finns som krav för betyget E. 

Hoppas mycket på morgondagen. Fortsättning följer. 

11 kommentarer:

 1. Väl skrivet och intressant läsning Helena! Jag undervisar i engelska på högstadiet på en landsortsskola som är på snabb resa in i den digitaliserade undervisningsvärlden. Det blir spännande att följa utvecklingen av detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Frank. :) Längtar verkligen efter digitaliserade NP. Rättssäkerhet för eleverna, oberoende kontroll av resultaten för staten, och mindre gnetjobb för oss lärare.

   Radera
  2. Hej, jag är Theresa Williams Efter att i relation med Anderson för år, han gjorde slut med mig, jag gjorde allt för att få honom tillbaka, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, jag bad honom med allt jag gjort löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre bör kontakta en stavnings caster som kunde hjälpa mig kasta en trollformel för att föra honom tillbaka, men jag är den typ som aldrig trott på stava, hade jag inget annat val än att prova det, jag postade stavnings caster, och han berättade att det var inga problem att allt kommer att bli okej innan tre dagar, att mitt ex kommer att återvända till mig innan tre dagar, kastade han förtrollningen och överraskande i den andra dagen, var det runt 04:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, jag besvarade samtal och allt han sade var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag gjort löfte om att vem som helst vet jag att ha en relation problem, skulle jag vara till hjälp för personen genom att hänvisa honom eller henne till den enda riktiga och kraftfull spell caster som hjälpt mig med mitt problem. e-post: drogunduspellcaster@gmail.com kan skicka honom om du behöver hans hjälp i din relation eller något annat fall.

   1) Love Spells
   2) förlorad kärlek Spells
   3) skilsmässa Spells
   4) Förbindelse Spells
   5) Bindande Spell.
   6) Breakup Spells
   7) Bannlys en tidigare älskare
   8.) Du vill främjas på kontoret / Lottery spell
   9) vill tillfredsställa din älskare
   Kontakta denna stora man om du har något problem för en hållbar lösning
   genom drogunduspellcaster@gmail.com

   Radera
 2. Bra där! Klockrent om det där med spräkliga strategier, och att betygen fokuserar på svagheter. Vad gäller orättvisa och datorer tyckte jag det var orättvist att man på en del skolor skrev NP -uppsatsen på dator, men inte på min till exempel. Det gör ju ganska stor skillnad.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ang att skriva NP på dator: Jag irriterade mig på detta och kontaktade provkonstruktörerna på Uppsala univ.
   Här följer deras svar:
   I detta avseende är reglerna inte ändrade. Det är tillåtet att använda stavningskontroll etc. när man skriver på dator och så har det varit under åtminstone de senaste två åren. Beslutet är taget tillsamman med Skolverket. Det anses inte vara en odiskutabel fördel att få använda dessa hjälpmedel då de visserligen kan ge indikationer om att något har blivit fel men att eleven måste värdera informationen och använda den på rätt sätt. Risken att göra slagfel när man skriver på dator är en annan faktor.

   Det har också konstaterats att det inte är helt lätt att "stänga av" dessa hjälpfunktioner på datorn och att proven skulle bli svåra att genomföra på dator om det kravet fanns. Det är sannolikt tillräckligt mycket jobb att se till att datorerna inte har internetuppkopling vid skrivtillfället.
   Då ruttnade jag rejält och påpekade att vissa bedömningsaspekter helt faller bort om stavningskontroll o dyl är påslagna.
   Fick då följande svar:
   Vad som gäller för i år är följande. Aspekten Skrivregler ska bedömas även om texten är datorskriven (något annat har inte diskuterats i kommunikationen med Skolverket), just för att den här formen av hjälp ändå kräver att eleven tar ställning till de förslag som ges. Om dina elever normalt använder dator i undervisningen när de skriver texter så kommer du sannolikt inte att märka så stor skillnad i det här avseendet.

   Slagfel är möjligen en annan sak egentligen, men jag tycker att det är på sin plats att beakta även dem i denna diskussion då det ju faktiskt är något som tillkommer när eleven skriver på dator och som kan tolkas som att eleven skriver fel, vilket i sin tur kan leda till att eleven blir bedömd efter dessa fel. Denna bedömning hamnar då sannolikt i aspekten Skrivregler.

   Så det finns alltså anledning att vara bekymrad.

   Radera
  2. Rimligt att det är tillåtet att skriva på dator bara om alla kan använda sig av den möjligheten. Ser fram emot när proven är helt digitaliserade, och det istället är enstaka elever som skriver för hand - och då på egen begäran.

   Radera
 3. Mycket bra artikel, Helena! Allt det du säger om de olika kunskapskraven, strategierna och interkulturell kompetens gäller givetvis även moderna språk (kanske i ännu högre grad, eftersom eleverna inte når lika långt där). Hoppas ni får en givande diskussion och att du lyssnas på!

  SvaraRadera
 4. Hej, jag är Theresa Williams Efter att i relation med Anderson för år, han gjorde slut med mig, jag gjorde allt för att få honom tillbaka, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, jag bad honom med allt jag gjort löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre bör kontakta en stavnings caster som kunde hjälpa mig kasta en trollformel för att föra honom tillbaka, men jag är den typ som aldrig trott på stava, hade jag inget annat val än att prova det, jag postade stavnings caster, och han berättade att det var inga problem att allt kommer att bli okej innan tre dagar, att mitt ex kommer att återvända till mig innan tre dagar, kastade han förtrollningen och överraskande i den andra dagen, var det runt 04:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, jag besvarade samtal och allt han sade var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag gjort löfte om att vem som helst vet jag att ha en relation problem, skulle jag vara till hjälp för personen genom att hänvisa honom eller henne till den enda riktiga och kraftfull spell caster som hjälpt mig med mitt problem. e-post: drogunduspellcaster@gmail.com kan skicka honom om du behöver hans hjälp i din relation eller något annat fall.

  1) Love Spells
  2) förlorad kärlek Spells
  3) skilsmässa Spells
  4) Förbindelse Spells
  5) Bindande Spell.
  6) Breakup Spells
  7) Bannlys en tidigare älskare
  8.) Du vill främjas på kontoret / Lottery spell
  9) vill tillfredsställa din älskare
  Kontakta denna stora man om du har något problem för en hållbar lösning
  genom drogunduspellcaster@gmail.com

  SvaraRadera
 5. Men ojdå, hur blev det så här?
  De som varnade för hur förlorad lärarstatus, skolflum kunde få allvarliga konsekvenser under åren blev avfärdade som reaktionärer:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/a/8y2nx/i-framtiden-finns-det-inga-larare-i-norrland

  SvaraRadera
 6. Hej herr fru
  När man står inför ett problem är det alltid en lösning.
  Jag är en specifik långivare, specifik och seriös.
  Jag erbjuder finansiella lån på 5 000 till 8 000 000 euro till alla seriösa människor som verkligen behöver det, med en ränta på 3% per år. Jag är tillgänglig för att tillfredsställa mina klienter inom två dagar efter mottagandet av begäran.
  Om du är intresserad, tveka inte att kontakta mig på min e-post: Mrfrankpoterloanoffer@gmail.com

  SvaraRadera
 7. När jag hittade Dr. Ogume, var jag i desperat behov av att föra tillbaka min exälskare. Han lämnade mig för en annan kvinna. Det hände så snabbt och jag hade inget att säga i situationen alls. Han dumpade mig bara efter 3 år utan förklaring. Jag kontaktar Dr. Ogume via hans kontakt och han berättade för mig vad jag behöver göra innan han kan hjälpa mig och jag gjorde vad han berättade för mig, efter att jag hade gett vad han ville, han kastade en kärlek för att hjälpa oss att komma tillbaka tillsammans. Strax efter att han gjorde sin förtrollning började min pojkvän att skicka mig igen och kände mig hemsk för det han gjorde mig igenom. Han sa att jag var den viktigaste personen i hans liv och det vet han nu. Vi flyttade in tillsammans och han var mer öppen för mig än tidigare och han började spendera mer tid med mig än tidigare. Ända sedan Dr Ogume hjälpte mig är min partner väldigt stabil, trogen och närmare mig än tidigare. Jag rekommenderar starkt Dr. Ogume till alla som behöver hjälp. E-post: ogumenspellcaster@gmail.com. du kan kontakta honom för något av följande problem:
  1) Kärleksformer
  2) Lost Love Spells
  3) Skilsmässor
  4) Giftermål
  5) Bindande stav.
  6) Uppdelningar

  SvaraRadera