onsdag 15 augusti 2012

Det är för många påhopp och tankehopp i Törestads artikel

Bloggen har legat i dvala ett tag medan jag har ägnat mig åt styrelsearbete för LK och LMS,  återsett botten på tvättkorgen, meddelst machete tagit mig fram i något som eventuellt igen kan bli en trädgård, och allmänt lyft standarden i vårt långvarigt och varaktigt försummade hem. Nu är det dags att putsa och polera litet även här i bloggen. Skolan har nämligen börjat och Bertil Törestad har skrivit en provokativ artikel på Newsmill. Det sistnämnda märkte jag i och för sig inte själv, utan först när Skolvärlden hörde av sig för en intervju som nu finns i nättidningen: ”Törestads artikel är sexistisk” - snabbt försedd med en vitriolisk och bitter liten kommentar från Bertil.
 ... Egentligen hade jag tänkt skriva om mobbning och det viktiga förebyggande arbetet, men de flesta elever börjar först på måndag, så det kan vänta litet. Skolchatt-ämne kanske, Morrica och Anna_Kaya?

Så vad är det då Bertil har skrivit? Jo, att det finns för många kvinnor och för få män i skolan och att den könsmässiga snedfördelningen påverkar resultaten. Så långt är jag med på tåget. Likriktningen i lärarkåren är till skada för eleverna och där är kvinnodominansen en tydlig del.  Men inte som Bertil påstår för att kvinnor är ologiska,  överbetonar det verbala och saknar vetenskaplighet, utan för att elever behöver förebilder, bredd, många infallsvinklar och ingångar - variation - för att utvecklas optimalt.

Men det är inte bara när det gäller kön lärarkåren har likriktats. Lärare är mycket trevligare nuförtiden. Schyssta, socialt kompetenta, utåtriktade figurer. Det finns knappt några nerdar, inåtvända, blyga och tystlåtna, förlästa lärare. Det finns inte heller många yviga, originella och annorlunda lärare. De flesta rektorer ägnar genomtänkt möda åt att driva bort just förlästa, socialt handfallna, eller bråkiga och originella lärare ur kollegiet. Man ska vara en lagspelare idag. Man ska lära eleverna att göra snygga inlämningsuppgifter och att lämna in dem i tid. Man ska dokumentera, smörja maskineriet, vara trevlig. Charma och smöra för eleverna och gärna också  charma och smöra för deras föräldrar. Men eleverna har inte alls likriktats. Snarare tvärtom. Vad får det då för konsekvenser att lärare, vid sidan av föräldrarna elevernas främsta vuxenförebilder, är så likadana och gör så likadant nästan hela bunten? Jag är övertygad om att likriktningen är till skada både för kunskskapsresultaten och för värdegrundsarbetet och att den i sig behöver problematiseras.

Avakademiseringen är ett relaterat och minst lika allvarligt problem. Det finns idag en hel del ämneslärare med ett ljummet förhållande till sitt ämne, grunda ämneskunskaper och föga intresse för att fördjupa sig i sådant på egen tid och ingen arbetstid avsatt för ämnesfortbildning. Vi har svensklärare som inte frivilligt går på teatern och som enbart läser de klassiker som är obligatoriska på lärarutbildningen, vi har engelsklärare som inte skriver bättre engelska än sina elever, vi har mattelärare som börjar med att tala om för eleverna att de själva hatade matte i skolan och som därefter demonstrerar för sina elever att den sent uppflammade kärleken till ämnet varken är djup eller återgäldad. En inte överraskande konsekvens av det låga söktrycket på lärarutbildningarna och de länge rådande föraktet för ämneskunskaper hos skolpolitiker,  myndigheter och huvudmän, men en allvarlig sådan.  De elever som har akademiker vid frukostbordet reder sig hyfsat ändå, men den elev som inte kommer i kontakt med entusiastiska, motiverade akademiker vare sig hemma eller i skolan får ingenstans vare sig förebilder, incitament eller intresse för högre studier. En likriktad, handledarskola öppnar inte nya dörrar för eleverna. En sådan skola smörjer bara gångjärnen till de dörrar som redan är upplåsta.

Men nu var det alltså kön det handlar om. Och trots att vi i sak tycker relativt lika ger jag inget tummen upp för Törestads artikel. För det första är de logiska sambanden långt ifrån klara i artikeln. Verbal förmåga lyfts som den viktigaste framgångsfaktorn samtidigt som Törestad hävdar att den förmågan överbetonas på grund av kvinnodominansen och att just det är till nackdel för pojkarna.  Om den förmågan traditionellt är svagare hos pojkar borde det vara till fördel att den betonas. Vad som betonas i skolan styrs för övrigt mer av styrdokumenten än av enskilda lärare. Jag uppfattar tvärtom att alldeles för många elever lämnar den svenska skolan med en outvecklad och otillräcklig verbal förmåga. Litet om vad det beror på säger jag i Skolvärlden intervjun, men mycket mer finns att lyfta i det ämnet. För mycket för att det ska rymmas i det här blogginlägget.

Helt abrupt drar Törestad också upp logiskt tänkande. Från det okontroversiella pojkar har generellt sätt bättre spatial förmåga, flickor verbal sådan skuttar han till att kvinnodominansen leder till brister i logiskt tänkande. Farligt nära att påstå att kvinnor är babbliga, men litet korkade. Detta utan att presentera något som helst belägg, eller ens knyta påståendet till något annat i artikeln. 

I slutklämmen kommer fler halsbrytande tankehopp. Vi ska enligt Törestad satsa mer på vetenskaplighet i lärarutbildningen ”och på det sättet komma bort från den kvinnlighetens subkultur som nu alltför starkt präglar skolan och utbildningen till lärare”:  Vetenskaplighet är något som överhuvudtaget inte diskuterats i artikeln. Vad Törestad har för belägg för att det finns sådana brister i skolan och i lärarutbildningen framgår sålunda inte. Inte heller varför han tror att brist på ”vetenskaplighet” skulle vara en orsak till att männen flytt lärarprofessionen. Vad som menas med den ”kvinnlighetens subkultur” Törestad plötsligt i sista meningen påstår råder i skolan och i lärarutbildningen förblir även det höljt i dunkel. Enligt SAOL betyder subkultur minoritetskultur - knappast applicerbart på halva jordens befolkning. På Wikipedia är definitionen ” en avvikande kulturell yttring, skild från de kulturella normer och värderingar som råder i det omkringliggande samhället. Många subkulturers uttryck är kriminaliserade eller vandrar på gränsen till det av samhället tillåtna.”  En kvinnlighetens subkultur som står i motsatsförhållande till vetenskaplighet i skolan? Jag trodde aldrig att jag skulle komma att kalla Törestad för flumforskare, men här finns det ingen stringens vare sig i det tänkta eller i det skrivna.

Bertil Törestads egen artikel är inte heller i övrigt något  exempel på vetenskaplighet. Här är ett längre citat: Det är således mycket som talar för att det borde satsas resurser och medel för att genom rekryteringsinsatser öka männens andel som lärare i den obligatoriska skolan. När sådana synpunkter har framförts framförs ofta motargumentet att om man bara är lärare så räcker det. Lärarnas kön skulle då alltså inte ha någon betydelse. Detta är en intressant synpunkt, särskilt när den framförs från vanligtvis feministiska debattörer, vilket faktiskt händer.”

Här argumenterar Törestad mot påstådda argument utan att ange några som helst källor. Vad är det för ”vanligtvis feministiska” debattörer som har sagt att lärarnas kön saknar betydelse? Var har de sagt det? Och när? Vem är det som framför synpunkten att ”det är mycket som talar för att det borde satsas resurser och medel för att genom rekryteringsinsatser öka männens andel som lärare i den obligatoriska skolan”? Vad är det som talar för det? Vad är det man ska satsa på? Resurser, medel eller rekryteringsinsatser?

Det här är en ofärdig artikel som borde ha stannat i byrålådan. Törestad kan skriva betydligt bättre än så här.  Men undertonen av lärarförakt och generaliseringarna om lärarkåren och lärarutbildningarna är tyvärr välbekanta. Bruket att argumentera mot sådant som påstås ha sagt utan att ange källor likaså.

Bristen på likvärdighet, de sjunkande skolresultaten, glappet mellan pojkars och flickors kunskapsresultat och det ännu större glappet mellan deras betyg ... Det handlar inte bara om allvarliga skolproblem utan om allvarliga samhällsproblem. De förtjänar betydligt mer vederhäftig och saklig behandling än så här.

 Det tycker även Mats i Tysta Tankar: Det går att kritisera skolan utan att vara sexistisk.


96 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Först en intressant detalj i von Schantz inlägg. Det sägs där att en hel del lärare har grunda ämneskunskaper och föga intresse att vidareutbilda sig. När jag upprepade gånger har skrivit detta har von Schantz med sin allra mest liberala röst kallat detta för påhopp.

  Vad jag kan se anger von Schantz inga som helst källor för sina åsikter. Men det förväntas jag göra. Jag tror att det här gås vilse i pannkakan
  av illa dold ilska.

  Helena von Schantz vill inte ha likriktning i skolan och tycker att lärare numer (tyvärr) är lagspelare. I så fall är det väl inte enkönade damlag hon närmast menar.

  Sedan är det bra att läsa innantill innan man börjar skriva. Ett gott råd inför det nya läsåret. Jag har aldrig sagt att kvinnor är ologiska eller att de saknar vetenskaplighet. Men visst passar dessa ord bättre när det gäller att återge citaten. Eller hur?

  Slutligen:
  Ingen likriktning
  Båda könen som lärare
  vilket innebär att antalet kvinnliga lärare måste bli färre och manliga fler. Något att invända?

  SvaraRadera
 3. Jag tycker din analys av lärarkåren är mycket intressant. Som sagt, finns det verkligen utrymmer för olika typer av lärare i dagens skola? De lärare som betytt mest för mig hade alla stora hjärtan men var kanske inte nödvändigtvis superbussiga eller hypersociala. De älskade sina ämnen och hade ett fantastiskt engagemang. Samtidigt kunde de vara så virriga att de spred papper runt hela katedern eller på andra platser (tur att de inte hade så många åtgärdsplaner och annan dokumentation att hålla reda på) och nej det är inte bara en fördom - vissa hade manchesterkostym med mycket kritdamm på.:-)

  SvaraRadera
 4. Helena

  Bertil Törestad och jag är och har varit oense om mycket, men som jag läser artikeln undrar jag om du inte läser in för mycket och drar för långtgående slutsatser av det han skriver. Och kanske bedömer den efter andra artiklar om lärare som han har skrivit. Jag kan ha fel, men jag är imponerad över hur mycket du fått ut av det han skrivit - mellan raderna?

  Jag tror på jämställdhet, lika rättigheter oavsett kön, bakgrund mm. Tror helhjärtat på mångfalden. Men jag tror inte vi når detta genom att väga varje ord män uttalar för att se om de uttrycker något sexistiskt eller inte. Än värre blir det om vi själva gör oss skyldiga till samma sak.

  SvaraRadera
 5. Bertil Törestads artikel är väl i så fall snarast ett bevis på det stora behovet av en mer könsjämn fördelning vad gäller forskare inom området?

  Jag funderar lite över hur Törestad skulle hantera de skolor som har kvinnlig dominans bland lärarna samtidigt som pojkarna har de bästa skolresultaten? Behöver de skolorna ännu fler kvinnor om det nu är så enkelt att lärarnas könsfördelning är lösningen på differenser gällande måluppfyllelse?

  SvaraRadera
 6. Problemet är väl snarare att skola och gymnasium har förskolefierats. Var så goda och läs in vad ni vill i det:)
  Ngt som i alla fall fått stryka på foten i denna förvandling är vetenskapligheten och ämnesbehörigheten, förlorat har kunskapsprogression och elevför växand.
  Antagligen beroende på att lärare med grunda kunskaper känner sig hotade om eleven ger medel att hota auktoriteten. Under hela denna tid har det varit"fult" att vara lärare och ha djupa ämneskunskaper, istället är alla som jobbar i skolan pedagoger och kan undervisa i allt.
  Ett annat sätt och uttrycka det är: "Det arbetar både kvinnor och män i skolan, men bara kärringar! " Som en hantverkare som jag känner sa en gång:)
  /LRradicals

  SvaraRadera
 7. Kära anonyma vän(ner)

  Ge mig en skola med kvinnlig dominans där pojkarna är överlägsna!

  Självklart är fler manliga lärare i skolan inte en lösning på alla existerande problem lika lite som fler kvinnor i bolagsstyrelser är det.

  Den svenska skolan är inte vetenskaplig nog. Logopeder (jag var länge inblandad i deras utbildning) kämpaer för att få in fler pojkar på utbildningen. Vad lockar man då med? Jo, att utbildningen innehåller mycken teknik och vetenskaplighet. Enligt v. Schantz bedömningar skulle då hela logopedutbildningen vara sexistisk. Helena har tryckt för snabbt för PK-knappen. Det är inte första gången.

  Monika

  Vi brukar inte hålla med varandra. Men ditt inlägg inger hopp faktiskt. Du har kunnat se budskapet bakom de för en slarvig läsare
  provocerande orden.

  SvaraRadera
 8. Bertil Törestad, jag tycker inte det var ett svar på min fråga. Jag arbetar själv på en skola där det förhåller sig just på det sättet, att flickorna har sämre måluppfyllelse. Det är därför jag ställer frågan eftersom måluppfyllelse är ledordet i svensk skola just nu. Det skulle kännas ganska befängt att i diskussionerna påpeka att för att höja flickornas måluppfyllelse på vår skola så borde vi bli av med de manliga lärare vi har och ersätta dem med kvinnliga? Eller gäller det bara på andra hållet att det är kvinnliga lärare som ska dras ner om pojkarna är underrepresenterade? Eller orsaken till att det ser ut så på vår skola kanske är att vi kvinnor som arbetar där är mer vetenskapliga än kvinnor på andra skolor? Kanske är vi inte lika verbala som kvinnor i allmänhet? Hur tycker du att vi på vår skola ska få upp måluppfyllelsen för flickorna? Samma medicin som få upp den för pojkarna i andra skolor? Eller representerar vi hur det enligt dig borde se ut i svensk skola och bör därför inte göra någonting åt vår snedfördelning?

  SvaraRadera
 9. Du menar att du arbetar på en skola där pojkarna presenterar signifikant bättre än flickorna på alla teoretiska ämnen? Är den skolan hemlig eller....?

  Du måste förstå att den här diskussionen rör det allmänna läget i landet vad gäller könsfördelning bland lärare. Enstaka anekdotiska
  bevis rubbar inget i den statistiska bilden.

  I dag står det i tidningen har Wallenberg-sfären har insatt den första kvinnan på ledande position. Det betyder väl då att det inte är någon fara med snedfördelningen män/kvinnor bland höga företagsledare? Eller vad säger du?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu var det inte tänkt att illustrera ett anekdotiskt bevis utan mer praktiska konsekvener kring hur du resonerar. Om pojkars resepektive flickors måluppfyllelse beror på vilket kön läraren har på det sätt som du hävdar och lösningen är att ändra på könsfördelningen bland lärarna borde det inte då i praktiken i det lilla konkreta exemplet samtidigt då betyda att vår icke så hemliga skola skulle uppmana våra manliga lärare att lämna plats åt fler kvinnor? Så ser din medicin ut i praktiken. Men du verkar inte tycka att det är någon kostruktiv lösning? Samtidigt som du anser att det skulle vara en medicin som skulle lösa problemen mer generellt?

   Radera
  2. En kort fråga:
   Tycker du att det ska finnas fler kvinnor i bolagsstyrelserna?
   Varför?

   Nu blir det litet lökigt, kära Anonym. Jag har aldrig hävdat att den enda förklaringen till elevers prestation är kön, vilket du tydligen vid din snabba läsning har tolkat det som.
   Det jag menar är att skolan är allmänt sett feminiserad, vilket du väl måste hålla med om?

   Radera
  3. Jag förstår på allvar inte varför du envisas med att tala om bolagsstyrelser när vi diskuterar skolpolitik, på vilket sätt anser du att bolagsstyrelser är relevant i diskussionen kring skolan?

   Nej, jag håller inte med om att skolan är "feminiserad". Jag arbetar tillsammans med duktiga pedagoger där kön är lika irrelevant som om man kör bil eller cyklar till skolan. Det som däremot är relevant är hur man förhåller sig till det faktum att man har både pojkar och flickor i klassrummet.

   Jag reagerade inte över vad du spekulerar är förklaringen till pojkars och flickors ojämlika betyg utan på vad du anser är lösningen.

   Och jag undrar fortfarande vad du enligt din logik tycker vi i vår skola ska göra åt det faktum att pojkarna har en högre måluppfyllelse? Den frågan har jag ställt från början utan att få något som helst svar, vilket i sig kanske är mer talande än ett svar?

   Radera
 10. Bertil, Jag tycker att din statiska syn på lärarkåren får dig att fokusera på symptomen istället grunden att yrket inte förmår locka till sig tillräckligt kompetenta lärare. Den stora andel riktigt inkompetenta manliga lärare som börjat dyka upp i skolan anser jag vara det allvarligaste problemet. När det gäller kvinnorna är det fortfarande en förvånansvärt stor andel riktigt duktiga som väljer yrket. Hur länge till kan riktigt duktiga kvinnor välja yrket trots kringskuren frihet, en arbetsgivare med ogenomtänkta visioner som dessutom klagar på sina egna medarbetare. Låg lön och sen dessutom dåligt när det gäller de tre andra viktiga motivationsfaktorerna.

  SvaraRadera
 11. Bertil, som jag tydligt anger i inlägget håller jag med dig i din huvudtes, med reservationen att den könsmässiga snedfördelningen bara är en av många faktorer som påverkar. Det jag kritiserar är dels den slarviga argumentationen som knappast signalerar vetenskaplighet, och det jag uppfattar som sexistiska element i din text. Du börjar sakligt:”...kvinnor som grupp är bättre på sociala relationer än män som ofta är mer inriktade på prestationer. Nu får man ju inte hårdra sådana här skillnader men rent generellt existerar de faktiskt. Kvinnor är ofta dessutom mer verbala än män och redan tidigt kan man spåra en ökad verbal förmåga hos flickor, jämfört med pojkar. Pojkar är på gruppnivå bättre än flickor på rumslig uppfattning. ” Men med det som underlag påstår du att med en övervikt kvinnliga lärare kommer skolan att uppmuntra verbalitet på bekostnad av logiskt tänkande. ... Och ändå hävdar du i kommentaren att du inte anklagat kvinnor för att vara sämre på logiskt tänkande. Det förhållandet övergår i varje fall mitt logiska tänkande. Och när du ställer ditt kryptiska ”kvinnlighetens subkultur” mot vetenskaplighet, hur menar du själv att det ska tolkas?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför ska det vara så konstigt att tala om kvinnokultur, när det talas så vitt och brett om maskulinitet och macho? Jag tror att svaret är att kvinnofrågan har blivit så infekterad så att varje minsta tendens till bedömning av kvinnor på gruppnivå resulterar i höga skrik från dem som följer med strömmen.

   Här finns inga anklagelser, Helena. När jag säger att flickor är bättre på verbalitet innebär det inte att jag "anklagar" pojkarna för att vara dåliga på det. Lite sans i läsandet är ju inte dumt.

   Radera
 12. Tack Gertie, jag har själv samma erfarenhet, även om manchesterkostymer aldrig var lika inne i Finland. :) Mina lärare var väldigt olika, men med ett enda undantag djupt engagerade i sina ämnen. Jag har efteråt kommit till att den passionen hade större betydelse en pedagogisk skicklighet för mina egna livsval. Är inte det litet tankeväckande? Att en inte särskilt skicklig, inte särskilt sympatisk lärare med passion för ämnet snarare än för eleverna i efterhand kan visa sig ha varit viktigast.

  SvaraRadera
 13. Monika, när jag och Bertil är oense handlar det väldigt ofta om samma sak. Generella och nedlåtande påhopp på lärarkåren. Jag tycker inte att det stämmer att jag har läst mellan raderna. Jag anger vad i texten det är jag reagerar mot och även var jag håller med. Känner du dig bekväm med att representera en ”kvinnlighetens subkultur” som står mot vetenskaplighet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men kära Helena. Jag föreslår att du vidgar till ordförråd och inte tillgriper ordet påhopp så fort det förekommer uns av kritik mot lärarkåren. Hur ska vi annars kunna debattera?

   Radera
  2. Nej Helena, jag känner mig inte bekväm med det. Men nu representerar jag inte det, eftersom jag lämnade den kulturen som rådde speciellt inom barnomsorgen.

   Men jag läste inte in att artikeln var sexistisk. Om så vore är ditt inlägg till vissa delar också sexistisk, med tanke på att du menar att om pojkar saknar verbal förmåga borde detta betonas. Du sätter därmed verbal förmåga i förgrunden, liksom Törestad sätter vetenskapligheten i förgrunden.

   Jag kan inte se att något av det ni skriver är sexistiskt.
   Mina erfarenheter är att män är mer vetenskapligt inriktade än kvinnor, men att jag ser dessa skillnader, betyder inte att jag menar att kvinnor är sämre på det. Utan att de är inne i en kultur som betonar annat. Och det är så jag tolkar Törestads budskap.

   Själv vrider jag nästan ut och in på mig själv för att få mina studenter oavsett vilken lärarkategori de skall tillhöra att ta till sig ett vetenskapligt förhållningssätt. När jag sen får många vittnesmål om hur det går till ute på skolorna och förskolan, på grund av en stark tradition som kvinnor förr stod för och som lever kvar - tänk bara denna gräsliga time-out-proceduren, undrar jag ibland om det någonsin kan bli en förändring. Det är kulturen i sig, som innehåller värderande som behöver luckras upp. Och där kan fler män med ett annat sätt att förhålla sig vara en katalysator. Men det kräver att man är öppen för detta och inte ser sådana förslag vara sexistiska, därför man är rädd om det bestående.

   Det är främst att du tolkar det som sexistiskt som jag vänder mig emot.

   Radera
  3. Monika, nu förstår jag inte? Var jag har menat att ”pojkar saknar verbal förmåga”? Det jag gjorde var synade hålen i Törestads logiska tankekedja. Jag påpekade att det inte gick ihop att i en mening klaga på att kvinnodominans gör skolan verbal samtidigt som pojkar påstås vara svagare verbalt och i nästa påpeka att verbal kompetens är en förutsättning för all skolframgång, men ändå ifrågasätta den - igen påstådda - betoningen av verbal kompetens.

   Radera
  4. ... och vad är den ”gräsliga time-out-proceduren”?
   Den låga andelen män på förskolan och lågstadiet har andra rötter och orsaker än den minskande andelen män på högstadiet och gymnasiet. Diskussionen gagnas inte av en sammanblandning. I artikeln lyfter Törestad särskilt de högre stadierna.

   Radera
  5. Helena
   Jag försöker ge min bild av det hela. Låt mig förklara med något annat istället - När du menar att Törestads artikel är sexistisk, gör du dig skyldig till samma typ av påhopp, som du kritiserar Törestad för.

   Jag har läst artikeln om och om igen, utan att se det du ser. Jag kanske missar något. Därför låter jag detta vila ett tag. Jag uppfattar inte heller att det endast handlar om högstadiet. Men om så vore, har jag tagit med de andra stadierna.

   Törestad tycker en hel del, liksom de flesta andra gör på bloggarna, vilket han måste få ha rätt att göra. Vad man än själv tycker om saken. Jag tycker att kalla hans artikel för sexistisk inte stämmer överens med innehållet i artikeln. Men, som sagt - jag kanske missar något.

   Radera
 14. anonym, när det gäller forskare skulle det inte heller skada med fler källhänvisningar, stöd för teser och ... ja, mer vetenskaplighet.

  SvaraRadera
 15. LRradicals, tack för hantverkarcitatet. :) Jag skulle inte skriva under det, men det finns sanning där icke desto mindre. Omsorg har lyfts på bekostnad av kunskap, trevlighet och bredd på bekostnad av ämneskunskaper, men det är i den riktningen skolan har styrts både av politiker och tjänstemän under lång tid.

  SvaraRadera
 16. Bertil, anonym lyfte en logisk tankelucka i ditt resonemang och gjorde det väl och med fin ironi. Det hon eller han förtjänar är att du utvecklar och grundar ditt resonemang kring sambanden.

  SvaraRadera
 17. Jan, jag håller med till punkt och pricka. Det är inte till rekryteringsinsatser det ska riktas resurser. Läraryrket måste få en högre attraktionskraft. Frihet kopplat till ansvar och resultatkontroll, mer makt över sin yrkesutveckling och yrkesutövning, helt enkelt. Ja och högre lön skulle inte heller skada.

  Det kan nog stämma att det finns fler högpresterande kvinnor än män i lärarkåren. Män verkar ha snabbare öga för försämrade villkor och status.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag argumenterar för att arbetsgivaren skulle behöva ta sin utgångspunkt i lönen och de tre motivationsfaktorerna. För de första är det vägen till lösa det mest avgörande för skolan dvs. tillräckligt skickliga lärare. För det andra är en välgrundad vision och en rättvis utvärdering av lärarens insatser två saker som i sig själva skulle göra skolan mycket bättre.

   Här formulerar jag mig utförligare om de tre motivationsfaktorerna: http://jansyrligheter.wordpress.com/2012/08/15/de-tre-motivationsfaktorerna/

   Radera
  2. Tack snälla Jan för länken. Jag håller med dig i argumentationen och tittar genast över.

   Radera
 18. Mycket bra skrivet Helena, du har satt huvudet på spiken i skoldebatten! Med dagens likriktade och arbetarmässiga lärarkultur riskerar vi att hamna i ett kunskapslöst samhälle. Det behövs människor med motivation och kall till läraryrket!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Arbetarmässiga?

   Det heter inte sätta huvudet på spiken utan placera punkten över i:et! ;)

   Radera
  2. Bertil, jag är tacksam om du nöjer dig med att bemöta blogginlägget och kommentarer direkt riktade till dig i fortsättningen.

   Radera
  3. Tack kära Björn. :) Du satte huvudet på spiken i din kommentar också.

   Radera
 19. Lite mer information:

  http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/jamstalldhet/jamstalldhet-i-skolan/2.1674/diskrimineras-pojkar-i-en-feminiserad-skola-1.92833

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller denna: http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/jamstalldhet/jamstalldhet-i-skolan/2.1674/flickor-presterar-battre-an-pojkar-i-hela-europa-1.92830

   "Rapporten understryker också vikten av att läraren förhåller sig medveten till könsstereotyper, det är viktigare än lärarens eget kön."

   Radera
  2. Anonym, tack för länken och den självklara slutklämmen. Hur fördelningen än ser ut kommer manliga lärare att undervisa kvinnliga och kvinnliga manliga. Varje lärare måste kunna förhålla sig till samtliga sina elever och förmågan att göra just det är därför självklart viktigare än lärarens eget kön.

   Radera
 20. Anonym

  Jag undrar bara hur man kommit fram till påståendet i den sista meningen. Vet du det eller köper du bara det rätt av?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns det någon särskild anledning till att du, till skillnad från regeringen, misstror EU:s utbildningsorgan Eurydice som skrivit rapporten? Tror du inte att de följer god forskningsetik? Intressant...

   Radera
  2. Viktigare är dock att medvetenhet om könsstereotyper minskar när ena könet dominerar. Genusforskarnas förbluffande låga nivå av insikt är ett talande exempel på just detta.

   Radera
 21. Anonym

  Stig ur din skugga och säg vem du är.
  Nu ställer du en motfråga, varför?

  "Jag undrar bara hur man kommit fram till påståendet i den sista meningen. Vet du det eller köper du bara det rätt av?"

  SvaraRadera
 22. Bertil, jag välkomnar anonyma kommentarer och tycker inte att du ska ha synpunkter på anonymitet i min blogg. Spar sådant till din egen. Din fråga har du redan fått svar på.

  SvaraRadera
 23. Jag vill veta vilka empiriska belägg som finns för påståendena i ursprungsartikeln? Det är många om- och men-antaganden i den. Jag refererar resultat från en Skolverksstudie från 2006 här som pekar åt ett annat håll:

  http://pontusbackstrom.wordpress.com/2012/08/16/gynnas-flickorna-av-kvinnliga-larare/

  Beträffande olika begåvningar så finns det intressanta forskningsresultat som visar hur olika meritvärderingssystem slår olika mellan i synnerhet könen. Refererar en sådan undersökning här:

  http://pontusbackstrom.wordpress.com/2012/07/04/konsskillnader-i-skolprestationer/

  SvaraRadera
  Svar
  1. När det gäller påståenden i lite känsliga frågor där en stark politisk korrekt åsikt föreligger får man vara försiktig även med forskares rön. Det kan ju låta hemskt men även forskare är människor med behov av försörjning och uppmärksamhet.

   Här några synpunkter som stöder mina synpunkter, en forskningsinsats av flera.

   http://www.nber.org/digest/may06/w11660.html

   Radera
 24. Tack för länken till ett läs och tänkvärt blogginlägg, Pontus. Skolan är en komplex värld. Den som letar efter enkla och tydliga orsakssamband blir ofta besviken. Törestad har skrivit ytterligare en artikel, den här gången i Skolvärlden i replik på min artikel. Men istället för på belägg bjuder han på fler osubstantierade påståenden.

  SvaraRadera
 25. Nu får diskussionen vara slut för min del. Jag tycker att det behövs fler män och ett mindre antal kvinnor i skolans värld. Sedan må liberala feminister och medlemmar i jämställdhetsorgan av skilda slag komma med vilka påhopp de vill.

  Ju mer man institutionellt organiserar sig och fjärmar sig från vanliga åsikter för att får tillhöra en grupp med dess officiella syn i ryggen dess svårare blir det naturligtvis att se verkligen nyktert. Som utomstående betraktare blir man inte förvånad men lite betryckt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag måste säga att du är sällsynt opsykologisk och opedagogisk för att vara filosofie doktor i psykologi. Kanske dags att syna psykologiutbildningen också. Håller den verkligen måttet? Psykologi kan väl knappast klassas som riktig vetenskap med tanke på människans beskaffenhet. Psykologi kan väl snarast sällas till alkemi, astrologi och ekonomi. Ett slags sibyllevetenskap.

   Jan Forsman

   Radera
  2. Jan, :). Med tanke på människans beskaffenhet är vårt inre knappast någonsin färdigutforskat.

   Jag måste säga att jag inte hälsar att undervisningen ska vila på forskning och beprövad erfarenhet med odelad förtjusning. Forskare som presenterar frälsningsläror och pekar med hela handen mot en kungsväg ställer enbart till med elände. Då tar jag hellre en sibylla.

   Radera
  3. Du menar att jag måste välja mellan råttforskarens rön och sibyllans inre syner? Ha, ha. Jämt lopp för min del.

   Jan Forsman

   Radera
 26. När det gäller inställningen till kunskap i den svenska skolan (inte bara hos lärare) hänger det väl ihop med att skolan mer är att betrakta som förvaring än utbildning? Annars hade man differentierat undervisningen eller kvarstannat elever som inte når målen? Men det kan man inte göra av ideologiska skäl. Jag har svårt att tro att det blir någon ändring de närmsta trettio åren. Det blir som en dålig cirkel: kunskapen nedvärderas leder till sämre arbetsvillkor leder till färre som vill bli lärare o.s.v.

  trkmgstrn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir ingen ändring av sig själv, kära trkmgstrn. Det behövs härjande, bråkande och mer härjande. Ja och också lugnt och pedagogiskt förklarande. Om och om igen. Och igen.

   Radera
  2. Du är en sån optimist. Finns det skäl till att vara det?

   trkmgstrn

   Radera
 27. Anonym skriver:

  "Psykologi kan väl knappast klassas som riktig vetenskap med tanke på människans beskaffenhet. Psykologi kan väl snarast sällas till alkemi, astrologi och ekonomi. Ett slags sibyllevetenskap."

  Psykologi är ju just vetenskapen om människans inre mentala beskaffenhet, så man undrar ju i sitt stilla sinne vilken beskaffenhet det är du istället avser.

  Lika mycket som man undrar över Törestads eftersom den ju har mycket lite att göra med den vetenskap som gäller inom den internationella forskarmenigheten av idag om denna människans inre mentala beskaffenhet om ens någonting alls.

  Och dessutom är han ju inte PEDAGOG utan just bara psykolog, så vari hans sakkunniga kompetens skulle bestå att bättre än lärarna och professorerna i pedagogik kunna bedöma den oerhört komplexa värld som är skolans - det fattar man lika lite.

  Och att själva logiken uppvisar rent remarkabla brister har ju Helena redan visat.

  Men det går inte att komma tillrätta med den totala förvirringen, självmotsägelserna och de ständiga personpåhoppen i hela den övergripande diskussionen om man inte äntligen kommer till rätta med alla ovetenskapligheterna i den nybiologistiska renässans som ligger i tiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl just det att ingen kan förklara mänskans komplexitet och motsägelsefullhet som gör psykologin till en meningslös verksamhet. En modern variant av den urkyrkans teologiska navelskåderi. Ni vet diskussionen om Jesu sanna natur(er).

   Jan Forsman

   Radera
  2. Litet får man nog raljera med Törestad, anonym, för det här med forskare som uttalar sig i skolfrågor utan att ha på fötterna är en både vanlig och farlig företeelse som behöver bekämpas.

   Radera
 28. Inte mindre symptomatiskt för Törestads självmotsägande hållnig är att han trots att han är psykolog hänvisar till sådan forskning som idag sker i stor skala inom den biasgrundade ekonomiska forskningen, som tex denna:

  http://www.nber.org/digest/may06/w11660.html

  Inte särskilt omdömesgillt ur rent vedertaget vetenskapsteoretiskt perspektiv.

  SvaraRadera
 29. Ju mer grodor som hoppar ur Törestads mun ju mer avslöjar han en närmast monumental ovetenskaplighet i sitt förhållningssätt.

  Som tex när han skriver:

  "Ju mer man institutionellt organiserar sig och fjärmar sig från vanliga åsikter för att får tillhöra en grupp med dess officiella syn i ryggen dess svårare blir det naturligtvis att se verkligen nyktert. Som utomstående betraktare blir man inte förvånad men lite betryckt.

  Vad ska man kalla sådana oprofessionella uttalanden om sk "vanliga åsikter" om inte just allmänt ospecificerade PK-istiska.'

  Sk "vanliga åsikter" är väl inte med inneboende nödvändighet relevanta bara därför att de är de råkar vara det - just vanliga.

  Den sanne vetenskapsmannens uppdrag är ju istället just att vara i stånd att problematisera sådana "vanliga åsikter" istället att ta dem för givna.

  Men som utomstående betraktare av vad vissa vetenskapsmän har för sig i sina hegemoniskt tillslutna världar i den svenska ankdammen blir man ju inte längre särskilt förvånad om ofta desto mer betryckt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym, det är ett oskick att presentera sina subjektiva åsikter som objektiva fakta och tyvärr inte ett sällsynt sådant. Forskare som presenterar det de tycker som fakta likaså. Det får mig att undra om inte högskoleverket behöver idka skarpare tillsyn.

   Radera
  2. Om man inte klarar av att förstå vad orden "vanliga åsikter" står för då är man verkligen fördunklad av känslosvall.

   Om hätskhet och fördomar se min blogg

   http://torestad.blogspot.se/2012/08/hatskhet-och-fordom.html

   Radera
 30. Bertil Törestad tillhör  en av alla dessa självutnämnda besserwissrar som på mycket ohållbar vetenskaplig grund deltar i det nutida drevet i efter lärarna, i vilket man tillskriver dem sin egen brist på vetenskapligt grundade kunskaper.

  Eftersom jag blivit portad på Nesmill ( numera allmänt kallad för Grismill ) nödgas jag publicera de kommentarer som jag postat i kommentarsfältet under BT:s artikel om skolforskningen på min blogg. Men där står en del rent halsbrytande galenskaper i BT:s uttalanden och allmänna förhållningssätt att finna. Påhoppen på professor i pedagogik Göran Linde är inte heller särskilt smickrande för hans egen del.

  http://sangamar.tumblr.com/

  Dessutom rekommenderar jag samtliga inblandade i debatten i all synnerhet BT själv, att läsa Kerstin Berminges uppgörelse med den antifeministiska nybiologismen: 

  ”Kvinnan - Djur eller människa? Ett vetenskapsteoretsiskt perspektiv på biologismens kvinnosyn.”
  Utgiven som bilaga till Nättidningen Alba. nu, nr 7/2002
  ISBN 91-631-3421-7

  Boken omfattar ett antal, i princip fristående, uppsatser om hur biologer, sociobiologer, evolutionspsykologer och läkare har använt och använder biologin för att legitimiera kvinnoförtryckande åsikter. Eftersom området diskuteras ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv handlar uppsatserna om vad vetenskapen kan säga oss.

  Kerstin Berminge, som också förestår Motvallsbloggen, är filosofie doktor i vetenskapsteori och har i huvudsak forskat om hur idéer flyter mellan de biologiska och samhälls- och beteendevetenskapliga  disciplinerna, ett område som numera går under beteckningen ”Social Studies of Biology”


  Den finns att läsa som närbok på följande länk:
  http://www.kebi.se/kvinnan/kvinnan.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Madegård är med rätta portad på Newsmill, men här är det fritt fram!

   Radera
  2. Genusdebatterna har en tendens att spåra ur på Newsmill, Gunilla, och själv ser jag hellre vita flaggor än pajer och handgranater i just den diskussionen. Jämställdhet är nämligen inget vi kan kriga oss till.

   Radera
  3. Törestad, du borde vi det här laget ha upptäckt att det är fritt fram för alla att kommentera i min blogg. Det som kan få mig att ändra ståndpunkt är personangrepp och trakasserier mot tredje part. Sådant har du visserligen redan gjort dig skyldig till, men hittills inte i min blogg.
   Jag tycker emellertid att det är tråkigt att debattera med dig, för jag har aldrig varit med om att du ändrar ståndpunkt. Det gör alla diskussioner både förutsägbara och statiska.

   Radera
  4. Nämn när och på vilket sätt jag har trakasserat någon, tack!
   Du bara kastar ur dig påståenden. Det tycker du att jag gör
   och det gillar du inte. Du är arg nu Helena, tänk på det.

   Vilken obehaglig åsikt: jag ändrar mig aldrig. Gör du?

   Radera
  5. På Newsmill har de problem med några debattörer som har så ordrika inlägg att andra kommentarer fullständigt drunknar. Jag hoppas att Helena inte ska behöva lägga detta till sin lista över de som inte är välkomna.

   Anonymitet eller inte är dock en separat diskussion och vi vanliga bloggare har dessutom en större möjlighet att rensa bort oönskat utan att kräva att alla står för saker med sitt eget namn. På min blogg har jag en kontrollfunktion som gör att den som vill vara anonym tjänar på behålla samma alias men är tydlig med att jag aldrig eftersöker någons identitet (det går att göra). I dagens skola är risken för repressalier så stor att de som arbetar på dåliga skolor behöver den typen av andningshål. Följande tycker jag är ett tydligt bevis för att detta behövs:

   http://lararmyteriet.wordpress.com/2012/08/18/var-tyst-vi-har-inte-rad-med-sanningen/

   Rent allmänt vinner all debatt på att man lyssnar på motargumenten och kan förändra sina egna ställningstaganden. Här kan många lära av Helena och hennes attityd. Att lyssna på andra kräver inte att man är mesig i sina ställningstaganden.

   Radera
  6. Bertil, du har observerat att du gör Helena arg. Denna insikt skulle kunna användas för att ändra på tonläge för när vi gör varandra allt argare kommer vi bara längre ifrån en konstruktiv debatt.

   Radera
 31. Antagandet att det liksom skulle finnas en feministisk komplott gentemot männens deltagande i barnomsorgen liksom den pedagogiska verksamheten i skolan, såväl som gentemot pojkarnas kunskapande i stort är i sanning inte LITE polemiskt förljugen på ett sätt som verkligen inte är förenligt med normalt logiskt tänkande och fakta.

  Mest av allt påminner det ju istället om samma sorts patriarkalt grundade teknik som alltid att konstruera scapegoaten Eva, i avsikten att ha någon bekvämt till hands på vilken man kan avbörda sig sitt/sin eget ansvar /skuld.

  Samma Eva som dessutom uteslöts ur den kunskapstradition för 2000 år framåt minus det sista halvseklet, som hon själv lagt grunden till sedan tidernas begynnelse.

  Av allt att döma verkar det dock inte som om de patriarkalt hjärntvättade männen ännu riktigt lyckats bli av med sin oerhörda skräck för kvinnlig konkurrens.

  Människans “natur” - kvinnans eller mannens - det kvinnligas eller det manligas?
  Hur nyfiken är du?
  Vågar DU titta i Kopernikus kikare?

  Hur tillförlitlig ÄR egentligen den traditionellt manliga historieskrivning dito värsldbilden /självbilden /”vetenskapen” som alla trosvissa nybiologister  som precis likt de jesuiter som Kopernikus erbjöd att titta i hans kikare, då helt enkelt vägrade att göra det?

  Lär det du som lärare / lärarutbildare och alla andra borde veta om kvinnornas utbildningshistoria:

  http://sangamar.tumblr.com/post/28264206671/manniskans-natur-kvinnans-eller-mannens-det

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det känns som en grov övertolkning av debatten att hävda att någon skulle tro att det handlar om en feministisk komplott gentemot män.

   På samma sätt kan vi nog vända på frågeställningen och hävda att det inte finns någon manlig komplott som handlar om att använda scapegoaten Eva. För de flesta män är deras största kärleken en kvinna och de utnyttjar förstås ibland en patriarkal struktur för egen vinning men de har ingenting att vinna på att bekämpa kvinnor.

   Radera
  2. Joodå - det är väldigt ofta som det hela framställs så av skolans och lärarnas alla nutida belackare; att det är de kvinnliga lärarna ( allihop lika infiltrerade av den ska "statfeminismen" och den så "oventenskapliga" genusvetenskapen!) som aktivt motsätter sig att manliga lärare göre sig besvär.

   På samma sätt som mödrar ( läs feminister!) framställs som om de aktivt motsätter sig att pappor tar sitt ansvar för sina barn.

   Och att Eva haft rollen av scapegoat i de tre patriarkala ökenreligionerna är väl knappast något man behöver tvivla på.

   Därmed är naturligtvis inte sagt vare sig

   1) att ALLA män använder kvinnor som scapegoats

   eller

   2) att det ligger i mannens "natur" att göra så.

   De tre ökenreligionerna liksom hinduismen mfl har lika lite med naturen att göra som övriga system som odlats i den kulturella evolutionen, alla inbördes olika.

   Tyvärr tycks de flesta, liksom Bertil Törestad inte riktigt ha klart för sig att det råder en avsevärd skillnad mellan biologisk och kulturell evolution och gör dessutom misstaget att förutsätta att deras eget andro-oetnocentriska perspektiv skulle vara universellt gällande och sas motsvara "naturen" självt. För att inte säga tom själva verkligheten som sådan.

   Radera
  3. Oavsett bevis så tror jag att allt som är konspirationsteoretisk inte leder någon vart. Andra utgångspunkter är mer fruktbara.

   Radera
  4. Jan Lenander:

   Det låter sig omöjligt göras att trassla sig ur det system som upprätthållits medelst vissa specifika idéer om hur kvinnor och män ÄR och ska vara i mer än 3000 år utan att först bli varse orsakerna till dess grundläggande struktur, historiska tillkomst och utveckling.

   Och ingen ska komma och påstå något annat än att detta system varit oerhört förtryckande gentemot kvinnan, inte minst i dess förvägran att låta henne utvecklas på sina egna villkor och delta i kunskapsproduktionen på det sätt som hon alltid gjort dessförinnan. I så fall är vederbörande i total avsaknad av kunskap om kvinnornas utbildningshistoria:

   http://sangamar.tumblr.com/post/28264206671/manniskans-natur-kvinnans-eller-mannens-det

   Kalla det för "konspiration" eller vad du vill men en regelrätt form av kvinnoförtryck ÄR och har det varit att tilldela henne rollen av "det andra könet", på det sätt som Bertil Törestad nu ogenerat ger uttryck åt genom att definiera lärarkåren som en "kvinnlig subkultur". Och att tvinga andra att underkasta sig ens egen vilja kräver alltid ett större eller mindre mått av propagandistisk manipulation.

   Den andrahandsrollen har hon förvisso inte tvingats spela tidigare och det finns fortfarande gott om kulturer där så inte sker:
   http://sangamar.tumblr.com/post/29143420773/professor-john-henrik-clarke-om-den-patriarkalt

   Det kvinnliga kan för det första inte antas vara någon slags subkultur till det manliga. Att ett sådant påstående saknar all som helst vetenskaplig relevans borde tom ett barn kunna begripa, utan utgörs ju istället enbart av ett subjektivt godtyckligt värdeomdöme.

   Och för det andra är det ju föga mer vetenskapligt relevant att påstå att lärare av kvinnligt kön skulle vara mindre begåvade för de rent "manliga" egenskaper som Bertil Törestad tydligen föreställer sig det handlar om att ägna sig åt vetenskap.

   Det finns INGEN som helst nutida forskning som skulle kunna ligga till grund för det antagandet, men desto mer sådan som visar på motsatsen.

   Ur rent evolutionsbiologiskt perspektiv sedan, vore det ju högst besynnerligt om Homo sapienshonorna helt plötsligt hade tappat den viktiga pedagogiska ledningsfunktion vad gäller utvecklandet av redskapsanvändning såväl som kulturella särdrag i gruppen såväl som för de egna ungarna, som man funnit hos chimpanshonorna. I övriga djurvärlden är det ju också mestadels honorna som har hand om uppgiften att tradera nödvändiga överlevnadskunskaper till ungarna.

   http://sangamar.tumblr.com/post/29486117179/nybiologismen-ar-inte-ett-dugg-mer-vetenskaplig-nu-an

   Radera
  5. Det är utan tvekan så att samhällssystemet varit oerhört förtryckande och att rester av detta fortfarande är starka. Farmors mormor fick fly då godsägarn tyckte han hade rättigheter men det var också tider där män förväntades försvara sin ära med sitt liv i duell och många barn, män och kvinnor svalt även här i Sverige.

   Jag tror dock på evolution och inte revolution och tycker alltså inte att vi ska trassla oss ur nuvarande samhällsystem utan istället med små sunda steg förbättra det.

   Radera
 32. Hur så menar du Törestad att jag med rätta blivit portad från Newsmill?

  Ange vänligen det lite mer explicit!

  Gunilla Madegård

  (Jag har nu skrivit ett flertal inlägg under "anonymt " eftersom jag fann det enklast så - inte för att jag haft avsikten att dölja min identitet)

  SvaraRadera
 33. Genusdebatten på Newsmill har spårat ur alldeles - instämmer till fullo Helena.

  Jag finner det dock ganska anmärkningsvärt att så få kunniga vetenskapskritiker / vetenskapsteoretiker granskat den antifeminitiska strömningarna i tiden lite närmre i sömmarna och framför allt att feministerna själva så lamt funnit sig i att bli bortjagade därifrån, såväl som från de flesta övriga kommentarsfälten på nätet öht.

  Allrahelst de som förestås av våra public service organ och bekostas med våra egna licensmedel.

  Så det där kriget du talar om kommer ju inte från deras sida.

  Det drar runt ett kvinnohatande och antifeministiskt drev av SD-are, neoliberaler, libertarianer och konservativa män som sett till att kapa feminismen för helt andra än dess ursprungliga syften, vari även en hel del nybiologistiskt scientistiskt sinnade självutnämnda pseudovetenskapare deltar som tillsammans lyckats sätta häxstämpel på feminismen på ett sätt som påminner mer om 1600-talets häxprocesser än om modernt demokratiskt och vetenskapligt grundad debatt.

  Jämställdheten sitter mycket löst till i de länder där de högerextrema vinner terräng och kvinnorna är alltid de första som får betala priset för de finansiella kriserna, så det finns all anledning att dra åt sig örona även för våra egna yngre generationers svenska kvinnors del.

  Själv är jag guskelov så gammal att jag har mitt på det torra.

  Att de inte länge vill jobba som lärare är verkligen inte heller konstigt. Men vad ska de då göra istället?

  Gunilla Madegård

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, vad ska vi göra? Lärare kan ingenting, vi har plågat de stackars eleverna med värdelös kunskap och vi har inte agerat som de extraföräldrar som de riktiga föräldrarna har förväntat sig. Dessutom är vår utbildning fullständigt värdelös.... det är väl bara gå hänga sig men jag kan inte den knopen. Går det bra med en vanlig enkel överslagsknop? Ses i helvetet! För det är väl där alla förtappade djävlar hamnar, antar jag.

   Radera
  2. Hängsnara heter det tydligen. Ja, ni ser värdelös...

   Radera
 34. Ojojojojojoj. Tänk om någon läste min originalartikel också och inte bara Helenas hätska ord och bara utgick från dem.

  En liten bön, bara.

  http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/11/det-r-f-r-m-nga-kvinnor-i-skolans-v-rld

  SvaraRadera
  Svar
  1. Försöker du släcka elden med bensin? Kryp till korset och bekänn dina synder kättare! :)

   Radera
  2. Du försöker alltså låta påskina att debatten handlar om tro och inte vetande - eller?

   Radera
  3. Jag tyckte efter att ha läst din artikel att det stod ännu klarare att Helena avslöjar felaktig argumentation och inte är speciellt hätsk. Jag kan dock ändå be alla som deltar i debatten att läsa den ursprungliga artikeln. Vi ska avslöja dålig argumentation inte tvinga någon till korset.

   Radera
  4. Och inte bara dålig argumentation utan dessutom självklart också alla de rent vetenskapliga bristerna!

   Inte särskilt smart att kast sten i glashus på det sätt som BT sig skyldig till stup i kvarten, om man ger sig ut för att ha uppsåtet att höja den vetenskapliga nivån i lärarnas fortbildning / utbildning.

   Har dessutom inte BT själv varit anställd som lärare på lärarutbildningen - eller?


   Gunilla Madegård

   Radera
 35. Jag har redan läst din artikel och instämmer fullständigt i Helenas kritik av densamma: den är sexistisk!

  Föga förvånande heller med tanke på de åsikter du fö gett uttryck åt på Newsmill som tex i din artikel om mobbingen på Lundsberg som du anser vara naturlig.

  Såväl som ditt sätt att heller aldrig besvara de följdfrågor som ditt eget beteende och din uttalanden ger upphov till.

  Det du sysslar med är inte sakligt faktamässigt och logiskt grundad argumentation och vetenskap utan regelrätta härskartekniker.

  Att göra som du gjorde i diskussionen som jag länkade till om skolforskningen på min blogg då du tillskrev mig de åsikter som jag just kritiserat hos den debattör som ansåg att vi lärare skulle syssla med matte och fysik istället för pedagogik eftersom det ju inte var ngn RIKTIG vetenskap, är också ett sätt att slippa ta konflikterna med de andra alfahannarna för att istället fösa över det konfliktskapande momentet på den kvinna som råkar befinna sig i närheten.

  Känns också väl igen.

  SvaraRadera
 36. Och jag glömde tillägga - den är inte bara sexistisk utan dessutom synnerligen logiskt inkonsekvent - full av självmotsägelser på det sätt som Helena redan visat.

  SvaraRadera
 37. Så många konstiga åsikter har jag aldrig tillskrivits förr...!
  Men tack för en fin uppvisning i hätskhet!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att det ska vara så svårt för dig att svara relevant på de motfrågor som ställs till dig, du som påtagit dig uppgiften att läxa upp oss lärare för vår bristande kompetens.

   Det där du kör med är ju återigen inget annat än härskartekniker; nämligen Påföra Skuld och Skam och Bemöta med Dubbla Budskap; du bör INTE uppbära en kvinnlig subkultur eftersom det inte är lika fint och statusbemängt som den manliga men gunåde dig om du INTE gör det, genom att drista dig att ifrågasätta denna ordning och dess bristande professionalitet.

   Eller tex den mycket enkla frågan om det inte är så att du själv varit anställd på Lärarhögskolan i egenskap av lärarutbildare?

   KAN du eller VILL du inte svara på den frågan?

   Radera
 38. Jan Lenander: eftersom jag blivit ifrågasatt och förlöjligad å det grövsta på gängse härskarmanér av den kvinnofientliga mobben på nätet när jag hänvisat till de faktum att lågstatusyrken samvarierar med kvinnodominans, skulle jag vara tacksam om du kunde länka mig till forskning som kunnat påvisa denna samvarians.

  Gunilla Madegård

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker det räcker att hänvisa till SCB så kan man se samvariansen mellan låga löner och hög andel kvinnor.

   Radera
  2. Okej, det borde kanske kunna räcka med att konstatera denna samvarians genom att hänvisa till SCB, men att så långtifrån är fallet hos alla de män, som till skillnad från den lärarkår de har för avsikt att belacka, utsett sig till vetenskapens fanbärare numero ett, för att inte säga självaste verklighetens företrädare i SIG, är det ju helt uppenbart att så inte är fallet.

   De resonerar ju helt enkelt istället precis så som Bertil Törestad gör; att när kvinnor arbetar så ägnar de sig istället åt någon form av ”kvinnlig subkultur”, ospecificerat dock på vilket sätt och hur och varför. I alla fall är det uppenbart att denna subkultur inte antas kunna ha något med sk ”vetenskap” att göra.

   För var och en som kan kvinnans utbildningshistoria är det dock inte svårt att känna igen den tankefigur sedan Aristoteles dagar som förvaltats och upprätthållits av kyrkans män såväl som vetenskapens, ända fram tom mitten på förra seklet pgra kvinnornas protester gentemot densamma och som nu återigen poppar upp i den andro -o etnocentriska subkulturen i form av nybiologistisk fjädring.

   Tyvärr har ju nyliberalerna inte haft intresse av att värna om den bildning som tidigare legat till grund för socialliberalismens skolsyn så det står ju numera var och en fritt att tolka verkligheten lite hur som haver och som det en själv behagar.
   Vetenskap betraktas sålunda idag som ngt som man kan ha vilken åsikt om som helst och det säger ju sig själv att det bäddar för allsköns godtyckligheter av det slag som BT och hans anhängare på Newsmill representerar.

   En som i mycket skarpa ordalag gått till rätta med den totala brist på grundläggande historisk / kulturell medvetenhet om den västerländskt humanistiska utvecklingen och demokratins bakgrundshistoria som neoliberalerna och de neokonservativa strömningarna i USA på så sätt kommit att bidra till genom sin torftiga kunskapssyn och orwellska språkförbistring är kanadensaren historikern och socialliberalen John Ralston Saul med sin bestseller ”Den omedvetna civilisationen”


   http://sangamar.tumblr.com/post/29474962103/den-omedvetna-civilisationen-john-ralston-saul   Gunilla Madegård

   Radera
 39. Helena von Schantz må ha många vettiga åsikter i övrigt (och vara en skicklig lärare och debattör), men sedan jag förstått att hon hyllar den folkpartistiska älsklingstesen att vissa män kan föda barn förstår jag inte varför man ska lyssna till vad hon (eller Folkpartiet liberalerna) har att säga i jämställdhetsfrågor överhuvudtaget.

  Den som inte längre vet skillnaden mellan män och kvinnor, pappor och mammor bör väl lämpligen övergå till att säga "den" eller "hen" i alla sammanhang. Och så var alla problem med sned könsfördelning här och var lösta för gott.

  Eller inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur kan det vara så avgörande vilket kön den som föderr barn anser sig ha. Arnold Schwarzenegger har ju redan gått igenom alla födslovåndorna som man så nu kan det väl vara upp till var och en. Inte kan vi slänga alla andra politiska frågor åt sidan och sätta sådant fokus på denna. Det är väl liberalt att låta människor som de vill så länge de inte skadar andra.

   Radera
 40. PS. Jag delar din frustration över likriktningen inom lärarkåren, Helena, men när du och vårt parti (FP) nu går i bräschen för att queerideologin (att det inte finns någon vits med att ha en mamma, eftersom det även finns pappor som kan föda barn, typ) ska räknas in i värdegrunden och att de som inte delar den ska räknas som homofober och anhängare av tvångssteriliseringar, ja, då bidrar vi "liberaler" själva till en likriktning som bara påminner om kejsarens nya kläder. DS.

  SvaraRadera
 41. Vilken likriktning inom lärarkåren är det som du / Helena von Schanz delar frustration över, Andreas Holmberg?

  Gunilla Madegård

  SvaraRadera
 42. Andreas, queer-ideologi? Vilket konstigt ord. Det du beskriver uppfattar jag som motsatsen till likriktning. Hur folk inrättar sina liv, vem de har sex med, familjekonstellationer - vi ska inte lägga oss i sådant annat än när tredje part tar skada. Jag har haft så många elever med trassliga, otillräckliga och ibland direkt skadliga eller farliga familjer. De flesta av dem traditionella kärnfamiljer. Det att vi sviker sådana barn är ett allvarligt samhällsproblem. Att familjer ser ut på olika sätt, att barn växer upp med två pappor, två mammor, en förälder, etc. Det är inte ett problem, det är ett framsteg. Det är inte likriktning, det är mångfald.

  SvaraRadera
 43. Nu har jag inte orkat läsa igenom alla kommentarer så förlåt om detta redan nämnts men vet inte Bertil Törestad att man redan har forskat på vilken påverkan lärarens kön har på elevernas skolresultat och att svaret blev att det inte spelade någon roll alls för pojkars resultat om de hade en kvinnlig eller manlig lärare? Lite ironiskt förbiseende av någon som frågar efter mer vetenskaplighet i debatten...

  Elis

  SvaraRadera