onsdag 31 mars 2010

Det är lärarnas fel 2

I Sverige har lärare blivit fritt villebråd. Alla fel och problem i skolan beror på att vi inte gör vårt jobb. Vi borde skärpa oss, vi borde vara mer professionella, vi borde veta bättre, vi borde ha mer yrkesheder. Den kören sjöng extra starkt för en dryg månad sedan när alla tidningar meddelade att en kontrollrättning i Skaraborg visat att vi rättar de nationella proven orättvist. Lärare rättar sina egna elever snällare, hette det. I varje fall språklärarna. Vad man inte talade om var att man i svenska och engelska enbart hade kontrollrättat uppsatserna – den klart mest subjektiva och mest svårbedömda delen av ett fyrdelat prov i engelska och ett tredelat i svenska. I matematik fanns det ingen större skillnad i bedömningen, men det berodde förstås på att det finns mindre utrymme för tolkningar och godtycke när det gäller prov med rättningsmallar och instruktioner än när det gäller uppsatser. Precis som när en recensent höjer samma bok till skyarna som en annan journalist sågat jäms med fotknölarna kan man ha olika uppfattning när det gäller litterära och språkliga kvaliteter i en uppsats. I svenska kan man skilja språkivraren från den som betonar driv och originalitet i berättandet. I engelska framhåller somliga språkligt flyt, medan andra tycker att elever som inte ens kan sätta ett s i tredje person singularis inte kan anses kvalificerade för ett MVG hur avancerade uttryck de än använder. De här skillnaderna i synsätt är inte större än att en lärare sätter ett G+ där en annan vill se VG -.

Det var oseriös journalistik att slå upp den här nyheten i alla medier utan att tala om vad det var för prov man kontrollrättat och utan att någonstans ta upp det uppenbara – att man inte kan jämföra prov med rätt och fel svar med fri produktion. Men sådant har förstås ingen som helst relevans när det handlar om att få ut ett så populärt budskap som att det är lärarnas fel.

När nu vi lärare ändå står så blottade i all vår skröplighet och bristande professionalism, hur kommer det sig att ingen ifrågasätter kontrollgruppens rättning? Finns det i Skaraborg ett A- och ett B-lag bland lärarna? Och hur valdes i så fall A-lagarna ut? Elevbetyg? Självskattning? Tjänsteår?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar